SYARIAT ISLAM DI ACEH PADA ABAD KE 19

Syariat Islam di Aceh pada Abad ke-19

Oleh ; T. A. Sakti

             Manuskrip atau naskah-naskah lama termasuk salah satu sumber sejarah. Berbekal beberapa manuskrip inilah penulis mencoba mengungkapkan sejarah Aceh periode abad ke-19, khususnya yang berkaitan pelaksanaan syariat Islam.  Penunjukan abad ke-19 sebagai pokok kajian ini memang tidak mengalami kendala, sebab hampir semua naskah yang terpilih memang langsung menuliskan angka tahunnya pada penutup naskah masing-masing. Kitab Tuhfatul Ihkwan, selesai ditulis pada akhir Ramadhan tahun 1224 H oleh  Syekh Abdussalam. Naskah yang dapat digolongkan kepada Hikayat Tambeh (Tuntunan), selain mengandung berbagai jenis nasihat, juga terselip beberapa baris syair mengenai suasana keagamaan negeri Aceh pada masa itu. Tambeh 95 (95 Tuntunan) selesai ditulis/diterjemahkan  pada tahun 1242 H oleh Syekh Jalaluddin alias Teungku Di Lam Gut. Keseluruhan isi naskah ini berupa nasihat, namun pengarangnya sempat pula mengkritik pelaksanaan syariat Islam pada saat itu, salah satunya  masalah aurat perempuan. Kitab Akhbarul Karim (kabar yang mulia), memang tidak mencantumkan tahun penulisannya. Menurut Prof. A. Hasjmy, pengarang kitab Akbarul Karim, yaitu Teungku Seumatang hidup kira-kira semasa pemerintahan Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1286 – 1290 H). Tahun 1290 H adalah tahun mulainya perang Belanda – Aceh (1873 M). (Lihat: A. Hasjmy, “Kebudayaan Aceh dalam Sejarah”, penerbit Beuna, Jakarta, 1983 halaman 384). Mengenai asal-usul Teungku Seumatang masih belum ada kesatuan pendapat diantara para peminat sejarah. Prof.A.Hasjmy menyebutkan,  Tgk. Seumatang berasal dari Geudong, Aceh Utara. Sementara Nab Bahani, AS dengan mengutip pendapat seorang penulis menyatakan Tgk. Seumatang lahir di Busu, Mutiara, Pidie. Saya sendiri pernah pula mendengar penuturan “turun-temurun”, bahwa Teungku Seumatang kelahiran Gampong Cot, Mukim Kandang, Kecamatan Sakti-sekarang(Pidie). Beliau pernah belajar agama ke Seumatang, sehingga diberi laqab/digelar Teungku Seumatang. Kitab yang isinya berintikan ilmu fiqh, tauhid, tasawuf ini, tetapi  dalam sebuah “Panton Aceh” juga menyebutkan perkembangan syariat Islam ketika itu. Kitab paling muda yang menjadi rujukan tulisan ini berjudul Tambeh Tujoh Blah (17 Tuntunan), yang ditulis pada tahun 1306 H, dan  sampai sasat ini belum dikenal nama pengarangnya.   Jadi, bolehlah disimpulkan,  bahwa  kesemua naskah itu memang ditulis dalam abad ke-19 – dalam bandingan tahun Masehi – walaupun pada naskah aslinya tercantum tahun Hijriah. Keempat naskah ini tertulis dalam huruf Arab Melayu /Jawi ( Aceh: Jawoe ), menggunakan Bahasa Aceh dalam bentuk sanjak-syair Hikayat. Dapat ditambahkan, keempat kitab ini telah saya salin(transliterasi) ke huruf Latin/Rumi, agar   mudah  dipahami generasi muda Aceh. Namun sayangnya, belum  semua mampu  diterbitkan!!!.

Tuhfatul Ikhwan

               Dalam kitab Tuhfatul Ikhwan yang tebalnya 294 halaman dalam huruf latin itu – tiap halaman enam bait – terdapat sorotan terhadap syariat Islam di Aceh pada dua tempat yang berbeda, yang jumlah syairnya 15 (lima belas) bait atau dua setengah halaman. Naskah asli kitab ini tidak mempunyai nomor halaman. Pada salinan halaman 67, bagian penutup Bab Tiga yang membahas “Dosa Peminum Arak”, terdapat enam setengah bait keterangan mengenai kerusakan akhlak-moral yang menggejala di Aceh. Di sebuah negeri bernama “Rayek” (Besar) yang terletak di negeri di bawah angin, para peminum arak merajalela dimana-mana. Tak seorang pun mau mencegah kemungkaran itu. Sampai-sampai Raja Aceh Darussalam pun bersikap diam; tidak peduli. Namun pengarang kitab ini Syekh Abdussalam, tidak menuduh Sultan Aceh benar-benar tidak peduli akan kerusakan akhlak rakyatnya. Raja Aceh masih kuat kekuasaannya dan sanggup mencegah krisis moral itu. Sumber kesalahannya adalah terletak pada tandi bujang, ulee balang, keujruen, dan panglima – para pejabat bawahan Sultan – yang tidak melaporkan “pesta arak yang semarak” kepada  sultan  Aceh. Sang pengarang juga mengkritik para (alim  ulama). Mereka pun telah buta hatinya yang tak mau mencegah berkembangnya maksiat itu. Hanya seorang `Aulia Allah,   yakni Teungku Di Awe Getah yang bernama Maulana Haji `Abdurrahim yang masih tetap berperan sebagai ulama yang mau menasihati masyarakat agar menjauhi perbuatan maksiat. Namun, nasehat Teungku Di Awe Getah ini tidak sanggup mencegah segala kemungkaran (minum arak) tersebut. Kutipannya sebagai berikut:

Saboh nanggroe bawah angin

Peurintah Tuhan akan hamba

Nanggroe maklum ubak adek

Nanggroe Rayek geukheun nama

Ji jeb arak nyan di nanggroe

Hana sidroe na peurawa

Hankeu sidroe nyang tem teugah

Agama Allah hansoe peurawa

Raja Aceh Darussalam

Ek neu geunggam han neu kira

Buta hate Tandi, Bujang

Uleebalang, Keujruen, Panglima

Hanji peuseumbah bak Duli Hadlarat

Bukon maksiet dumka rata

Ureueng jahe han peusalah

Di ‘Alem pi dijih ka seurupa

Malenkan sidroe Aulia Allah

Nyang na teugah bek meubahya

Nyakni Teungku Di Awe Geutah

Rahmatullah ‘alaihi

Maulana Haji ‘Abdurrahim

Ladom han jitem turot geuba

Lailaha illallah

Nyang meutuwah han ceulaka

 

Di halaman 137-138 salinan huruf Latin, pengarang dengan jelas menulis angka tahun 1220 H sebagai periode atau saat kejadian peristiwa yang dijelaskan. Segenap segi kehidupan tengah kacau-balau ketika itu. Bahkan Raja Aceh pun tidak tinggal lagi di Istana, ia mengungsi karena diperangi rakyatnya sendiri. Mengenai suasana keagamaan rakyat disebutkan : “Syariat Muhammad Kureueng di hate” (artinya : Syariat Islam kurang mendapat perhatian masyarakat saat itu). Akibatnya, perbuatan yang berbentuk ibadah formal amat kurang, karena fokus perhatian umat periode itu lebih berkiblat duniawi.  Cuplikannya seperti di bawah ini

: Aneuk murid han pateh guree Han soe peulagee neu peurawa Rakyat lam donya kureueng tuwah Raja raja jih han meuguna

Kureueng tuwah anak-anakkan Dijih nyan han turot Nang-Pa Dua reutoih duaploh thon lheueh 1000 Hijrah Panghulee Saidil Ambiya( 1220 H )

Raja keurajeuen han ban ‘adat Majeulih Hadlarat miseue nyangka Neu teubiet raja lam keurajeuen Kareuna neukalon akhe donya

Kureueng bakti dum keu Tuhan Nafsu ji nyan meungkeu donya Syari’at Muhammad kureueng dihate Kareuna akhe umu donya

Ureueng ‘Alem kureueng horeumat Dihate rakyat dum barang na Raja leubeh that geunanti Habeh neu tukri dumna bala Uleebalang hireuen dahsyat Meubalek ‘adat keurajeuen Raja Dalam istana hana putroe Dalam meligoe hana Raja Hana geudongle di Dalam Teuduek meuriyam deungon lila Masa dilee dum geunap thon Rakyat jitron jiprang raja Adak jinoe hankeu jiprang Kareuna han jiteumengle areuta Raja keurajeun sigala Ranto Seurta neu peusaho dumna areuta Lailaha illallah Hikmat Allah akhe donya Natom tango inong muprang Agam pandang reutoih laksa Agam meuprang leumbeng meukacoh Beurani dum jih bak peumubla Kureueng malee murka Allah Leubeh gaseh awai donya Ji meupake seunoh udeueng Kareuna ureueng tan agama Hantom tango inong meupake Hingga mate gadoh nyawa Rumpet geuliyueng nyang rot dalam Kareuna ayam asai mula Ureueng meutuwah han le marit Haba saket hanna ji buka

Diureueng kaya mutakabbirin

Diureueng gasien ka keumong mata

Dum seun meughreb jikoh ulee

Kureueng malee silagoina

Kakeu meunan takeudi Tuhan

Le peurmainan akhe donya

Deungki ku’eh amarah khianat

Gaseh droe that le lam donya

Nyankeuh sabab kureueng gaseh

Hanban jandeh awai donya

 

Aurat Perempuan

               Masalah aurat wanita dibahas secara panjang-lebar pada Bab 66 Kitab Tambeh 95. Amat jelas tergambar, bahwa kebanyakan kaum perempuan di Aceh ketika itu kurang mempraktekkan kewajiban menutup aurat yang dianjurkan syariat Islam. Biarpun ada yang masih mau menutup aurat, tetapi jumlahnya kecil. Kitab karya ulama Lam Gut, Aceh Besar ini tebalnya 900 halaman Latin. Kutipannya adalah:

Tadeungo kupeugah ‘aurat insan

Hareuem takalon jeueb kutika

Insan pihna dua bagoe

Beuta teupeue dum teurata

Diureueng lakoe sabe keudroe

‘Aurat sinaroe antara dua

Antara pusat nyan ngon lutot

Nyankeuh ‘aurat he syeedara

Ureueng binoe sabe keudroe

Ban ureueng lakoe hana bida

Ureueng binoe bak ureueng lakoe

Hareuem sinaroe jeueb anggauta

Hingga rambot nyang diulee Bak ureueng lakoe hareuem dumna Hareuem tilek  ureueng lakoe Bak ureueng binoe jeueb anggauta

Wajeb jitop ureueng binoe Bak ureung lakoe jeueb anggauta NANGGROE ACEH UREUENG BINOE Lagee sinaroe binatang rimba

‘Aurat ji sangka cit meung faroj Nyan nyang jitop laen hana Hana jithee jeueb-jeueb badan ‘Aurat seukalian jeueb anggauta

Wajeb jitop muka jaroe Bak ureueng lakoe kon syeedara Nyang kon aneuk po ngon cuco Nyang kon mama po dengon bapa

Ta eu jinoe ureueng binoe Jeub ureueng lakoe peuhah anggauta Jiniet agam gob cit lakoe droe Meunan keuproe lagee rupa

Hana jithee hukom Tuhan Hareuem seukalian jeueb anggauta Tuha muda hukom saban Hareuem ureueng nyan buka anggauta Hareuem jikalon ureueng lakoe Ureueng binoe nyang kon syeedara Nyang kon ibu po ngon aneuk Nyang kon ureueng syik nyan  digata Nyang kon syeedara diureueng syik Hareuem tilek nibak gata Nyang kon ureueng syik nyang judo droe Hareuem sinaroe tilek mata Nyang kon meulintee peurumoh aneuk Hareuem mutlak tilek gata Nyang kon teumon nyang tabri yum Hareuem bandum ateueh gata

 

Panton Aceh

               Kemunduran syariat Islam di Aceh pada abad ke-19 dapat kita baca secara panjang-lebar dalam kitab Akhbarul Karim karangan Teungku Sematang. Pada bagian penutup Bab 6, sepanjang lima halaman diisi “Panton Aceh”, yang mungkin bisa diartikan dengan `Kisah Tentang Aceh`. Banyak aspek yang disorot pada bagian halaman 71 s/d 75 ini. Misalnya,  perihal lembaga pendidikan anak-anak yang amat langka, mewabahnya para pemadat atau pengisap candu, dunia hiburan yang sangat menggoda, para perempuan Aceh yang bebas bergerak mencari hiburan dan para Hulubalang yang sengaja memelihara “maling” demi memperkaya diri. Selain di tempat hiburan, tempat yang sering berkumpulnya rakyat adalah di lokasi Pondok Judi dan Rumah Madat. Dijelaskan, dimana disepanjang pinggir sungai dan pematang sawah orang berduyun-duyun pulang-pergi ke lokasi perjudian dan mengisap candu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Syariat Islam sama-sekali tidak mendapat perhatian masyarakat. Cuplikannya, yaitu:

Lailaha illallah

Nekmat meutamah soe nyang pakoe

Nyoe na saboh panton Aceh

Lafai sareh makna tunai

Narit meupadan haba meusambot

Rijang lagot soe nyang pakoe

Takoh bak jok peugot keu lham

Takueh kulam teumpat manoe

‘Ohtroh balegh aneuk Iseulam

Wajeb jipham dum hukom nyoe

Peureulee suci qadla hajat

Cit wajeb that ta  meurunoe

Takoh kayee peugot Meunasah,  Mita ilah taboeh taloe,  Ta meuguree ubak Syiah,  Beuta peusah Hukom Manoe

Bek jeuet gata miseue hiyawan,  Bek  miseue ban kameng pindoe,  Peureulee manoe han ji tupat,  Ladom Syahadat pih tan meuproe

Nyang keuh hudep sang bak kayee,  Jeuet keu jujee apui dudoe,  Bak sumpueng dibineh blang,  Bak keutapang diteungoh nanggroe

Manoe hanjeuet Syahadat alan,  Dawok bimbang malam uroe,  Takoh tarom pageue nawah,  Tarhat jubah beuneung sinaroe

Akhe donya kureueng tuwah,  Soh Meunasah jeueb-jeueb sagoe,  Aneukmiet beuet hana sapa, t Timu barat Binasah sagoe

Nyang na rame barang kapat,  ‘Ohka troh had troh bak gantoe,  Buleuen Sya’kban buleuen Ramadhan,  Rame sinan shalli ‘aloi

Puasa pi lheueh Fitrah hase,  Marteuduekle Meunasah sagoe,  Jinoe nyang rame barang kapa, t Jambo madat ngon meutajoe

Laen nibak nyan teumpat piasan,  Rame sinan malam uroe,  Uroe pi beungoh meu’en galak,  Meukhem meukhak cuka-caloe

Dara meunan agam pi meunan,  Ji pateh han ta peurunoe,  Pat ji deungo peur- manyenan,  Teungeut jihan malam uroe

Meugrum geundrang meut’um beude,  Ji deungole siri sagoe,  Cokle alat mita mudai,  Sok ngon ikai nibak jaroe

Ladom sawak ija panyang,  Meuhoile Nang ladom adoe,  Nyang woe sinan jak meutandang,  Sawak pinggang ruya-rayoe

Han thee keudroe dara jalang,  Woe u gampong lakoe kiloe,  Ureueng lakoe  dijih saban,  Jak meukawan le meutaloe

Uk sagoe jeh hoi sagoe nyoe,  Kiyam bunyoe malam uroe,  Jeueb-jeueb jambo ji meugeundrang,  Jeueb geulanggang rame tajoe

Keu ‘ileumee han ji ingat,  Keu ‘ibadat han ji pakoe,  Ladom galak ubak meukat, Ji hareukat dalam nanggroe

Ji mita meuneukat peue meu teumeung,  Mita pineung jeueb-jeueb nanggroe,  ‘Oh ji teumeung laba meuneuka, t Marjilipatle bak tajoe

Hana hijo hana biro,  Han ban Wie ngon unun likot hadapan,  Ateueh pihan miyub hana

Ureueng sulet mitna teupat,  Meunan adat akhe nanggroe,  Laba meu teumeung bak meuneukat,  Pangkai singkat jih lam rugoe

Meunan-meunan keudum rakyat,  Maseng pangkat syaitan peulaloe,  Niet meunanoe hana teupat,  Meu’arifat pih tan meupeue

Rukon seumbahyang hana teupat,  Ladom meu-Syahadat hana ji teupeue,  Uroe pi beungoh jak meutandang,  Woe ‘oh malam bak rumoh droe

Ladom laloe bak hareukat,  Nyang le rakyat laloe keudroe,  Ladom seutot Uleebalang,  Sinan bimbang malam uroe

Teuma ji pajoh peue nyang geubr,  Jih pancuri akhe dudoe,  Haba maklum dum bak sahbat,  Lon peuingat bek that laloe

Laloe bak padok dawok ngon geundrang,  Lam piasan malam uro, Laloe ngon suwe dan geulayang,  Teuploh pinggang han thee keudroe

Hate mabok nafsu bimbang Ladom Tuhan han ji tusoe Dikah aduen ladom dalem Jinoe lon kheun keu ureueng binoe

Dawok ngon teupeuen laloe ngon hireuen,  Peungeuh buleuen ji meunyanyoe,  Hate mabok jikhem ngon gleuen,  Hana hireuen ji meurunoe

Duek meutumpok poh beurakah,  Haba ji peugah meudeh meunoe,  Tuboh mangat hate han sosah,  Tuwo keu Allah aneuk bisoe

 

Soe nyang paleh som bantahan

Keukai sinan malam uroe

Soe meutuwah rijang ji ingat

Sigra ji taubat nibak laloe

 

Lailaha illallah

Pujoe Allah malam uroe

Pasai nyang nam ka seuleusoe

Tujoh jinoe martakira

 

Shalat Jum`at

Membludaknya jamaah Jum`at di sebuah mesjid merupakan salah satu bukti bahwa syiar agama atau syariat Islam di wilayah itu betul-betul semarak. Hal itulah yang menjadi topik pembahasan pada Bab 17 (bagian terakhir) dari Kitab Tambeh tujuh Blah. Wilayah yang ditinjau oleh pengarangnya adalah mukim-mukim tertentu dalam kenegerian Pidie. Dari 77 Mukim/Kemukiman yang ada di daerah Pidie, hanya beberapa Mukim saja yang ditunjuk pengarang yang kurang memperhatikan masalah Shalat Jum`at ini. Berikut ini ungkapan asli kitab Tambeh Tujoh Blah itu,namun (maaf!!) setelah saya hapus beberapa nama tempat tertent!!

 

Lam Pidie nyoe nyang that riyoh

Di Aceh na jareueng-jareueng

Nanggroe Aceh kureueng fiteunah

Nanggroe meutuwah han that kengkeueng

 

Keulhee bala kayem geureubot Ji peutakot areuta jitueng Hana sapeue laen teukeulid U Meuseujid hantom teusareueng

Hantom jijak u Meuseujid Hana siblet roh lam bileueng Nyan bala lhee fiteunah reubot Nyang that tatakot cit bala khueng

Peue tapula mate habeh Tanoh puteh miseue kareueng Hana sapeue jeuet tapula Ujeuen teuka jareueng-jareueng

Lagi hanjeuet nyan ta meugoe Bandum nanggroe jadi kengkeueng Agam saho inong saho Lam-lam rabo jak mita kreueng

Cut ngon raya dum beulisah Lam-lam nipah jak kueb udeueng Ureueng tunong jiplueng u gle Jak cok awe dum ji rayueng

Di ureueng pasi plueng u laot Mita eungkot peue meuteumeung Di ureueng teungoh teukukoko Jak kueb abo paya peue krueng

Asoe nanggroe habeh ji bungka Sigala data panteng-panteueng Ladom jijak u Lam Teuba Ladom ba guda keudeh u Reueng-Reueng

Han ek meupakat rakyat peutuwa Han ek jimaba jak peugot lueng Sabab salah ji that raya Dum peutuwa hanjeuet keu ureueng

Seumbahyang Jum’at bak jih ringan ‘Akai jih tan miseue bateueng Keupeue akai meungtan pike Soe peurame meungtan ureueng

Ureueng leupaih sigala  be Ladom u gle ladom u Laweueng Nanggroe laen dum jeuet pade Phon digle tanggoe u Reueng-Reueng

Di Keumala troih u Busu Pade ijo hana naleueng Taloe Lueng Busu Bintang Keujuran Pade Santan ta eu meureuleueng

Mukim Pidie Meuseujid Raya Barang jan masa geunap ureueng Pade sinan hanpeue peugah Ie mudah jiteungoh dikrueng

Mukim Rabo kayem jeuet pade Di Pangke troih u Beureuleueng Bukit hantroih ie nyang geuba Ujeuen teuka hana leu-eueng

Mukim …. kayem malang Kayem that blang timoh naleueng Sabab beu-o Seumayang Jeumeu’at Han ek meupakat jak peugot lueng

Nyang that kayem pade layee …………………………………………. Ureueng …… …… kayem meugriet Sabab Meuseujid habeh kengkeueng

Bitpi meunan hana gundah Mita ilah jaktot kareueng Meungdua pat tatot gapu Bri Tuhanku pruet ka cateueng

………….. pi that hireuen Tueng ie ujeuen jiboih ie lueng Tujoh ploh tujoh Mukim lam Pidie Ladom meu-ie nyang ladom khueng

Sabab ureueng han meupakat Meuseujid geunap jareueng-jareueng Teungoh Lhee Ploh, Duaploh duwa Meuseujid mitna geunap ureueng

Pat nyang geunap dum jroh pade Hana mate timoh naleung Pat han geunap  pade han jeuet Beuthat jiseuet keunan ie lueng

Beuthat taseuet ta peuamak Meubu Sinyak hanpat tatueng Beuthat na ie pade layee Sialee-alee geunantoe khueng

Bukit han nyan jitron gusong Pade sunggong hanjeuet tatueng Bukit han menan ji meupake Hanjeuet pade ka jadi lueng

Prang baro jeuet lueng ka hanle Blang sagaibe timoh naleueng Nyankeuh sabab tinggai Jeumeu’at Nabi Muhammad han jitem tueng

Nanggroe ‘Arab hana pade Hancit mate han deuek ureueng Tuhan peutron keunan beureukat Seumbahyang Jum’at hantom leu-eueng

Makkah – Madinah hantom geumeugoe Troe cit nanggroe tummbon ureueng Sinoe meung sithon hanjeuet pade Deuek sagaibe pijuet ureueng

Bak nanggroe nyoe hana beureukat

Le nyang bangsat ta’at kureueng

ACEH pikayem keunong bala

Hana reuda lam teuka khueng

Lailaha illallah

Habeh kisah janji dilee

 

Sebagai kesimpulan sementara, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada abad ke-19 sedang mengalami pasang-surut. Bagaimana pula pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada abad ke 20??? – yang sebagian waktunya berada dalam periode Perang Belanda di Aceh!!!.  Sementara pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di abad ke 21 ini sedang kita wujudkan secara bersama-sama. Semoga Allah SWT  memudahkannya!. Amin!!!.


T.A Sakti, Peminat  Sejarah, Tinggal di Banda Aceh

Catatan kemudian: Tulisan ini belum pernah dimuat dalam media, karena tak ada yang berminat memuatnya. Naskah asli seluruhnya dalam bahasa Indonesia.Maksudnya, sewaktu dikirim ke media massa artikel ini seluruhnya dalam bahasa Indonesia.  Setelah diedit alias ‘diperhalus’ dan dimasukkan syair-syair Aceh yang bertumpuk-tumpuk itu, maka baru saya posting dalam blog ini!. Bale Tambeh, 8 Mei 2013, pkl. 6.50 pagi, T.A. Sakti.

Iklan

2 pemikiran pada “SYARIAT ISLAM DI ACEH PADA ABAD KE 19

  1. Asslamu’alaikum Wr. Wb. saya kagum dengan kekuatan, ketabahan, dan keihlasan bapak dalam melakukan pelestarian terhadap naskah kuno. di saat tidak banyak orang yang tertarik lagi terhadap naskah kuno. tanpa kegiatan yang bapak lakukan tentunya naskah-naskah ini tinggal menunggu kepunahannya. saya berharap bapak terus berkarya… adalah suatu yang indah apabila kita punya kenangan untuk generasi yang akan datang berupa karya-karya yang agung.
    makasih pak. wassalamu’alaikum Wr. Wb

    • Terima kasih, Mas Agus!. Kegiatan saya hanya karena:”hana buet mita buet, cok palaken cilet bak pruet!” alias mengisi waktu senggang binti ‘pelarian!. Pendukung tangguh/pasang badan bagi kegiatan saya adalah Yml Bapak UU.Hamidy di Pekanbaru-Riau. Insya Allah tidak lama lagi akan saya posting surat-surat beliau kepada saya – sejak tahun 1983 s/d 2008 – yang bisa menggambarkan kuatnya ‘peran di belakang layar’ beliau itu!.TA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s