Kata Pengantar Tuwanku Raja Keumala: Ketika Menyalin Hikayat Akhbarul Karim

 


Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah sekalian pujoe Tuhan sidroe nyang eumpnya.

Rahmat ngon saleuem ateueh Muhammad teuma keu sahbat keuluarga.

Amma bakdu lheueh khutubah nyoe sipatah kalam hamba.

Narit sikatib na sipatah poh beurakah ngon saudara. Adapun Hikayat Akhbarul Karim, khaba dalam nyan sangat mulia. Haba didalam teurlalu ‘ajab, E hai sahbat kon peurbula. Nyan hikayat roj nyang teupat,  lanja leugat lam syuruga. Nyankeuh keubon Jannatul Firdaus,  jeuneh peunajoh meuhimpon di sana. Nyankeuh taman Jannatu ‘Adnin,  teumpat meu’en meuseusuka. Nyan karangan ureueng shaleh,  tan geusareh disinan nama. Nama geusom hana geuseubut,   kareuna geutakot jeuet keu riya. Karangan ‘ulama nyang ‘alimin,  ureueng nyang yakin lagi taqwa. Nama tuan nyan hana lon tusoe,  jeub-jeub sagoe lon pareksa. Teutapi gob kheun Teungku Seumatang,  Allahu ‘aklam lon turi hana. Nyankeuh hikayat nyang patoet that, beuet he sahbat agam dara. Nyankeuh hikayat karangan dokter, ubat neu hambo peunoh dalamnya. Barangsoe pajoh ubat siteugoek,  puleh ceumeukok di dalam dada. Peunyaket dungee deungon jahe,  puleh sare he saudara. Syarat ta ‘amai ban geuseubut,  meunghan pocut teusia-sia. Miseue ubat geuboh lam bajee,  tan he sampee sagai guna. Meunghan tatem jeb ngon tagusuek,  peunyaket budok hilang hana. Saba bacut prat deungon phet,  supaya peunyaket hilang seumua. Meunan keu tamse pubuet ibadat,  lagee ‘uet ubat pel keunina. ‘lleumei Ushul phon neu seubut, kareuna nyan buet  uboe agama. Ushuluddin atawa makrifat,  atawa tauhid sah lom nama. Atawa takheun ‘illeumei kalam meunan  he taulan kheun ‘ulama.

Nyankeuh ‘ileumei jalan taturi,  Tuhan ngon Nabi dum Ambiya. Habeh neu seubut deungon burhan,  dali na Tuhan beuna Ambiya. “Ajab takalon dalil neu hato, dum meurungkho maseng jina. Tamse keunarang intan juhari zamrud sare meupateng lingka. Yakut nyang mirah dum meutabu hireun ta eu lazat mata. Geuikat teuma deungon meuh meuntah,  akan kupiah mahkuta raja. Kulahkama geurasi nan, hireun teurceungong ‘ohta eu rupa. Hate beureuhi ngon galak hansoe,  takalon meubloi  ji buedah cahya. Lang geumilang ban matahari,  hate beureuhi soe yang eu rupa. Takalon cahya that ceumeurlang,  sang buleuen trang nyum purnama. Saboh-saboh peurmata teurkarang,  hu sang bintang nyan suloh donya. Ureung meulayeue darat ngon laot,  nyan keu panyot hu meunyala. Hanle sisat keudeh keunoe,  hanlam duroele meuraba. Nyankeuh ‘ileumei nyang peureulee ‘ain,  ateuh insan  agam dara. Soe han turi ‘ileumei makrifat dumna ibadat teusia-sia. Ileumei nyan taulan nyang peuteupat, ‘itikeud sisat didalam dada. Jikalau bak kapai geukheun keumeudoe, meunghan meuwoe-woe meugisa-gisa. Meuraba raba keudeh keunoe,  karam adoe akhe masa. Lethat ureueng di dalam nanggroe,  han meurunoe bak ‘ulama. ‘Ileumei makrifat han jituntut,  ji peuseb beuet pura-pura. Jikira meungka jimat keureutah, habeh keubagah surah ngon makna. Han ji teupeue jeub-jeub ‘ileumei,  meung hana guree meuraba-raba. Surah meudeh jeutkeu meunoe,  sisat dudoe akhe masa. Ladom nyang kalon miseue hikayat,  hate jihan rhab di dalam dada. Sabab jikalon bahsa Aceh, jeut keujayeh bak peurasa. Jikira kitab meung bahsa Arab,  Jawoe meuhat nyang keudua.

Bahsa Aceh hanjeuet keu kitab,  meunan  sahbat bak jikira. Han jiteupeue bahsa Aceh,  nyang that leubeh bak ‘awam nyang na. Ureueng nyang hanjeuet bahsa ‘Arab, bahsa droe meuhat nyang teur’akla. Kareuna lam kitab peungajaran,  ngon peue nyan tapham nyan nyang aula. Kareuna meukeusud najeuet ta ‘amai,  ban suroh Po rabbul ‘akla. He syeedara agam inong,  jak teumanyong bak ‘ulama. ‘Ileumei Makrifat deungo fiqah,  tajak peusah bak fuqaha. ‘Ileumei tasawuf peurintah batin,  tanyong he Polem bak pandita. Bak ‘ulama nyang shaleh-shaleh,  ta peurkara. Bek teumanyong bak ureung bideu’ah,    jeuet keusalah jalan gata. Ureueng nyang lubha keu donya nyoe,  bek he adoe peurab gata. Kareuna gobnyan ureueng ka saket, gob pakri jeuet peu-ubat dumna. Badan ka habeh ka meusimalu,  ukheue meutabu bak siseun lingka. Bak ‘an geujak geubeudoh han ek,  nyangna tarek cit meung jungka. Ureueng meunan hanjeuet keu guree,  bak ‘ileumei jalan taqwa. Kareuna dokter ureueng nyang pandai, peu-ubat droe dilee mula. ‘Ohka sihat tuboeh jantong, baro peutamong keu ureueng na. Meunan tamse lomboeh sinoe,  pike adoe ngon bicara. Le that ureueng lam nanggroe Aceh,  ji meusunoh pangkat Aulia. Galak teumuntut peurintah baten,  jijak teumanyong pat jingo na. Jiboeh keuguree ureueng nyang ‘awam,  jimita taulan nyang buta mata. Nyang buta mata deungon hate,  habeh meugule ban sineuna. Jidakwa droe Salek, syari’at han dawokle jikira. ‘Ileumei peureulee ‘ain di ateueh droe,  han jipakoe siceulaka. Miseue lam kitab Akhbarul Karim, ‘ileumei peureulee ‘ain ban sineuna. Han ji hireun han jidawok,  sabab that harok pangkat Aulia.

Kareuna kon ‘ileumei haloh,  jitakot hantroh pangkat Aulia. Jitakot dudoe han keuramat,  geupeulheueh hajat bak kubunya. Bahkeuh ‘ohnoe haba sipatah,  jinoe lon kisah nyang keudua.

II

Bagoe nyang dua disinan neupeugah,  ‘ileumei Fiqah he syeedara. Mula neu puphon bhah thaharah keudeh neukeubah shalat nama. Bhah seumbahyang peungabisan,  laen sekalian neu seubut dumna. Peue-peue nyang taklok bak seumbahyang habeh abang neu seubut rata. Habeh neu seubut lahe ngon baten,  ‘ajab takalon ‘ileumei rahsia. ‘Ileumei tasawuf pina neu seubut,  bacut sapat neu calitra. ‘Ileumei peureulee ‘ain teulhee meuhat,  meuhimpon he sahbat sinan dumna. Nyankeu sabab ulon harap beuet beuleugat hikayat mulia. Seureuta tapham maksud di dalam,  supaya han sia-sia. Tabaca beukayem uroe-malam,  pat han meuphom tapareksa. Ta tanyong bak ureueng nyang jeuet,  bekta peuseb sidroe gata. Taba laju bak ureueng ‘alem,  bek he polem iem droe sahja. Supaya meuphom makna ngon surah,  habeh dum crah tapham makna. Tuhanku neubri keu muallif,  teumpat peureuseh dalam syuruga. Neubri teumpat nyang amalan,  Jannatun ‘Adnin nyang teur’akla. Neubri keu gobnyan teumpat peuniyoh,  Jannatul Firdaus sajan Ambiya. Deugon beureukat Teungku nyang karang,  kamoe seukalian neubri bahgia. Neubri meubeuet pagi-peutang,  ‘amal sajan nantiasa. Neu peuampon seukalian,  dara agam mukmin dumna. Neubri meumate ateueh Islam,  teutap Iman dalam dada. Deungon beureukat Nabi Muhammad,  donya akhirat neubri seuntausa. Raseuki beumudah beurang kajan,  bek he Tuhan neubri papa.

Jinoe lon kisah karangan laen,  ureung ‘alem muallifnya. Supaya tamita wahe adoe pat meubunyoe tadeungo  na. Kareuna ‘ileumei  le manfaat, donya akhirat ateueh gata. Siteungoh nibak karangan Aceh,  lon peusareh bak gata nama. Saboh hikayat that bit ‘ajab, ‘ileumei manfaat meuhimpon disana. Nama geuseubut TambihulGhafilin Jalaluddin muallifnya. Gampong Lam Gut teumpat diyamman Dua Plohnam nama sagoenya. Hikayat nyan Teungku cit raya that,  Bab ji meuhat sikureung ploh lima. Nyan hikayat beukai akhirat,  soena hajat keu syuruga. Teurjeumah nibak kitab ‘Arab,  nama meuhat miseue nyangka. Nyan pi saboh laot nyang dalam,  mutiara sinan meuribee rupa. Jeuneh intan  deungon pudoe, dum sinaroe hadlir disana. Beurangsoe beuet hikayat nyan, ‘amai sajan hana ceudra. Nyankeu ureueng ‘ulama akhirat,  jalan ka teupat dalam syuruga. Soe muthala’ah Tambihul Ghafilin,  Tuhan bri rajin bak agama. Neubri galak bak ‘ibadat,  maksiet jarak Tuhan karonya. Ngon beureukat niet muallif, kareuna khalis hate lam dada. Kareuna muallif ureung shalihin,  nyang that yakin keu Rabbana. Kareuna neu ‘amai deungon ‘ileumei,  sabab nyan sampoe beureukat teuka. Nasihat neudum tamong lam hate,  cuba he akhi supaya nyata. Sipatoet ateuh ureung Islam,  inong agam tuha muda. Kareuna sinan ubat hate,  nyangka mate jipohle donya. Hate nyang luka ngon nyan jinoh,  rijang keuseumboeh nibak buta. Narit lon  nyoe beurakat kucuba kalheuh he syeedara.

Siteungoh nibak karangan Aceh lon peusareh jinoe nama. Nashihatul ‘Awam nama hikayat,  Mabahis Rad disinan dumna. Na disinan peutblah pasai,  supaya takeunai dum peurkara. Diawai saboh muqaddimah,  teuma khatimah diakhirnya. Ahlil bid’ah tujohploh dua kawom,  geuseubut bandum sinan nyata. Seureuta geurawi ateueh jeueb kawom,  deungon peudeung nyang tajam mata. Hikayat nyan miseue geulanteu plah,  habeh beukah bid’ah dumna. Peunoh didalam Hadist Firman,  seureuta  taulan nash ‘ulama. Hikayat nyan raya faidah,  ‘iktikeud salah taturi dumna. Miseue kawom nyang peusufi droe,  dalam nanggroe agam dara. Ngon kitab nyan tatupeue salah,  kawom bid’ah ban sineuna. That bit ‘ajab kalam meusajak,  peudueng ngon tak bid’ah nyang na. Nama muallif jinoe lon peugah, Teungku Syekh ‘Abbas geurasi nama. Nama gampong Kuta Karang,  Mukim Sikureung he syeedara. Nyankeu Teungku nyan that ‘alem,  bandum ureung ji teupeue nama. Nama meusyuhu lam nanggroe Aceh,  sabab leubeh bak ureueng na. Nyang na. sipatoet ateuh jeub-jeub Muslim,  Nashihatul ‘Awam dum jibaca. Patot jikeubah digeunireng,  supaya jingieng rijang-jula. Khususan dum rijang meurunggoek, Thariqat Suloek Seunagan nama. Ureueng binoe leumoh hate,  peue nyang dingo ji peucaya. Han ji timang beuna salah,  han jipeusah bak ‘ulama. Ladom tatanyong hanle jipeugah,  ‘iktikeud salah jitroh lam dada. Meunan nyang le ulon teukalon,  baroh tunong tuha muda. Tuhanku neubri pahla  rijang,  Teungku Kuta Karang rahmat gata. Kareuna neu peugot nyan nasihat,  umat Muhammad ngon nyan seuntausa. Beuneu ridha keu gobnyan sidroe,  teumpat geududoe neubri Syuruga.

Siteugoh nibak karangan Aceh,  Tambeh Tujoh Blah geurasi nama. Nyan pi saboh karangan ‘ajab,  sigala nasihat meuhimpon disana. Sajak kalam that balaghah,  tanda ceudah muallifnya. Nama neu Tuan tanlon tusoe,  meuroe neusom droe miseue nyangka. Nyan pi patoet lom tasurat,  keu peuingat dum syeedara.

Siteugoh nibak karangan Aceh,  Mawa ‘Idhul Badi’ah geurasi nama. Hikayat yang taulan haba that haloh,  ngon tasuloh baten gata. Nyan pi karangan ureung dilee,  nan he sampee lon turi hana. Nyan pi saboh patot tacari,  ‘ileumei teurbuni disinan nyata.

Siteugoh nibak karangan Aceh,  ‘ilemeui haloh lagi rahasia. Nan geurasi Hikayat Hikam,  makna jidalam surah ji leungka. Nyan pi patoet that takeubah,  kareuna peunajoh ureueng tuha. Laen nibak nyan pile macam,  nadham taulan meujeuneh rupa. Karangan ureueng nyang dilee-dilee,  ureueng nyan guree dum ‘ulama. Siteugoh nibak nadham-nadham,  ‘Aqidatul ‘Awam geurasi nama. Neu teurjeumah nibak Abda-U uleh Teungku di Tiro nama. Nan geurasi Muhammad Amin,  Dayah Cut taulan teumpat neuna. Nyankeu guree Teungku Syekh Saman,  nyang peukong prang lawan Beulanda. Nadham nyan taulan Bahrul Rashad,  takheun mangat payah hana. Bhah ‘iktikeud neuboh sinan,  hingga seumbahyang neu calitra. Rukon Iman Rukon Islam,  habeh bandum neu peukhaba. Nyan pi patoet that tahafai,  jeutkeu beukai nanggroe baqa. Siteungoh bak nadham tango lon peugah,  Isyarah Rumuz Haraf geurasi nama. Karangan Teungku Zainul ‘Abidin

,  Teungku di Cot Plieng nyangpo ayahanda. Neu puphon  deugon Alif Allah keudeh neu sudah bak Ya nyata. Bahrur Rajaz neuboeh wazan, miseue taulan nadham nyangka. Siteungoh bak nadham nyang that meulagu,  Teungku Pante Kulu muallifnya. Nanggroe Pidie Mukim Titeue,  sinan geukheun teumpat Syaikhuna. Nyan pi nadham Bahrur Rajaz neu peuingat geutanyoe nyang na.

Supaya bek tinggai seumbahyang,  tapateh Syaitan Salek dusta. Sidroe ‘ulama di Mukim Tujoh,  nan geu-uroh Nyakkoeb nama. Teumpat Teungku nyan Pante Ceureumen,  Indatu neudum cit ‘ulama. Syekh nyan lethat karangan,  buhu pile ban neuboeh rupa. Siteugoh nibak karangan Teungku nyan,  Maulod janjongan panghulee Ambiya. Siteugoh nibak kasidah neu karang,  Fadlilat Ramadhan buleuen mulia. Fadlilat Rajab deungon Syakban,  droenyan karang he syeedara. Saboh syair that juhari kata ‘Ali phon neumula. Sinan teurseubut Fadlilat Seulaweuet, keu ureueng beuet raya pahala. Siteungoh nibak karangan Syiah, makna Burdah keu syeedara. Meugantung diyub matan ‘Arab,  that bit ‘ajab hanatara. Makna Abda-U pi droenyan karang,  meunan abang gob calitra. Makna Zubad meunan citlom ta eu meugantung diyub maknaanya. Laen nibak nyan pile macam, karangan taulan ureueng tuha. Hana ekle ulon teuseubut kareuna lanjut le calitra. Lon boeh bacut teumpat taingat,  kadang taminat dudoe ‘oh tuha. Tuhanku neu balah dum keubajikan, keu nyang meungarang nasihat mulia. Neubri Syiah Tuhan bri leupah nibak mara. Neubri lon jak Ahlussunnah,  jalan bid’ah jeuoh dumna. Neubri kuat bak ‘ibadat,  deungon beureukat dum Aulia. Untong kamoe neubri beushafi,  aneuk istri keuluarga. Neubri seunang lam donya nyoe,  mangat meupujoe Po nyang kaya. Neubri seunang meubu mudah,  bek that payah meu-usaha. Neubri mufakat ngon asoe rumoh,  beuji pateh nasihat agama. Hana ekle lon seumurat,  keureutah singkat uroe ka jula. Kareuna roeh buleuen Ramadhan,  ayoeng-ayoengan peuning keupala. Plok daweut lontop kalam lon keubah,  Astaghfirullah Rabbal Baraya. Neu peuampon narit nyang leubeh, neu peumeu’ah ya maulana. Amin Ya Maulana Amin,  kabui mukmin lakee do’a. Deungon meugah Saidil Mursalin,  Tuhan ampon barang deesya. Tammat.

Inilah

Akhbarul Karim yang

Menulis dan nyang punya hak

Tuwanku Raja

Keumala

Di Kampung Keudah,  Kuta Raja,  Aceh Besar,  Sanah 1337 H.

Perkataan Orang yang Surat :

Nyoekeuh kitab bahsa Aceh

Lafai sareh makna nyata

‘lleumei Makrifat keu potallah

‘lleumei Fiqah seumbahyang puasa

Ileume Tasawuf pina bacut

Ka geuseubut  sinoe nyata

Wajeb ateueh dum Muslimin

Akhbarul Karim jibeuet rata

Kareuna dalam nyan peureulee ‘ain

Ateueh mukmin agam  dara

Ureueng binoe nyang  that patoet

Beugoh seupot beuet bek reuda

Ho nyang jijak jiba sajan

Na jeuet jingieng ‘oh jan lupa

‘Amal teuma ban di sinan

Supaya han sia-sia

Peurunoe gob teuma lheueh nyan

Pahla  bak Tuhan han ek hingga

Deungon sabab  bahsa Aceh

Bek peujayeh adoe raja

Kareuna asoe nyan di dalam

Sekalian mutiara

Catatan: Hikayat Akhbarul Karim, dengan   dua jenis huruf dalam satu buku, yakni huruf  Arab Melayu /Jawi/Jawoe dan huruf Latin ini – hasil transliterasi T.A. Sakti –  telah diterbitkan Dinas Kebudayaan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2002. Bale Tambeh Darussalam, 18 Mei 2011, poh 5.00 Wib., T.A. Sakti.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s