Hikayat Abu Jahal – Kisah Nabi Muhammad Saw Dikala Kecil(Bagian II)

Katop talam sahab meusujoe, peunoh asoe intan peurmata
Jeuneh yakut deulima pudoe, lethat bagoe mutiara
Ladom intan nyang ladom meueh, supreuk u ateueh Nabi musthafa
Hidang peunoh geutop kalheueh, pade ngon breueh mawo atha

Sabe suka hate mangat, syuko niekmat hana reuda
Lom Khadijah neu amanat, khaba mangat neu calitra
Neuhoi namiet ka meusapat, neukheun leugat meunoe haba
Soe nyang intat khaba kamoe, Muhammad sidroe leubeh suka

Jih meurdehka nibak kamoe, lonbri jinoe ngon areuta
Hareukat jih bak siseun nyoe, hareuem kamoe hanho kuba
Namiet deungo haba meunan, jime yohnyan talam sigra
Jijak intat keu janjongan, peuneusan nyan keu Saidina

Tuhan tamah Nur Muammad, Nur risalat neu karonya
Leubeh that jroh indah sangat, leubeh niekmat nibak nyangka
Teutap ‘ohnoe dilee siat, laen sahbat lon calitra
Raja Husyam lon riwayat, duek bak teumpat ngon lasyeuka

Mideuen peunoh bandum sarat, lethat rakyat han ek kira
Maseng2 duek bak teumpat, meunan adat nibak raja
Heutot beude deungon nubat, galak jithat agam dara
Meupiyasan jeueb2 teumpat, suroh deelat bak lasyeuka

Lingka mideuen geuglong ‘alam, puteh itam mirah pina
Ngon piasan macam-macam, han ek lon pham hai syeedara
Hana teungeut uroe malam, surak kiyam hana reuda
Teutap siat raja Husyam, laen ragam lon calitra

Nabi Muhammad lon peuriwang, dum sibarang habeh leungka
Nabi teubiet keudeh ublang, rakyat pandang keunan mata
Ka seungab gong seungab geundrang, dong meureuntang agam dara
Ateueh Nabi dum jipandang, meutang ilang meugisa-gisa

Cahya Nabi kon bubarang, peungeuh bandrang langet donya
Mata uroe hanale trang, na bagoe sang reudok raya
Rupa ilok that samlakoe, padam uroe cahya muka
Soe nyang kalon hireuen laloe, meujak meuwoe nyuem meugisa

Raja rakyat teukap jaroe, saleh soe-soe bak jikira
Ji meudawa sabe keudroe, nabi peutoe keunan lanja
Ladom kheun nyo Nabi Muhammad, na alamat lon boeh tanda
Na nyang kheun kon ladom rakyat, gobnyan gotthat lon eu rupa

Bak uroe nyoe leubeh bandrang, ceumeureulang troh lam hawa
Hanjeuet tangieng ‘oh tapandang, sang buleun trang cahya muka
Meunan jikheun dum sibarang, jingeuk ublang agam dara
Keunan mata dum ji publoe, hireuen laloe ureueng ubena

Baroe hana ku eu meunoe, bak uroe nyoe got that rupa
Leubeh ceudah nibak baroe, that samlakoe hana tara
Pakaian hu nibak asoe, intan pudoe ngon mutia
Soe saleh bri keujih sidroe, ngon peue jibloe peng jihana

Meunan jikheun dum sinaroe, sabe keudroe ji meudawa
Cahya baten nibak Tuhan, cahya badan nibak nisa
Tuwan Katijah bri peukaian, jeuneh intan ngon meutia
Jeueikeu saboh kisah, nyoe lon peugah laen haba

Troh Muhammad bak Katijah, neu eu ceudah dhiet that rupa
Tuan Kahtijah yohnyan neumoe, neukheun meunoe ubak nisa
He Basarah kango kamoe, kacok keunoe hamparan sigra
Neuyue jak leueng bak duek Nabi, peurmadani nyang that raya

Tika sutra ngon kurusi, bektreb lawi keunoe kaba
Basyarah ngo haba Siti, me kurusi keunan sigra
Jime saboh ngon lahori, bak duek Nabi tika sutra
Bansare troh nyan ji intat, timu barat jileueng sigra

‘Ohban jiploh dalam lipat, hireuen rakyat ji eu rupa
Hantom ji eu ureueng Makkah, dumnan ceudah tika sutra
Nyang ka utoh tuan Katijah, bak meureupah Nabi kita
Bek antara na jikalon, meu jingo tan gob peuhaba

Hamparan jroh hana lawan, saleuk insan reubah tika
Abu juhai ngon janjongan diteungoh nyan ureueng duwa
Meunan bangon bak teuladan, bak hamparan saleuk rupa
Soe nyang kalon hireuen akai, ureueng that jai ban seulingka

Nabi neumat Abu Jahai, siblah sapai Nabi hila
Siblah bak takue siblah bak keuieng, meunan geungieng nibak tika
Abu Juhai ka meugilieng, mat bak keuieng Nabi kita
Abu Jahai mat Muhammad, bak keuieng sapat jaroe duwa

Habeh tahe bandum rakyat, bit ‘ajib that ‘oh jikira
Meunan saleuek bak teuladan, lam hamparan lahe nyata
Ji meukheun-kheun sabe rakan, bandum insan meunoe haba
Masa jameun pakri geuthee, dalam pangkee aneuk raja

Meureupah goh saleuek dilee, panyang ileumei ureueng rika
Agam inong meunan jikheun, tahe hireuen jingieng tika
Hamparan nyan treb ka jameun, masa keurajeuen Nabi ‘Isa
Di nanggroe Rom tika ceudah, layeue Makkah sahbat ‘Isa

Sahbat sajan na duablah, ‘Isa peugah neu calitra
Tadeungo lon wahe sahbat, lon riwayat ubak gata
Akhe jameun toe kiamat, nyata Muhammad panghulee Ambiya
Nyankeu Nabi akhe jameun, nyang keurajeuen akhe donya

Deueh lon kalon dalam shuhuf, dstsng musoh keupadanya
Han jipateh Rasulullah, ji meureupah saboh masa
Lheueh geudeungo ‘Isa peugah, sahbat duablah peugot tika
Tika sutra ban hamparan, peugot tuan sahbat ‘Isa

Rupa ceudah hana lawan, kasab intan ngon peurmata
Jiboeh reubeueng saleuek insan, bak hamparan tika sutra
Lheeh geupeugot tika saboh, rupa that jroh hana tara
Di nanggroe Rom geupeurusoeh, tika geutroh sahbat ‘Isa

Nyan tika nyan bak Khadijah, meunan ulah geucalitra
Teutap ‘ohnoe saboh kisah, ulon peugah laen haba
Bukon sayang lon eu gajah, ji keumeung plah bam Me dara
Amma bakdu Nyak Laibah, ‘ohlon peugah ji meudawa

Sidroe raja ulon kisah, meusyuhu gah sagai donya
Nanggroe Yaman ji peurintah, nan khalifah lon calitra
Raja Ibrahim nan geupeugah, that barullah ngon areuta
Rakyat rame nanggroe luah, ji peurintah sagai donya

Jingo Kakbah nanggroe Makkah, ureueng ziarah lethat teuka
Saket hate jih meuleumpah, peugor kaniyah saboh nyang raya
Nanggroe Thala’an peugot kaniyah, rupa ceudah hanatara
Lheueh ji peugot boeh ngon alat, peu-et surat jeueb-jeueb raja

Meunoe haba dalam surat, tango sahbat lon calitra
Hoka gata raja Habsyah, keunoe langkah bandum gata
Kalon peugot saboh kaniyah, rupa indah hanatara
Bale keunoe tajak ziarah, bek u Makkah tapeuteuka

Haba surat nyan peuneugah, teutap kisah saboh leu-a
Di nanggroe Rom na kaniyah, nanggroe Makkah katroh haba
Ureueng Yaman sidroe jak s’ah, bak Kinanah ureueng mulia
Kinanah ngon haba meunan, bungka yohnyan neujak nyata

Tan meusidroe neuba rakan, soe thee pitan yoh neuteuka
Bansare troh nanggroe Thala’an, tamong yohnyan laju sigra
Teuka umu teungoh malam, dua jeuem klam sunyi raya
Kinanah tamongle yohnyan, ureueng sinan teungeut indra

Neume ngon ie peuet boh cawan, ka neuligan bandum rata
Jeueb-jeueb tire dum sinaroe, ban 4 sagoe ka neulingka
‘Ohlheueh neuboh leugat neuwoe, u nanggroe Makkah mulia
Kabu suboh beungoh uroe, ureueng nanggroe keunan teuka

Jieu kaniyah ka meulalat, ie pile that ban seulingka
Tahe mandang bandum rakyat, jiwoe leugat ubak raja
Tuwanku kaniah ka meulalat, ie pile that ban seulingka
Ban raja ngo tuto rakyat, jihoi leugat bujang sigra

Wahe wazi tango kamoe, pane kunoe ureueng teuka
Kiblat geutanyoe ka meupaloe, ie sinaroe ban seulingka
Pane ureueng teuka keunoe, bak geutanyoe tacalitra
Raja beungeh hana bagoe, seuot meuntroe meunoe haba

Ampon deelat tuwanku droe, lae nanggroe keunoe teuka
Nagob peugah seupot baroe, ureueng sidroe laen rupa
Nyankeuh ureueng nanggroe Makkah, nyang jak keubah ie bak ija
Nama gobnyan nan Kinanah, kon bideu’ah lon meukuta

Ban raja ngo Wazi peugah, ji meusumpah si ceulaka
Ji keumeung jak reuloh Ka’kbah, haram jadah meunan kira
Ji meuhanco nanggroe Makkah, rakyat jikrah jeueb2 raja
Habeh jitren bandum ureueng, sadum naleueng kayee rimba

Jime beude deungon peudeueng, kafe bajeueng lethat tantra
Cikop alat ngon peukaian, ngon angkatan han teurkira
Namploh laksa nyang phalawan, sok dibadan bajee meulila
Nam ribee laksa jibra kandran, gajah balohan ladom unta

Rakyat rame hansoe tuban, Allah Tuhan nyang ek kira
Sare cukop sileungkapan, Solutan laju ji bungka
Uroe Ahad jeuem poh lapan, buleuen Syakban dua plohsa
Jitot beude peh bunyian, bandum rakan ate suka

Rakyat rame that bahrullah, han ek peugah had ngon hingga
Namploh ribee jiba gajah, rakyat jikrah jeueb2 donya
Ji meureuloh Kakbatullah, jiprang Makkah siceulaka
Raja Ibrahim ureueng? Makkah, ateueh gajah ji meusafa

Geukheun Mahmud nama gajah, rupa indah hanatara
Raja Ibrahim nyang jak dilee, namploh ribee gajah jiba
Rakyat lethat dum meuree-ree, lethat sukee raja raya
Sadum anoe deungon batee, sadum kayee dalam rimba

Ta eu jijak santeut ulee, meuree-ree gajah ngon guda
Meunyo habeh sitree? Tamong, hanlot jidong rakyat jiba
Bansare troh dalam gunong, habeh bingong siceulaka
Tutong asoe apo-apah, syiret muntah dalam rimba

Makeusud jih reuntoh Ka’kbah, suroh Allah cicem dumna
Cicem pile sadum rakyat, badan cut that hana raya
Nibak babah batee meuhat, jipo leugat dalam rimba
Jeueb 2 batee meuseunurat, meuhat-meuhat meupo jeumba

Dua dirham batee nyang brat, jirhom leugata kafe dumna
Jirom keunong ateueh ulee, kafe layee ngon ie muka
Badan leumbam mata reudee, aneuk asee ka binasa
Tutong badan rakyat mate, ka meeugule gajah guda

Tan meusidroe na tinggaile, habeh sare dumban nyang na
Ka meutindeh taeu bangke, didalam gle gunong raya
Kafee mate deungon mudah, kheundak Allah Po Nyang Asa
Areuta tinggai that bahrullah, ureueng Makkah habeh kaya

Asai peulaweue ngon lon peugah, hai meutuwah sinan punca
Seuuem asoe apo-apah, reuoh-reuah pucat muka
Kafe mate kheundak Tuhan, tutong badan jeueb anggeeta
Areuta rampasan ngon hamparan, lethat buban pangkai jiba

Ureueng Makkah that sukaan, cok rampasan dumka rata
Mangat hate hana lagee. Jak meuree-ree agam dara
Ladom lob lam guha batee, nyang meuseubee geujak mita
Tika hamparan Waraqah teumei, masa dilee raja kafe ba

Mangat hate dum sinaraoe, ureueng nanggroe habeh kaya
Hamparan sutra Waraqah puwoe, hana sidroe soe eu rupa
Nyawong habeh hajat tan sampoe, raja pindoe asoe Nuraka
Waraqah puwoe tika hamparan, meueh ngon intan han ek kira

Miseue teurseubut lam Quruan, firman Tuhan alam tara
Nyang haba nyoe jeutkeu dumnan, meuwou kurangan lombak nyangka
‘Ohlheueh geuleueng tika hamparan, duek ateueh nyan Nabi kita
Ban Husyam eu tika hamparan, beungeh hanban hanatara

Yo ngon tuot sangka deumam, yo meug’am-g’am miseue geumpa
Rupa kuneng muka hitam, raja Husyam kheunle sigra
He uleebalang ngo kupeugah, taeu Katijah peue bicara
Peue bukheundah tueng amilan, si yatim nyan ji peumulia

Aneukku jroh areuta kon dit, lom ngon namiet meuploh laksa
Teuga pina kuwat piseb, ji peu’ayeb tan mulia
Aneuk yatim ji peumeugah, di Katijah le bicara
Raja Husyam beungeh leupah jikheun pantag bak aneuknda

Abu Juhai kango kamoe, beudoh jinoe aneuk sigra
Cok Muhammad seumpom bak bumoe, bak uroe nyoe kapeulen nyawa
Abu Jahai suroh ayah, beudoh pantah sigra-sigra
Keubah ija ji meukeumah, ta eu naf’ah ube raya

Ngui peukaian alat meureupah, ngui kupiah lhab keusumba
Palet keuieng ji beureukah, ija simplah ikat dada
Aneuk raja ji meukeumah, ji meusahsah rakyat diluwa
Lheueh meukeumah tamong leugat, bandum rakyat keunan mata

Ka jinari meu’en silat, ji lumpat bak seulingka
Ka ji jakjak timu barat, hireuen rakyat kalon rupa
Rakyat rame hana peue kheun, peunoh mideuen agam dara
Dong meubanja taeu hireuen, eu peukateuen aneuk raja

Abu Jeuhai hoi wahe yatim, bekle kaiem beudoh sigra
Baroe kaplueng ‘oh deuh kamoe, bak uroe nyoe ho lheueh gata
Ka mita rot ban 4 sagoe, ka peulheueh droe plueng u luwa
Adat kalob dalam bumoe, kucok keunoe lom kuhila

Jinoe ho lheueh cuba peugah, ho kaplueng kah ureueng lingka
Bek le akai aneuk tan mbah,bek kreueh babah bak meudawa
Beudoh laju ta meureupah, ku meucacah aneuk tan Ma
Abu Juhai ji meulikak, miseue Meurak meugisa-gisa

Bandum rakyat hate galak, ka jisurak siblah raja
Tumbak beude ji peulikak, ji meureuntak meutaga-taga
Abu Jeuhai ka jilinggang, na bagoe sang gaseng Jawa
Nyang keumalon hate mandang, ban pupalang ban seun lingka

Tuwan Hamzah lon peuriwang, neu pandang bak aneuk raja
Neukalon jih beuhe tungang,hana timang ureueng duwa
Hate jikreuen badan kuwat, ngon Muhammad bacut raya
Ka neutilek bak Muhammad, Hamzah ingat hana padra

Badan la’eh hana kuwat, talo Muhammad bak neukira
Tuan Hamzah beungeh neu that, yo meutat-tat miseue geumpa
Bak neukalon talo Muhammad, meunan ingat dalam dada
Teumakot that tuwan Hamzah, hate gundah pucat muka

Neuwa Nabi neucom pantah, sare jojah ngon ie mata
Ingat Aminah ngon ‘Abdullah, aneuk neukeubah dalam bahya
Neu maritle tuan Hamzah, neu peugah bak Nabi kita
Bek tatakot Abu Jeuhai, bekna sagai gli ngon liya

Tamat laju nibak sapai, ta peukanjai siceulaka
Raya mantong teuga jitan, tamat hanjan meuseumpomka
Adat han ek nyan talawan, aneuk badan peugah sigra
Bale lon cang seukalian, sitree Tuhan darohaka

Dum sinaroe jih kusimpang, ube kawan kawom raja
Han kutinggai pi meusikhan, ku peusaban agam dara
Kukoh takue inong agam, soe nyang nadam banci gata
Abu Juhai deungon Husyam, ku hantam ngon peudeueng raya

Lheueh neukheun nyan tuan Hamzah, Nabiyullah neumat sigra
Nabi beudoih teuma pantah, tuan Hamzah teuma peuba
Toe Abu Jeuhai dong janjongan, yohmasa nyan hana haba
Ka meuteumeung meuhadapan, teungoh kawan ureueng duwa

Rakyat laen hansoe tuban, nyang na Tuhan teudum kira
Keunan mata seukalian, ngon piasan aneuk raja
Pinto langet tujoh lapeh, bandum habeh ka teubuka
Malaikat hate gundah, ubak Allah mohon pinta

Peunoh langet Malaikat, lakee rahmat keu Saidina
Ngon Jebra-i pina sajan, neu eu peurbuatan asoe donya
Natom meunoe ji meulawan, kafe syaitan som ceulaka
Teuma beudoh raja Husyam, ji meukalam ngon maulana

Pakri jinoe beuna syarat, he Muhammad jaweueb sigra
Neu seuotle pojanjongan, tango kaman lon calitra
Ban nyang hajat gata sinan, bak kamoe han na meudawa
Raja Husyam jikheun meunoe, tango kamoe he Thaliba

Adat meunang aneukku nyoe, talo jinoe kumuen gata
Kusie keubeue meusireutoih, unta 40 nyang that raya
Di gata peue bek meutanggoh, peue keu taroh he Thaliba
Peue digata cuba peugah, kheun beupantah kungo nyata

Abu Thaleb hireuen dahsyah, tuan ‘Abbas seuot sigra
Pakon taiem Abu Thaleb, pakon that treb jaweueb gata
Ureueng deungo musyreb meugreb, padum naseb taroh gata
Abu Thaleb seuot tajam, wahe Husyam deungo sigra

Gata syaksi inong agam, lon meukalam deungon raja
Tadeungo lon dum sinaroe, beurang kasoe agam dara
Adat meunang kumuen kunyoe, talo jinoe aneuk gata
Kusie keubeue limong reutoih, nyang meureugoh raya-raya

Kusie unta nyang meureugoh, duwa reutoh leubeh ganda
Putoih janji deungon taroh, rakyat sunggoh lakee do’a
Asoe langet hate ngiri, teuka wahi bak Rabbana
He Malaikat gata syaksi, Muhammad kubri keurajeuen raya

Ban phon jinoe troh kiamat, nyan amanat kee keugata
Pulang keurajeuen keu Muhammad, beuta ingat bandum gata
Lheueh Nabi ngo pakat simpan, neucok syeureuban sigra-sigra
Teuhah ulee neucok syeureuban, Malaikat yohnyan meunoe do’a

Ya Rabbana inna nabiyika wa rasulika, thafal shaghira takzana
Ya Tuhanku deungo kamoe, Nabi teunyoe gohlom raya
Taidin maklum kujok batee, ateueh ulee siceulaka
Malaikat habeh ‘ohnoe, nyang dibumoe nyoeban do’a

Ya Rabbi azini an fasyaqa fi bathani fi bashafi
Ya Tuhanku gata Tuhan, idin ku peurlan siceulaka
Ku ‘uet lam pruetku beuhabeh, kafe paleh kawom ceulaka
Jaweueb Tuhan do’a jilakee, meunoe lagee wahyu teuka

He Malaikat bekle kiyam, saban kalam bandum gata
Wahe langet deungon bumoe, teutap jinoe bekle goga
Ulon kuwat ekku hukom, nyang nyang muphom ku keureuja
Gata bandum hantok ileumei, eu peurbuatan kee ku peunyata

Ulon kana sajan Muhammad, ku gaseh that ku peumulia
‘Ohlheueh Nabi keubah syeureuban, neudong sajan siceulaka
Nabi neudong di hadapan, jikheun nyoeban aneuk raja
Ya Muhammad gata dilee, atawa kee kheun beusigra

Nabi jaweueb Abu Jeuhai, gata awai wahe raja
Ban jideungo haba Nabi, ji nari meugisa-gisa
Abu Juhai mangat hate, ji deumpekle su meutaga
Uba keuieng jiwa Nabi, hana sakri galak raya

Ji jeumulueng jiglueng gaki, jilisi ban seun lingka
Jipet mata jikab bibi, jilho Nabi lagee raya
Ban seulingka ka jilisi, han jitukrile bicara
Hana meugrak jibot Nabi, Potallah bri han kuasa

Nabi Muhammad tan padoli, neu eu pakri buettan raja
Neu peujok droe ubak Rabbi, nyang keutahwi dum peukara
Nabi Muhammad kaneu iem droe, cula caloe aneuk raja
Ureueng keumalon dong meupeudoe, teukap jaroe agam dara

Siti Katijah tahe mandang, that neu sayang keu Saidina
Neu eu Nabi jaroe neu angkat, bak Hadlarat lakee do’a
Siti Khadijah mata u langet, lidah meumet-met hana reuda
Seureuta ngon neukheun meunoe, tulong kamoe ya Rabbana

Jikalee beuna nyang lon lumpoe, gata sidroe nyang karonya
Ya Tuhanku tulong kamoe, bak uroe nyoe lon meudo’a
Allahumma shurhi wa ‘alaihi, meunan lagee do’a neubaca
Abubaka yohnyan neumow, neu leueng jaroe lakee do’a

Dalam do’a neukheun meunoe, taklek sinoe nyang disana
Sifeuet Nabi dalam Shuhuf, geukalon deuh habeh nyata
Ban disideh na disinoe, bak yatim nyoe tan meuriba
Adat beuna suroh bak kamoe, tulong jinoe Ya Rabbana

Taklek dilee do’a dudoe, neukheun meunoe Abubaka
Ingkana nabiyan mingka, warasulikal yanafi?
Fan shur hu ‘alaihi, meunan lagee lafai do’a
Binatang kleuet cicem teureubang, kanan pandang dum sineuna

Nibak nyang hu cicem pandang, jipo mnyang jigisa-gisa
Padok uroe reului bumoe, payong hanpeue rakyat dumna
Nyankeuh awan jeuekeu payong, keunan ceundrong bandum mata
Gle pi lingka mideuen teungoh, rakyat peunoh hanatara

Asoe Makkah ngon baduwi, bak pahok? gle rumoh tangga
Keunan jitron dum sagaibe, nyum hanlotle Makkah mulia
Bandum rakyat beursalahan, sabe rakan ji meudawa
Rakyat rme hansoe tuban, Allah Tuhan tudum kira

Ji meudawa sabe keudroe, jeueb2 sagoe tango subra
Ladom talo jeh ladom talo nyoe, keudeh keunoe ji meudawa
Abu Jeuhai deumpek teungoh mideuen, naban tupeuen su meutaga
Teubiet reuoh miseue ujeuen, rakyat hireuen keunan mata

Ji jeumulueng ateueh bumoe, keudeh keunoe meugisa-gisa
Nabi tahe neudong keudroe, neuleueng lakee do’a
Abu juhai ka meutugom, ji riwanglom Nabi jiwa
Ji meubeuot Nabi jiseumpom, ji keumarom meunan kira

Abu Jeuhai meuhah-meuhah, teusuet lidah na sideupa
Habeh lagee ka jiilah, han jipapah tukri daya
Hana bacut Nabi meugrak, meusitapak tan meuriba
Abu Jeuhai meuh’ak-meuh’ak, sangka seunak aneuk raja

Deungon kudrat nibak Tuhan, han jipaban tukri daya
Abu Juhai yohmasa nyan, ngon janjongan ji meuhaba
Gaki gata hai Muhammad, sang meukeumat kong lagoina
Gata sidroe geuhon pithat, sang nyuem nabrat siblah donya

Sang teutanom dalam bumoe, gaki teunyoe meugrak hana
Abu Jahai meunan kheun proe, Nabi iem droe lakee do’a
Kata rawi poriwayat, ngon hijeurat dum teurata
Sidroe wali peuetploh rakyat, dumnan kuwat neu karonya

Sidroe Nabi peuetploh wali, dumnan neubri na kuwasa
Sidroe Rasul peuetploh Nabi, kuwat neubri leubeh ganda
Nabi Muhammad that lom kuwat, peuetploh lipat ganda berganda
Deungon tulong sudroe kudrat, Nabi that brat siblah donya

Nyandum kuat karonya Tuhan, pakri jilawan som ceulaka
Kata rawi ‘ohnoe simpan, laen rakan lon calitra
Kisah meuwoe keu panghulee, do’a neulakee bak Rabbana
Nabi Muhammad baro neuthee, leumoh sitree bakri rupa

Abu Jeuhai sangka seudee, habeh lagee ka jidaya
Tiek kupiah suet ngon bajee, keuieng panghulee kong that jiwa
Habeh akai ka ji akai, hana sagai ek jidaya
Nabi neumat Abu Juhai, siblah sapai ka neuhila

Bak taloe keuieng neuklok jaroe, neupaleng droe Nabi gisa
Leukang gaki nibak bumoe, keudeh kunoe Nabi baba
Nabi neumat ngon jaroe wie, bak tan sindie aneuk raja
Nabi hapit ka meuh’ie-h’ie, sang aneuk mie jime lema

Jaroe mirah gaki jeumulueng, reuoh bak rueng ban ie raya
Miseue ureueng kenong gantung, ji jeumulueng hana reuda
Miseue eungkot roh bak kawe, meuble-ble mata uluwa
Ji meulawan pihanale, sangka mate meunan rupa

Nabi neumat ngon jaroe siblah, tan bube drah brat jihana
Abu Juhai aloh-alah, muka mirah ban keuseumba
Tahe hireun bandum rakyat, muka pucat kawom raja
Malaikat dum lakee rahmat, muhon syafaat bak Rabbana

Langet bumoe mangat hate, binatang gle lakee do’a
Mata uroe leumah tanle, dum sagaibe reului rata
Rakyat keumalon peunoh mideuen, akai hireuen ngon bicara
Sabe keudroe ji meukheun-kheun, miseue tupeuen tango subra

Pane kuat aneuk tan Du?, sang na bantu dalam hawa
Kawom Nabi bandum seu-u, nyang that kuyu kwom raja
Meucap babah meuhasek ulee, hanatok thee ngon bicara
Abu Juhai Nabi pangkee, moe meuree-ree dum syeedara

Abubaka eu meunan lagee, beudoh dilee sigra-sigra
Mangat hate hana sakri, potallah bri meunang ghaza
Neu tabu meueh ateueh Nabi, ngon kasturi mawo atha
Lheueh neutabu meueh ngon pirak, hate galak pujoe Asa

Ngon kudrat Po Ilahon haq, peue nyang kheundak neu karonya
Tuwan Katijah beudoh dudoe, mat dijaroe intan meutia
Mangat hat hana bagoe, Tuhan neu pujoe hana reuda
Neu seupeuek meueh deungon intan, ngon beurlian mutiara

Sabab? hate that sukaan, pujoe Tuhan deungon do’a
Ateueh Nabi seupeuek sabe, mangat hate leupah bahya
Geutabu meueh keu breueh pade, meunan mise he ssaudara
Lagee miseue seupeuek beureuteh, seulamat wareh nibak bahya

Ban nyang adat reusam nanggroe, meunan adoe lon calitra
Teuma langet deungon bumoe, rahmat keunoe dum teubuka
Ban bak hamba nyoe bak Tuhan, tilek Rahman keupadanya
Neubri rahmat keu janjongan, ji teupeue han manusia

Teuduek haba siat ‘ohnan, meuwoe kurangan ubak nyangka
Lom keubunoe haba meuwoe, tango adoe lon calitra
Abu Jeuhai mat bak jaroe, neu lambong droe dalam hawa
Meugisa-gisa ban seulayang, rhotle rijang lom bak nyangka

Nabi sambot ka neu tatang, rakyat pandang hireuen raya
Rakyat tahe mandang keudroe, hireuen laloe agam dara
Ateueh bumoe Nabi antok, patah rusok aneuk raja
Tan jibedoh ‘oh neu peuduek, jihpi ka jruek tan suara

Abu Jeuhai yohnyan pansan, mumet pitan naf’ah hana
Husyam beungeh hana lawan, ji deumpek ban taga raya
Mukjizat Nabi kudrat Tuhan, Husyam pansan sikutika
Sare puleh nibak pansan, jirom syureuban ji geulawa

Beungeh jithat raja Husyam, muka itam jiek bisa
Ulee peudeueng ka jireugam, jisuet curam laju sigra
Ube nyang na jih kawom droe, mat dijaroe peudeueng rata
Laen nibak nyan aneuk nanggroe, dong meupeudoe santeut banja

Ka meusiblah bandum rakyat, jisuet leugat peudeueng sigra
Ji keumeung cang Nabi Muhammad, meunan ingat siceulaka
Ban neukalon uleh Hamzah, neusuet pantah peudeueng raya
Peudeueng dijaroe, narit dibabah, he asoe Makkah ingat dumna

Na katuri nyoekeuh Hamzah, ingat kuplah beukah muka
Miseue Ashhabul Fil nyang poh gajah, meunan uleekah kukeureuja
Kacuba grak meusilangkah, ku meuhasah peudeueng raya
Meusidroe hanle kukeubah, haram jadah le bicara

Agam inong dum ku cicah, aneuk mirah ku seureupha
Bak uroe nyoe kukheun meuceh, kawom wareh hana bida
Kumuen lon nyoe soe peujayeh, meuji kheun seh kukoh dua
Agam inong ku peuhabeh, kafe paleh som ceulaka

Jithee bandum nyobit meunan, meutuka han ube seuma
Tuwan Hamzah that phalawan, tan sipadan dalam donya
Teumakot that dum ureueng nyan, nyobit meunan ‘oh jikira
Jirong peudeueng dalam sarong, ka jigulong deungon tika

Jitob ulee meukeulubong, hate tutong dalam dada
Abu Jeuhai boeh lam usong, u gampong jipuwoe lanja
Raja Husyam tanle untong, top keulubong ro ie mata
Seungab canang seungab ngon gong, woe u gampong agam dara

Tan meusidroe pina tinggai, habeh sagai dum jigisa
Meutamah ‘ayeb deungon kanjai, Abu Juhai ka binasa
Troh lam kuta teumpat asai, raja tinggai rakyat gisa
Raja Husyam susah jithat, aneuk teupat dalam tika

Seutot Tabib yue peuubat, timu barat ji seuranta
Dalam kuta ka meusapat, jak peuubat aneuk raja
Abu Jeuhai teutap siat, lon riwayat keu Nabi kita
Saleum meuhat keu Muhammad, rahmat niekmat keu? Rabbana

Tuan Hamzah hate mangat, NABI Muhammad meunang ghaza
Neucom Nabi tuan Hamzah, pujoe Allah hana reuda
Mata uroe pika mirah, asoe Makkah habeh gisa
Tamat ‘ohnoe Nabi meureupah, ulon peugah laen khaba

Teungoh ugle koh bilarah, ta peureubah dalam paya
(Amma bakdu sambong kisah keu Rasulullah lon calitra)
Sifeuet Nabi ulon kisah, ngo lon peugah he syeedara
Sahbat nyang peuet ulon peugah, he meutuwah ngo beurata

Laen nibak nyan ulon kisah, Nabiyullah maniaga
Bungka u Syam neujak meukat, deungon sahbat Abubaka
Soe nyang ikot Nabi Muhammad, le syafaat bak Rabbana
Dilee meukawen dudoe Mikreuj, dudoe teuma jeuet maniaga

Nabi bungka nanggroe Makkah, u Madinah bumoe mulia
Sifeuet Nabi sangat indah, bahlon peugah meusikada
Nibak ulee pojanjongan, na disinan peuet peukara
Taaha naa launaciir?, peuet tha’ani di keupala

Nyan nibak dhoe pojanjongan, lompi sinan 4 peukara
Samar qamar teulhee haya-i, peuet nuri bak dhoe mulia
Nibak mata pojanjongan, Tuhan bri sinan 4 peukara
Habasyiq teulhee ri, peuet kahlanii jroh han tara

Bak geuliyueng pihna 4 ban, gaseh Tuhan akan dia
Nada samak teulhee hatifi, jamma’ani neu karonya
Nibak hidong pojanjongan, indah hanban po karonya
Kasturi ‘umbar teulhee kafuri, za’farani peuet peukara

Nibak lidah pojanjongan, lom pisinan that samporna
‘ilmu hakim teulhee ‘arabi, peuet ihsani nantiasa
Nibak takue nubuet peuet ban, ‘ajib taran? akai kita
Liwailil jamalan teulhee ‘arabi, kadallany peuet peukara

Nibak baho panghulee Nabi, kadallany po karonya
Kanaq kitab teulhee hanaahi, peuet thalany that mulia
Nibak jaroe Tuhan bri 4, got that sifeuet Nabi kita
Nadhar patah teulhee syakha-i, sajahany hanatara

Dalam dada Din Iseulam, hajat barahat peuet peukara
Dalam hate dike syuko, munajat le (hana reuda)
Nyan dilikot panghulee Nabi, Tuhan neubri peuet peukara
Quwat shihat tawasha’i, hakamany peuet peukara

Didalam pruet Rasulullah, Tuhan titah 4 sinan na
Taa naqaa teulhee nun kaiy, waja’any nantiasa
Nibak teuot Rasulullah, Tuhn titah peuet peukara
Qiyam ruku’uk eulhee ta’udy, sadany bak mushalla

Masyi sa’iy teulhee sarany, shabarany panghulee kita
Di ulee phon troh u gaki, sifeuet Nabi thatmulia
Bacut lon boeh laen tinggai, dalam asai Nyak peunyata
Nibak sahbat Tuhan bri peuet, dum neu peujeuet that mulia

Shadiq faruu? Keu teulhee ‘ali, ‘usman peuet mulia
Bak isteuri Tuhan bri 4, Tuhan peujeuet got hantra
Rupa indah hana bagoe, bak peurangoe asoe Syuruga
Phon Khadijah dua ‘Aisyah, lhee Hafeusah peuet Ummihaniya

Nyangkeuh aneuk neubri 4 droe, ureueng lakoe lhee nyang dara
Thaleb Tahe geurasinan, lheueh nibak nyan Ibrahima
Nama Qasem geunap 4 droe, ureueng lakoe aneuk Saidina
Ureueng nyang kheun sifeuet Nabi, Poteu Allah bri lethat pahla

Tuhan peulara nibak upat, syaitan laknat han didaya
Teuhah pinto syuruga lapan, tamong tuan ri nyang suka
Ureueng deungo le meumfaat, rahmat niekmat Pokaronya
Nyang that leubeh ureueng surat, ampon meuhat bandum deesya

Ngon mukjizat Nabi Muhammad, Tuhan bri rahmat soe nyang baca
Khaba sifeuet teuduek siat, jinoe sahbat lon calitra
Sahbat nyang peuet lon boeh ato, ban nyang rungkho meunan kira
Abubakar lon peugah phon, ban nyang turon dilee raja

Mu pituha keurajeuen dilee, wasiet guree meunan haba
Lailahaillallah, Rasulullah phon nyang mula
Abubaka duek teurjali, ‘ohlheueh Nabi pandang donya
Dua thon 4 buleuen tuha Nabi, teuma jali Abubakar

Lhee blah thon Abubaka lahe, teurjalile Saidina Umar
Lheueh 14 thon teuma lheueh nyan, Saidina ‘Usman teuma nyata
Tujoh umu nyan ‘Usman, ‘Ali yohnyan pandang donya
Sahbat nyang peuet dum sirungkhe, lon boeh mise saboh rupa

‘Abdul Muthaleb nyang boeh mise, dalam sya-e neu calitra
Naban miseue aneuk jaroe, sahbat 4 droe meunan rupa
Dali leubeh ‘Abdul Muthaleb, Imum wajeb keu Nabi kita
Sahbat nyang peuet gohna sidroe, kaneu tusoe lehai nama

Tuhan ilham dalam hate, neukheun sya-e pujoe Saidina
Neu pujoe Nabi deungon sahbat, Tuhan surat dalam dada
Masa neucok manyak lam jaroe, neucom bak dhoe peuduek bak pha
‘Ohban neucom manyak diubon, Muthaleb kheun phon sya-e neuba

Teuma neume manyak lam Kakbah, alhamdulillah pujoe Asa
Abdul Muthaleb ucap sya-e hingga akhe habeh baca
Alhamdulillahil lazi ‘akthany, haza naqlamil thabi laa ziini
Hingga habeh neukheun sya-e, neu teubietle teuma uluwa

Buleuen ngon uroe habeh reudee, cahya panghulee leubeh ganda
Lailahaillallah, sidroe Allah that kuwasa
Sahbat nyang 4 neu peugah soe, ban aneuk jaroe nyan upama
Abubakar upama gitek, that ceureudek hanatara

Tuan Umar putu jaroe, ‘ade hansoe hukom sibeuna
Raja jaroe Saidina ‘Usman, meulintee janjongan that mulia
Teununyok unun tuanteu ‘Ali, ireng Nabi sajan seureuta
Inong jaroe Nabi Muhammad, santeut pakat bak agama

Meunan tamse sahbat nyang peuet, miseue paleuet bak agama
Peuet Mazeuhab nibak sahbat, peuet cabeueng jad kayee raya
Nibak cabeueng ranteng timoh, hingga peunoh ileumei donya
Lailaha illallah, teuduek kisah haba nyangka

Tujoh buleuen mume aminah, jak ‘Abdullah nanggroe Syariba
Abdul Muthaleb yue ‘Abdullah, aneuk talangkah jinoe gata
Rab troh buleuen mume Aminah, mita nakeubah zabet keureuma
Peue nyang hana tapeumudah, nabek susah jamei teuka

‘Abdullah ngo narit ayah, neujak pantah nanggroe Syariba
Sabab sinan le kawom droe, ‘Abdullah sampoe keunan teuka
‘Ohtroih keunan nalhee uroe, seuuem asoe kuwut lam pha
Dumna kawom geujak intat, sajan rakyat me keureuma

Nalhee uroe geubeurangkat, ‘Abdullah that ka nadeu’a
Nadak sukreuet mate ‘Abdullah, geutanom pantah nanggroe Abawa
Lhee uroe jak ngon Madinah, geupeugot kubah kubu mulia
Kubu geutanyoe ………………., ………………………………………..

Saleh nanggroe nyoe saleh nanggroe jeh, meuka habeh umu lam donya
Tuhan grak langkah ubak kubu, teuka nafsu grak anggeeta
‘Ohtroih keunan mate laju, peuhah kubu tanom sigra
Miseue ‘Abdullah ayah Nabi, tinggai isteuri tanoh mulia

Tuan Aminah bunda Nabi, nyan pimate dalam shafa
Peuet buleuen umu Nabiyullah, Aminah langkah nanggroe Abawa
Jak bak kubu tuan ‘Abdullah, neujak ziarah peumulia
Maseng2 giduek kandran, Nabi sajan Aminah ba

Sikureueng malam geubeurjalan, sampoe tuan nanggroe Abawa
Troih bak kubu tuan ‘Abdullah, geujak ziarah lakee do’a
Geukhanduri bri seudeukah, tuan Aminah sangat duka
Habeh geumoe dum sinaroe, ingat budoe deungon guna

Tuan ‘Abdullah jroh peurangoe, rakyat dummoe agam dara
Tuan Aminah rugha neumoe, hana sunyoe siat reuda
Saket ulee seuuem asoe, kalhee uroe pucat muka
That lom saket tuan Aminah, maken meutamah jeueb2 anggeeta

Saket lam pruet syiret muntah, apo-apah ka nadeu’a
Habeh raseuki deungon langkah, kheundak Allah ajai teuka
Yohnyan wafeuet tuan Aminah, mawot leumah nyawong neuba
Geutanomle sajan ‘Abdullah, Aminah geukeubah nanggroe Abawa

Woe dum kawom nanggroe Makkah, tuwan Aminah tan meugisa
Tuan Aminah sajan ‘Abdullah, dalam kubah sinan duwa
Geupuwoe Nabi sajan kafilah, u nanggroe Makkah jok bak Poja
‘Abdul Muthaleb that meutuah, Nabiyullah neu peulahra

Beungoh seupot neu peumanoe, hana sunyoe ro ie mata
Bak Ummi Ramlah neu peujaroe, ureueng binoe mubahgiya
Na siploh umu Nabi, saket nini nanggroe mulia
‘Abdul Muthaleb saket di Makkah, wasiet neu keubah bak aneuknda

Dumna gata ku peuingat, Nabi Muhammad ta peulahra
Soena teumeung masa tron wahi, troih Jebra-i ubak gata
Taba iman dum tapateh, Hasyem Qureh kawom mulia
Nyankeuh Nabi keusudahan, Rasul Tuhan dalam donya

Lheueh neu wasiet droe neumte, Abu Thaleb mele neu peulahra
Dua blah thon umu Nabi, Abu Thaleb pergi maniaga
U nanggroe Syam neujak meukat, Nabi Muhammad sajan neuba
Yohnyan lahe that keuramat, Nab Muhammad ateueh donya

Dalam shafa lahe mukjizat, han ek boeh had geucalitra
Awan dilanget jak meutamon, ulah bangon payong geuba
Reului rakyat nyang na sajan, bak berjalan dalam safar
Neudong jidong neujak jijak, awan tan jarak meugisa gisa

Mata uroe rakyat tangah, hana leumah awan nyang na
Cicem meukawan jipo lambong, miseue payong dalam hawa
‘Ohtee geudong rakyat Nabi, cicem nari meugisa-gisa
Ji peureului Nabi Muhammad, bandum keuramat lahe nyata

Laen nibak nyan lombak kayee, meudilee-dilee meulumba-lumba
Bak nyang na neudong Nabi payong, kayee pitroih keunan teuka
Ji ato droe ji peureului, angen dirui mangat rasa
Cicem jidong dicong kayee, mangat lagee meusuwara

Nabi Muhammad dum ji pujoe, ulah bagoe manusia
Cicem Meurak ji meunari, hansoe tukri jieu rupa
Bayeuen dendang ji meusya-e, ji pajohle bunga-bunga
Binatang uteuen sigalabe, habeh sare keunan teuka

Me boh kayee didalam gle, meurungkhe-rungkhe keunan jiba
Leumak mameh hana sabe, lagee mise U ngon saka
Rathab keureuma mameh-mameh, dumpeue jeuneh asoe rimba
Dumna rakyat pajoh boh kayee, ngon panghulee dum sineuna

Binatang bukh bandum keunan, kawai janjongan nibak bahya
Laen nibak nyan Malaikat, kawai Muhammad suroh Rabbana
Cicem teureubang binatang gle, saleuem hase keu Saidina
Kayee muda hanpeue runong, kayee bungong meureula-reula

Keu Nabi dum jijak jok droe, dum sinaroe ube nyang na
Lailaha illallah, gaseh Allah hana reuda
Abu Thaleb deungon rakyat, sampoe hajat ho geuhala
U nanggroe Syam katroih sampoe, ladom meubloe maniaga

Meuneukat geuba lagot rijang, sigala barang dum meulaba
Meuneukat habeh dum sinaroe, geujak meubloe teuma sigra
Barang geubloe dumpeue murah, ngon ijazah Nabi kita
Yum sireutoh peuet ploh jibri, mukjizat Nabi Allah karonya

Maniaga meuploh ribee, ngon panghulee lethat laba
Kisah Nabi teutap dilee, laen sampee lon calitra
Saboh nujum lon peuteuntee, nyankeu guree kafe dumna
Nama geuhoi nan Kaunat, su pimangat that ‘ulama

Guree Yahudi nyang meugah that, Kaunat meuhat geuhoi nama
Keuraja Syam ji riwayat, ampon deelat pomeukuta
Katroih keunoe Nabi Muhammad, na alamat lon eu tanda
Barang lagot deungon siat, laba lethat peue nyang jiba

Mata uroe pika reudee, lethat lagee lon eu tanda
Rot taturi lon peuteuntee, ta peujamei Arab dumna
Abu Thaleb ngon kafilah, keunoe takrah dalam kuta
Tahei keunoe ureueng Makkah, tasie kibaih deungon unta

Dalam kuta keunoe takrah, nyan lon peugah saboh tanda
Soe nyang hanjak nyankeu Nabi, saboh dali lon peunyata
Nabi Muhmmad tapoh mate, yoh goh lahe lom agama
Lheueh Kaunat meunan sare, peujameile ureueng teuka

Abu Thaleb yohnyan jikrah, ureueng Makkah ube nyang na
Habeh geujak dum kafilah, Nabiyullah sidroe hana
Kaunat eu hana Nabi, ka jisudi meunoe haba
Lon eu jamei hana habeh, sidroe Qureh keunoe hana

Tinggai diblang sidroe sideh, laen habeh keunoe teuka
Raja kheunle teuma peugah, jaktueng pantah nyang diluwa
Abu Thaleb seuot meunoe, bandum kamoe habeh teuka
Aneukmiet cut tinggai sidroe, jimat taloe guda hamba

Raja Syam kheun jaktueng keunoe, hajat kamoe meu-eu rupa
Aneukmiet hajat kamoe, khanduri nyoe kon keugata
Gata laen hana hajat, jaktueng leugat keunoe taba
Abu Thalebngo haba deelat, teubiet leugat luwa kuta

Teuma teuka sidroe Raheb bak Abu Thaleb ji calitra
He Abu Thaleb tango kamoe, yue woe jinoe kumuen gata
Ji keumeung pojle Yahudi, jikheun Nabi akhe donya
Nyankeu sabab ji keunduri, ji meutaki kumuen gata

Bak uroe nyoe jipoh mate, kalon lahe hajat raja
Na tujoh ploh dum Yahudi, guda tiji bandum rata
Ji meujak poh jinoe Nabi, suroh duli bak lasyeuka
Adat geuwoe jiyue seutot, jipoh bak rot kumueng gata

Jinoe tayue woe beurijang, yoh goh jicangle panita
Yoh hana troh lom Yahudi, yue woe Nabi laju sigra
Meunan jikheun uleh Raheb, Abu Thaleb pucat muka
Ngon ie mata ro meureb-reb, malee ;ayeb ateueh donya

Bak Muhammad neu peugah seb, Abu Thaleb meunan khaba
Wahe kumuen gata saboh, jeh guda soh taek sigra
Woe u Makkah he kumuen jroh, gata jipoh uleh raja
Gata Nabi akhe zameun, meunan jikheunle panita

Tawoe sidroe bekna rakan, ta meukandran ateueh guda
Nabi deungo Mama peugah, kheun Bismillah ek cong guda
Nanggroe Syam ngon nanggroe Makkah, lethat ploh hah uroe bungka
Nabi neuwoe hana rakan, neu meukandran ateueh guda

Neu arong gle rimba Tuhan, guda deupan seun nam deupa
Yahudi eu Nabi katan, giduek kandran seutot lanja
Na tujoh ploh le Yahudi, guda tinji bandum rata
Guda jiplueng hanjab gaki, jilet Nabi lagee raya

Meuji teumeung jipoh mate, meunan pike poceulaka
Jisuet peudeueng deungon beude, jilet sabe troih u rimba
Jeeueb2 alue jeueb2 lhok gle, duroe awe han jikira
Uroe malam han jipike, jilet sabe Nabi kita

Nabi sampoe u dalam gle, rot ukh hanle na meuhoka
Han meuho rot woe u Makkah, teuka susah dalam dada
Saleh u wie saleh u nun, rot lam uteuen simpang dua
Neudong siat diyub kayee, hana lagee susah raya

Di Yahudi piji kajee, rab jiteumei Nabi kita
Leumah ji eu incit tapak, rot Nabi jak pasang guda
Ka jikarat aneuk batak, jitinjak siseun nam deupa
Ji lumpatle ateueh bateueng, jiyue ampeueng rot beuluka

Jilet Nabi meuteueng-bayeueng, jisue peudeueng mat diluwa
Meuji teumeueng Rasulullah, jijeb darah bak nyuem rasa
Saket hate sabab payah, teusuet lidah na sideupa
Yahudi bloh rimba Tuhan, jideumpek ban taga raya

Nabi deungo su phalawan, nyuem lam badan nyawong keuluwa
Guda jiplueng tajam hanban, rimba Tuhan jiniet data
Dalam uteuen ka meukik-kik, ka teubiet iek ladom guda
Nabi sidroe goh meuri hek, mantong cuttek gohlom raya

Rab ji teumei Rasulullah, guda pantah ji pohlawa
Yohnyan Nabi that bit susah, tron hadiah bak Rabbana
Dalam rimba Nabi sisat, susah neuthat hanatara
Tuhan peuleumah rot nyang teupat, Nabi karat lagee raya

Seuperti teuseubut dalam Qur’an , firman Tuhan wawa jadaka
Dhalam fahada fireuman Hadlarat, Muhammad sisat jalan safa
Tuhan peutunyok jalan u Makkah, Nabiyullah neuwoe lanja
Hana leumah taeu gaki, guda titi tajam raya

Jehpi sisat ban tujoh ploh, lam kurukoh lam beuluka
Ka jiek cot jitron paloh, Yahudi bloh jeueb2 rimba
Tan jituho tunong baroh, lam kureukoh meuraba-raba
Ie han jijeb buhan jipajoh, pijuet tuboeh rimueng seuba

U Makkah hntroh u Syam hantroh, rimueng pajoh dalam rimba
Dalam gunong meubuleuen-buleuen, jeueb2 uteuen meureuraba
Yahudi mate hana umpeuen, rimueng makeuen dalam rimba
Tuhan balah syeksa lam nanggroe, uroe dudoe lam Nuraka

Habeh mate dum sinaroe, tan meusidroe na meugisa
Haba Yahudi habeh ‘ohnoe, lon peugah nyoe laen teuma
Lailaha illallah, troih u Makkah Nabi gisa
Abu Thaleb ulon kisah, neuwoe pantah sigra-sigra

Neuwoe katroh nanggroe Makkah, tulong Allah han binasa
Laba pile bak meuneukat, bandum rakyat hate suka
Kaji pujoe Nabi Muhammad, ‘oh ji ingat lethat laba
Thon keudua bungka u Syam, ‘alihis salam ngon Abubaka

Rakyat pile neuba sajan, maseng kandran guda unta
Yohnyan lahe taht mukjizat, Tuhan Hadlarat nyang peunyata
Ngon mukjizat Nabi sidroe, rotpi katoe’oh neubungka
Bungka u Syam troh siuroe, Tuhan sidroe nyang kuasa

Bandum rakyat hana troh pham, salah waham kira-kira
Dua uroe dua malam,katroh u Syam dum geubungka
Sabab toe that siat katroih, nanggroe jeuoh hanatara
Ngon nanggroe nyangka jeuoh, na le 40 uroe bungka

Bungka gonyoe troihle siat, that mukjizat Nabi kita
Laen nibak nyan lahe mukjizat, deureuham lethat dengon dinar
Me dinanggroe saboh direuham, ‘ohtroh u Syam nam reutoihka
Lahe mukjizat ‘alaihissalam, hana troih pham rakyat dumna

Dina deureuham meutamah brat, ngon mukjizat Nabi kita
Lethat laba ureueng meukat, bandum rakyat hate suka
‘Ohtroih u Syam meubloe leugat, keumah siat dumban nyangka
Yumpi murah nibak dilee, miseue lagee haba nyangka

Laba letah meuploh ribee, hingga sampee lon calitra
Bandum rakyat mangat hate, han ek pike lethat laba
Meubloe pilheueh meukat hase, geupeudiengle ateueh unta
Hanpeue beureukah deungon ikat, barang meusapat ateueh guda

Hana payah bandum rakyat, ngon mukjizat Nabi kita
Baroe geujak singoh geuwoe, troih u nanggroe Makkah mulia
Mangat hate dum sinaroe, Syam pikatoe ‘oh geubungka
Abubakar hireuen laloe, dum sinaroe ngon lasyeuka

Geuwoe katroh nanggroe Makkah, hate dahsyah rakyat dumna
Dum sinaroe hana payah, deuek deungon grah tan jirasa
Abubaka ngon Rasulullah, neubri seudeukah hana reuda
Aneuk yatim faki miseukin, ureueng gasien habeh kaya

Ureueng balee neubri salen, ban siseun tren bajee ija
Lailaha illallah, pujoe Allah bekna reuda
Thon nyang keulhee Rasulullah, u Syam leupah lom neubungka
Sajan-sajan ngon Basyarah, namiet Katijah ureueng kaya

Siribee 600 kandran geupeugah, that barullah dum areuta
Sidumnan le di Khadijah, Qureh Makkah laen kira
Ureueng bungka that barullah, galak leupah lethat laba
Rot pikatoe Syam ngon Makkah, tanle payah ‘oh geubungka

Areuta Qureh meupasukan, lon peugah ban he syeedara
Dua ribee unta kandran, bungka sajan dum seureuta
Umu Nabi duaploh thon, yoh bungka phon lon calitra
Awan dilanget jak meuron-ron, dum meuhimpon keunan teuka

Mata uroe hana tutong, awan keu payong rakyat dumna
Reului rakyat padok uroe, hingga sampoe bak geuhala
Uroe geujak troile u Syam, ‘alaihis salam mukjizat nyata
Barang geuba habeh siat, laba lethat hate suka

Baroe geujak singoh geuwoe, troih u nanggroe Makkah mulia
Beungoh uroe troh u Makkah, Mubasyarah hate suka
Mangat hate dum kafilah, hanle payah jalan safa
Troih Basyarah bak Khadijah, ka jipeugah dum rahsia

Lahe mukjizat ka jipeugah, Siti Katijah hate suka
Ks neu tanyongle Khadijah, bak Basyarah saboh rahsiya
Tadeungo lon hai Basyarah, nyoe lon peugah ubak gata
Lon meulumpoe bak simalam, dua jam kaleupah ‘Isya

Yoh neu peujeuet uleh Tuhan, ulontuan milek Saidina
Dalam hukom Nabi Muhammad, indah sangat hanatara
Ulon lumpoe malam Jumeu’at, meunan ‘alamat lam rahsia
Pakri t’akbi cuba peugah, hai Basyarah tacalitra

Basyarah kheun bak Khadijah, pocut meutuah meubahgia
Takbi pocut kalon ingat, le mufaat Po keu gata
Didonya kon troih akhirat, lam seulamat leupah bahya
Meunan Basyarah ji amanat, Katijah ingat sikutika

Lheueh nyan marit Siti Kahdijah, ngon Basyarah peugah haba
Meunyo meunan he Basyarah, ngo kupeugah ubak gata
Areuta lon tame keu Rabbi, meuligoe kami nyang bak gata
Sireubee 600 unta kandran, areuta lon nyan tapeulara

Bandum tabri keu Abu Thaleb, supaya seb keu beulanja
Lon meukawen ngon Nabiyullah, bek tapeugah dum rahsia
Beulanja teulangke ba keu ayah, bekthat susah geujak mita
Basyarah ngo kheun Katijah, dum geukeubah dalam dada

Keu Abu Thaleb jijok pantah, unta kibaih ngon areuta
Ka ji wasietle Basyarah, meunoe ulah ji calitra
Hai Abu Thaleb ngo lon peugah, kheun Khadijah ubak gata
Nyoe areuta tuan Katijah, neuyue bri sah dum keugata

Keu beulanja Nabiyullah, keu nafakah deungon nyata?
Teuma kawen ngon Nabiyullah, Siti Khadijah hate suka
Abu Thaleb ngo kheun Basyarah, seuot pantah meunoe haba
Tadeungo lon he Basyarah, nyoe lon peugah ubakgata

Keureuna Khuwailed Du Khadijah, ureueng meugah lom ngon kaya
Han geutueng Nabi keumeulintee, sabab geuthee tan areuta
Lom ngon gasien hana lagee, hanpat lakee utang beulanja
Areuta pitan nangmbah pitan, kupaban (cit) gasien raya

Ngon ulon han geumeubisan, kon sipadan bak geukira
Abu Thaleb meunan kheunban, teutap sikhan saboh haba
Nyankeuh sabab geuboh ilah, Siti Katijah bri beulanja
Kareuna adat jahiliyah, ‘Oh peunikah nyan aneuknda

Geumeusalen ija bak badan, tuka peukaian urueng dua
Got kupiah got syeureuban, deungon bisan geumeutuka
Peukawen aneuk tuka peukaian, dihadapan jamei dumna
Meunan adat Qureh Mekkah, jahiliyah meunan agama

Abu Thaleb ngon Khuwailet, tan meupakat ureueng duwa
Laen bandum na meupakat, meu Khuwalat sidroe hana
Nyankeuh sabab geumeujamei?, geumeutipee tuan na fatha?
Agam inong jak meure-ree, hana padee sabe teuka

Abu Thaleb peujamei ureueng Makkah, habeh neukrah agam dara
Neusie unta deungon kibaih, hanpeue peugah hat ngon hingga
Siribee nam reutoihnyangka habeh, neu seumbeuleh hana reuda
Ka meusapat bandum Qureh, areuta habeh han geukira

Uroe malam hana geueh, mata peudeh geumeujaga
Na lhee buleuen meujamei sabe, na meuhase ban nyang pinta
Agam inong mangat hate, geutot beude ban seulingka
Uroe malam kapah-kapoeh, rakyat kiroh hana reuda

Geunap malam ilah geuboeh, hankeu naroh bak kutika
Bak simalam lethat ilah, trebka payah geumeujaga
Ka meusapat Qureh Makkah, Du Katijah keunong mintra
Agam inong hate galak, peh geudumbak ngon nugara

Lheueh minoman geujeb arak, meukhem meukhak lagee raya
Abu Thaleb wa geumeucom-com, dinab kawom jamei dumna
Tuka ija ngon tangkulok, teungoh mabok tuan Naqakha
Tuka tangkulok ngon peukaian, kasah bisan ureueng dua

Mabok pithat hana lawan, han neu tujan tuka ija
Beungoh uroe puleh pansan, neu eu peukaian ka meutuka
Neu seusai droe tan paidah, sabab kasah tuka ija
Dinap majeulih dum kafilah, kasah nikah ureueng dua

Nikah Nabi ngon Khadijah, meunan peuneugah dalam sabda
Peuet ploh thon umu Siti Katijah, masa nikah ngon Saidina
Nabi Muhammad teungoh lhee ploh, meunan geuboh lam calitra
Geutanyoe laen hanjeuet meunan, meujanjongan mantong saja

Sah meunikah hana wali, hana syaksi hana peuha?
‘Ohsah Nabi judo Khadijah, neujok pantah dum areuta
Meueh ngon pirak 40 geudong, blang ngon gampong laen kira
Padum namiet unta kibaih, keu Rasulullah ban sineuna

Lethat areuta tuan Khadijah, asoe Makkah nyan nyang kaya
Ija bajee ngon peukaian, meueh ngon intan han ek kira
Neujok bandum keu janjongan, peukaian nyan keu Saidina
Yohnyan Nabi kaya limpah, fireuman Allah nyang peunyata

Wa wajadaka ‘ailam faaghna, makna teuma lon calitra
Nabi Muhammad gasien dilee, dudoe meuteumei le areuta
Geunap uroe nebri seudeukah, areuta Khadijah ban sineuna
Faki iseukin dum habeh troe, hana sidroe deuek jirasa

Beungoh teuka seupot jiwoe, geunap uroe seudeukah na
Hana sidroe meuhutangle, kaya sabe dum jirata
Ureueng Makkah tanle gasien, aneuk yatim habeh kaya
Lhee thon Nabi bri seudeukah, areuta Katijah habeh dumka

Geudong 40 habeh sare, sapeue tanle na areuta
Aneuk nanggroe mangat hate, dum sagaibe habeh kaya
Geunap uroe neu seumeuleh, unta habeh agam dara
Neu peujamei kawom wareh, that geumaseh Nabi kita

Pirak ngon meueh habeh simpan, geudong intan habeh neubuka
Ureueng Makkah that sukaan, seukalian habeh kaya
Lailaha illallah, jaroe murah Nabi kita
Sithon Nabi bak Katijah, karonya Allah aneuk kana

Aneuk yuha ureueng lakoe, Qasem sidroe geuhoi nama
Thon nyang dua nama Thahi, keuteulhee hase Thaleb nama
Aneuk nyang lhee awai mate, keuce-keuce gohlom raya
Nyang na rayek Qasem sidroe, baro raghoe pasang guda

Thon nyang keu 4 ureueng binoe, Zainab geuhoi geuboeh nama
Thon nyang limong Ummi Kalsom, haba meuphom hanpeue nyata
Thon nyang keunam Siti Rakqabah, keu tujoh sah Fathimah Dora
Fatthimah teulot aneuk Khadijah, meunan peuneugah lam calitra

Mate Qasem tutong Kakbah, meunan peuneugah dalam sabda
Ureueng ziarah that bit rame, hansoe tune apui teuka
Geume apui lam turafan, geutot sajan gahru jeumpa
Rot ngeu apui keunong tire, rakyat lale hate suka

Tujoh lapeh tire Kakbah, indah-indah hanatara
Peuet diluwa lhe didalam, hana macam indah rupa
Sikrak? Tire adat geubloe, siploh katoe na hareuga
Kakbah tutong dum sinaroe, sumbang nanggroe padum masa

Meuhimpon Qureh geumeu peugot, beulagee sot meunan kira
Teutapi han ek miseue dilee, sabab padee mit beulanja
Hana beulanja geubri upah, peucok? Kakbah nibak nyangka
Ibrahim peugot dilee Kakbah, teungoh 40 hah panyang rungka

Linteueng geuboh tujoh blah hah, dalam kisah geucalitra
Qureh peugot kureueng bak nyan,han ek dumnan mit beulanja
Dua blah hah geuboeh linteueng, buju kureueng nibak nyangka
Kureueng 20 panyang buju, manyang taeu meunan rupa

Geuboeh bubong saboh pinto, teubiet lalo rot tan juga
Kakbah dilee dua pinto, saboh lalo saboh buka
Bubong pitan Kakbah dilee, meunan meuteumei lam calitra
Masa Qureh peugot Kakbh, Nabiyullah sajan seureuta

Angkot batee boeh turapan, Nabi sajan neu seureuta
Kakbah cukop seukalian, na miseue ban dilee nyangka
Geukeumeung boeh Hijir Aswad, yohnyan rakyat jeuet meudawa
Jikheun soe boeh hijir aswad, nyankeuh meuhat jeuet keuraja

Jihnyan tapoh laju leugat, bekji deelat jih keuraja
Sabe keudroe tango kiroh, ji keumeung boe batee raya
Ureueng tuha dum meutanggoh, bek dilee taboh batee mulia
‘Oh geutamong ureueng keunoe, bak pinto nyoe nyan geuteuka

Tatanyong hukom pakri jeulah, ban peuneugah takeureuja
Ureueng tuha meunan kisah, Nabiyullah lon calitra
Nabi teubiet Masjidil Haram, neu meukalamureueng tuha
Ya Nabiyullah neukheun bak kamoe, ba hijer nyoe soemei peuhanta

Soenyang meiboeh baksagoe Kakbah, bak Ibrahim keubahdilee nyangka
Seuot Nabi neukheun rijang, bak ija panyang batee tahanta
Keunan taboeh hijer aswad, bandum rakyat me beurata
Teuma peuduek bak teumpat dilee, Hijir batee mahamulia

Qureh ngo kheun Nabiyullah, peubuet pantah sigra-sigra
Bak ija panyang batee geukeubah, ban peuneugah Nabi kita
Geumat ija dum geurande, batee geume rata-rata
Geupeuduek bak sagoe Kakbah, bak Ibrahim keubah dilee nyangka

Bandum Qureh mat keurajeuen, meunan geukheun lam calita
Muliaan dum geupeugah, beureukat Kakbah rumoh mulia
Kakbah pilheueh nanggroe pigot, meuwoe baksot tanle goga
Kureueng sa 40 umu Nabi, neu lumpoe Jebra-i lam rahsia

Nyuem meuduek-duek ateueh kurusi, ngon Jebra-i sajan dua
Antara langet deungon bumoe, leumah dumpeue Allah peunyata
Jaga Nabi bak meulumpoe, hate teugoe-goe hanatara
Neulakee meuteumeung uleh Nabi, ngon Jebra-i dalam jaga

Meunan neu mohon ubak Rabbi, Tuhan neubri troh ban pinta
Nabi neuduek neu ‘ibadat, saboh teumpat bak seunia
Bak Jabal Nur buket meutuah, Nabiyullah sinan tapa
Neume sigala ngon makanan, ‘Oh habeh nyan Nabi gisa

Nabi neuwoe nanggroe Makkah, bak Katijah cok beulanja
Jebra-i tron neuba wahi, ngon Mika-i sajan dua
Ngon Malaikat muqarrabin, nyang shalihin sama-sama
Ngon mudam meueh sajan geupeutron, Malaikat laen dum seureuta

Dalam mudam peunoh ram-ram , ‘alaihis salam Jebra-i ba
Jebra-i mat Nabi geupeugah, geupeureubah geuplah dada
Geucohk hate teuma geurah, geuboih darah dum sineuna
Hana saket dada geuplah, Nabiyullah yang calitra

Geurah hate ngon ie zam-zam, geuboeh u dalam lom bak nyangka
Geuboeh lam hate teuma ileumei, sikureueng ribee bagoe jina
Sikureueng hikeumat 9000 kuat, 9000 peurasat keunan geuhanta
9000 beurani geuboeh lam hate, geupeukaple teuma bak dada

Jebra-i kheun ubak Nabi, Iqrak bismi neuyue baca
Yohnyan keuphon teuka wahi, masa Nabi masok tapa
Teuka beuhe nngon beurani, lheueh peusuci hate lam dada
Yohnya Nabi beuet Quru’an, fireuman Tuhan Jebra-i ba

Iqrak bismi phon fireuman, lheueh janjongan geuplah dada
Jebra-i ghayeb Nabi neuwoe, neutron keudroe digunong raya
Nabi neuwoe nanggroe Makkah, bak Khadijah neu calitra
Ulon teunyoe dada geuplah, hate geurah geucok uluwa

Jebra-i ba fireuman Allah, ngo Khadijah lon calitra
Iqrak bismi Jebra-i peeugah, fireuman Allah keulon nyata
Meunan sabda Nabiyullah, bak Khadijah neu calitra
Teulheueh Nabi meunan peugah, beudoh pantah sigra2

Nabi neujak ngon Katijah, bak Waraqah neu peuteuka
Sabab Waraqah kawom Nabi, agama Nasrani geupeulara
Yohmasa goh lahe Nabi, agama Nasrani gobnyan puja
Bansare troh bak Waraqah, kheun Katijah meunoe haba

Tadeungo lon he Waraqah, ngo lon peugah ubak gata
Haba ‘ajeb sangat indah, deungo beusah lon calitra
Waraqah ngo kheun Khadijah, tanyong pantah laju sigra
He Muhammad aneuk ‘Abdullah, peue tapeugah cuba nyata

Yohnyan Nabi seuot pantah, bak Waraqah neu calitra
Tren Jebra-i ngon Mika-i, deungon wahi keulon geuba
Habeh neu peugah uleh Nabi, Waraqah pi seuot sigra
He Muhammad ngo lon kheun kri, nyan Jebra-i tron bak gata

Habeh haba wahe rakan, daweuet pitan pat lon mita
Alhamdulillah ka seuleusoe, hikayat nyoe sudah khatam
Tamat hikayat uroe Jeumeu’at, watee meuhat pukul lima
Ulon peuphon malam Sabtu, watee Teungku teungoh ‘Isya

Buleuen Ramadhan* phon lon surat, that beureukat he saudara
Buleuen Zulkaidah lon peutamat, ‘ohnan lambat ulon rika
Bleuen Ramadhan bak peuet uroe, yohnyan adoe phon lon mula
Duaploh dua buleuen Zulqaidah, ‘ohnan sudah hai saudara

Nyoe lon peugah wahe sahbat, ureueng seumurat meung 2 banja
Beurang kasoe kheun hikayat, keulon beuthat do;a neupinta
Beuneu lakee ubak Tuhan, keu ulontuwan beusijahtra
Beuseulamat donya – akhirat, ulon seumurat beusamporna

Beuseulamat Iman lontuan, ubak Tuhan neu muhon pinta
Beuneu gaseh ngon neu sayang, lon meudagang tan areuta
Areuta lon tan meusi busoek, duek meutumpoek jeueb2 tangga
Keureuna ulon ureueng gasien, that miseukin han sapeue na

Sikrak ija han ek lon bloe, lon meunggantoe peng pihana
Bajee lon ngui beukah rusok, ngon tangkuloek hana punca
Meujan lon ngui meujan lon troh, he Teungku beh that seungsara
Kupiah pep? yum sibusoek, taeu dawoek hanatara

Lon pajoh bu meujan-jan tan, ngon peukaian ruja tuha
Ulon teumeung bak bupalang, cok lon pinggang hate suka
Lagi ulon ureueng hinaan, nibak rakan tan mulia
Bandum banci nibak rakan, ngon sabab tan na areuta

Meung nyo tan peng dalam jaroe, beurang kasoe tan mulia
Cuba keuna peng lam jaroe, beurang kasoe ji peumulia
Hina didonya tan peukaian, hina bak Tuhan ‘amalan hana
Hina bak wareh areuta lontan, hina bak rakan peng lon hana

Lagi ulon ureueng ban troih, gampong jeuoh hanatara
Gampong ulon geukheun Adan, keunoe lontuan saweue syeedara
‘Ohtroih keunoe wahe sahbat, kakeuh teutap sithon dua
Nama ulon beuna neuturi, Muhammad ‘Arabi he syeedara

Wahe Teungku nyang kheun hikayat, keulon beuthat neulakee do’a
Jampang2 neukheun hikayat, do’a seulamat keulon neupinta
Beu neulakee ubak Tuhan, seulamat Iman dalam dada
Sebkeu ‘ohnoe he Nyak Puteh, laen ureh lon calitra

Nyoe lon peugah pohikayat, mangat neu tupat he syeedara
Gampong gobnyan lon kheun nyoeban, sideh di Adan rumoh tangga
Teumpat geuduek wahe wareh, u Meunasah Parek keunan neuteuka
Nama gobnyan wahe Nyak Cut, lonboeh bacut sinoe nama

Beurang kasoe ngui hikayat, bek that lambat hai saudara
Bak got Teungku nyan neupapah, (nyan) bek beukah neu usaha
Meunyo hana got neupapah, rijang beukah hana laba
Reudok digle ujeuen leubat, sinyak pot kulat bak ladang tuha

Lonjak han ek lon peusan hanpat, keu hikayat lon meuhawa
Yang empunya hikayat ini, MUHAMMAD ‘ARABY HAJI MAN

Catatan: Alhamdulillah, akhirnya Hikayat Abu Jeuhai selesailah saya salin ke huruf Latin, walau pun menempuh waktu setahun. Hikayat ini mulai saya salin 3 Ramadhan 1434 dan baru tuntas setelah shalat subuh 10 Ramadhan 1435 H/8 Juli 2014 M pagi tadi. Pada lk jam 11.50 siang naskah buku Hikayat Abu Juhai saya antar ke pemilik naskah Cek Medya Hus ke Cot Buklat, Pekan Ateuk, Aceh Besar. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Cek Medya Hus yang telah meminjamkan nasakah Hikayat Abu Jeuhai setahun lebih kepada saya. Syukur kepada Allah Swt dalam tempo 10 hari – sejak 1 – 10 Ramadhan 1435 H – telah mampu saya alih aksara dari halaman 64 – 119. Akibat ujung2 jari yang sakit(rematik) dalam Ramadhan tahun lalu, hanya 20 halaman saja yang mampu saya salin naskah hikayat itu. Besok 9 Juli 2014 adalah hari pelaksanaan Pilpres Republik Indonesia.
Sekarang putra tertua saya sedang melaksanakan “Sulok 20 hari di Dayah Lueng Ie, Aceh Besar, Semoga mendapat ridha Ilahy adanya!.

Bale Tambeh, malam Rabu, 11 Ramadhan 1435 H
9 Juli 2014 M pkl 00:04
dto
T.A. Sakti

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s