Hikayat Nabi Yusuf

Hiakayat Nabi Yusuf

( Bagian II)

*Transliterasi/alih aksara dari Arab Melayu/huruf Jawi/Jawoe ke huruf Latin

Oleh : T.A. Sakti

Gundek Nyakkob akai hana got
Jijak reupot bak saudara
Laju jikak ubak teumpat
Sinan meusapat 10 saudara

Meunoe jikheunle inong bisoe
Ji peugah lumpoe Yusuf meuhaba
Habeh bandum Nyakkob boeh takbi
Habeh jikheun kri bandum rahsiya

Beuthat tasom bek kheun lon peugah
Lon takot geupoh ulon geupeujra
Sabab lon gaseh keu gata siploh
Lon peugah troh bandum rahsiya

Ohji deungo uleh Rubil
Saudara laen bandum simuwa
Teuka beungeh hana bagoe
Yusuf sidroe hajat enanya

Peuduek pakat sabe keudroe-droe
Ureueng 10 droe sisaudara

Kheun Samaun meunoe ji peugah
Buet meung ilah cit dibapa
Ladom seuot taboih lam uteuen
Bah ji makeuenle rimueng raya

Seuot Lawi laju leugat
Yusuf meuhat tatueng nyawa
Sabab neugaseh citle ayah
Meunan neu peugah makna rahsiya

Geutanyoe laen hana neugaseh
Neu peujayeh bapa peuhina
Meuka tapoh Yusuf sidroe
Meuhat geutanyoe jeuet keu raja

Teuma seuot saudara laen
Pakri jalan ta enanya
Deungon ayah hanatom cre
Pakri pike ta enanya

Teuma seuot Rubin sidroe
Nibak kamoe na bicara
Ta lakee Yusuf ba u padang
Bak rabe kameng lam padang raya

Beugot talakee taseumbah seumbah
Mangat ayah sayang jiteuka
Hanseb siuroe beutroh meubuleuen
Beugot takheun narit bak bapa

Habeh pakat ureueng siploh
Uroe beungoh laju jula
Laju jijak bandum keumah
Ubak ayah meubicara

Troh bak ayah ngon horeumat
Duek meusapat peugah haba
Meunoe narit jipeugah jinoe
Wahe ayah droe kamoe ka teuka

Kamoe bandum jak rabe kameng
Hate han seunang ingat syeedara
Meujak ukeue ingat ulikot
Sang han patot meutinggai syeedara

Meusampe that aneuk Mak laen
Oh gob kalon sang hana gura
Han ek jijak kamoe julang
Adek badan nyang ceudah rupa

Kamoe jak meu-en sajan sajan
Kamoe bandum ingat syeedara
Teuma seuot  Nabi Nyakkob
Meunoe narit laju meuhaba

Wahe aneuk bek talakee
Yusuf sidroe aneuk hana Ma
Meunyo kaba dalam padang
Jicokle rimueng sibijeh mata

Meuhat hanale ka puwoe
Ulon sidroe meuhat kagila
Meuhat kapoh deungon kaboih
Meuhat gadoih dalam rimba

Cit han kubri Yusuf sidroe
Beuthat beurangsoe mubicara
Nabi Yusuf keunong peungaroh
Get ji peugahle saudara

Nabi Yusuf pika neumoe
Neulakee droe sajan saudara
Jikheun seunang dalam padang
Leubeh seunang tameu-en panta

Teumpat dirui hana bagoe
Dalam uroe na kayee raya
Yusuf deungo narit peungaroh
Hate sunggoh hanatara

Nabi Yusuf neu seumpom droe
Bak bapa droe neu peugah haba
Wahe aneuk jantong hate
Gata tacre ngon ayahnda

Bitpi meunan yakin keudroe
Gata aneuk kadang jipoh
Kadang gadoh dalam rimba
Ta tinggai kamoe seutot syeedara

Hokagata aneuk siploh droe
Meusumpah jinoe bandum beurata
Han kaboih-boih han ka tinggai
Cuba lafai nama Rabbana

Aneuk siploh droe laju meusumpah
Deumi Allah sajan kamoe ba
Han lon tinggai meusitapak
Ho kamoe jak sajan kamoe ba

Lheueh meusumpah neubri idin
Peungui pakaian sibijeh mata
Neu peusok bajee tujoh lapeh
Ngon kupiyah sibijeh mata

Ija meukasab pupinggang leugat
Hate mangat bandum syeedara
Han ubah ban geupeukawen
Neuboh bee-beewan dum bak ija

Lheueh neu peungui lom ka neucom
Rata badan sibijeh mata
Meunoe neukheun ubak Yusuf
Ile limpah ngon ie mata

Wahe Yusuf rupa samlakoe
Kadang jinoe tatinggai bapa
Kadang jiboih dalam uteuen
Sidroe Tuhan teupeue rahsiya

Han lon bri jak talakee keudroe
Pajan troh tawoe keunoe bak bapa
Oh lon ingat hate lon reuloh
Aneuk lon saboh tacre ngon bapa

Teulheueh neumoe lom ka neucom
Bak ulee phon sampe u dada
Sayang aneuk Mak hanale
Treb ka mate tinggai  duwa

Oh lon kalon sang aneuk leuek
Duwa aneuk bijeh mata
Teulheueh neumoe lom ka neucom
Bakulee phon sampe u dada
Laju neuhoi aneuk siploh

Wahe aneuk beh keunoe ka teuka
Nyoepat adek kaba sajan
Wasiet ulon bek katuka
Bek kabri jak deungon gaki

Nyoepat ruti adek digata
Nyoe ie susu ngon ie laban
Nyoe makanan tabrile gata
Bek ka peudeuek ngon ka peugrah

Jinoe dikah beujroh usaha
Beutroh kaba ngon ka peuwoe
Bak teumpat nyoe bek meutuka
Nyoepat paying bek keunong uroe

Jak deungon woe bek treb lama
Dum syeedara mangat hate
Ji julangle le Nuquba
Ji peupayong bek keunong uroe

Bungong panjoe ka leupah jiba
Nabi Nyakkob pi neu seutot
Neujak sikhan rot ngon ie mata
Pakri jiba neujak kalon

Ban atoran neu peunyata
Hingga katok uyub kayee
Neuduek teuntee ureueng tuha
Neujak kalon aneuk beurangkat

Jalan teupat siteuntang mata
Lheueh neukalon gisa neuwoe
Yusuf sidroe ka leupah jiba
Ureueng julang ngieng ulikot

Nabi Nyakkob ka neugisa
Yusuf yohnyan phon jiseumpom
Meunoe jikheunle syeedara
Keupeue taba ngon tajulang

Bah lam padang meuraba-raba
Yusuf neujak bacut-bacut
Oh aneukmiet padum na teuga
Syeedara kheun teuma meunoe

Daba tumpoe jak that lama
Cuba sipak tampa bak mieng
Peue tasayang aneuk hana Ma
Laju jisipak tinggai sinan

Laen bandum jikarat rata
Nabiu Yusuf tinggai sidroe
Sira neumoe tro ie mata
Wahe abang tapreh kamoe

Pakon meunoe tinggai saudara
Teuma seuot Lawi sidroe
Buleuen ngon uroe ngon digata
Bintang siblah sujud bak kah

Peue kamoe preh rimueng seuba
Sira jipeugah ji riwangle
Ji tampale ka keumong mata
Yusuf beudoh bacut-bacut

Laju seutot ret syeedara
Kakeu tinggai Yusuf sidroe
Yusuf neumoe neuro ie mata
Troh bak gunong sinan jipreh

Ladom peugah takot jigisa
Sinan jiduek jipreh siat
Yusuf lihat leumah saudara
Yusuf kadeuek rukueng that crah

Sayang leupah hana sapeue na
Padum leumoh keunong sipak
Padum rusak keunong tampa
Ohtroh keunan bacut-bacut

Laju neu seubut bak saudara
Wahe abang lon deuek ngon grah
Tabri peunajoh bacut saja
Ie siteugok tabri keu kamoe

Ulon jinoe hanale daya
Teuma seuot Laqim sidroe
Kon bak kamoe rizeuki gata
Siblaih bintang sujud bak kah

Deuek deungon grah sinan ka mita
Buleuen ngon uroe sujud lam lumueng
Ka lakee sinan peue nyang hawa
Sira jikheun sira jisipak

Ladom tumbok ladom tampa
Yusup reubah sinanle pansan
Di tinggai bak ret raya
Bandum di jak ie han jibri

Oh tapike tijoh ie mata
Oh puleh pansan lom beurangkat
Bacut bacut bubena teuga
Dawok neumoe deuk dengen grah

Lom ngen dipoh ka keumong mata
Meunoe neukheun uleh Yusuf
Burt di Allah ulon dalam jra
Wahe abang lon neu sayang

Tabri keulon ruti ngon taba
Beuthat tapoh deungon tacang
Tabri makanan bacut sahja
Ie siteugok oh basah rukueng

Tabri keulon wahe saudara
Hingga katok bak saboh teumpat
Sinan meusapat bandum saudara
Duek meutumpok teungoh meupakat

Pakri ngon got ta enanya
Soe get tacang ngon taceukak
Soegot tatiek dalam paya
Yusuf deungo meunan pakat

Yusuf leugat neumoe meu`a`a
Meunoe neukheun sira neumoe
Kheun untong droe bak Rabbana
Allah hai tuboh neubrile Allah
Ulon jipohle saudara

Allah hai Mak awai mate
Aneuk boh hate tinggai dalam jra
Pat lon peugah untong lon nyoe
Dakna meung droe hana lon rasa

Wahe ayah nyang dirumoh
Ulon ka jipoh uleh saudara
Wahe abang nyang siploh droe
Cit tabri ie bacut sahja

Lheue tabri ie basah rukueng
Nyawong tatueng ban hukom gata
Allah hai abang aduen kamoe
Tabri jinoe ruti ngon taba

Tabri bacut lon ka mumang
Keulon neu sayang meusiblah mata
Lheueh tabri ie laju tacang
Hanasoe tulong aneuk hana Ma

Yusuf neumoe meusok-meusok
Ie han jijokle saudara
Disaudara meunoe jaweueb
Dum mupakat sapeue haba

Wahe Yusuf aneuk Rahil
Uroe ngon buleuen bri beulanja
Siblaih bintang sujud bak kah
Sinan ka peugah peue ngon hawa

Bandum kamoe jeuet keu namiet
Cit kah meuhat jeuet keu raja
Jinoe dikah kathee keudroe
Kuboh taloe kutueng nyawa

Kah that carong bak meulumpoe
Baapa sidroe nyang boeh makna
Patkeuh sampe makeusud kah
Takue kukoh hilang nyawa

Sira jipeugah sira jisipak
Ladom tumbok ladom tampa
Yusuf reubah ateueh bumoe
Hana sidroe nyang na usaha

Muka keumong badan leumbam
Laju pansan makanan hana
Bandum syeedara ji mupakat
Pakri nyang get ta enanya

Putoih pakat kanye meunoe
Taboih jinoe dalam rimba
Kheun Yahuda han jibri cang
Leumah saying teubiet nyawa

Meuka taboih dalam huteuen
Jaeuet ji makeuenle rimueng raya
Habeh pakat laju beudoih
Nabi Yusuf laju ka jiba

Ji beureukah jaroe gaki
Laju jime dalam rimba
Cit jibahue ateueh bumoe
Yusuf sidroe sabe dalam jra

Teuma marit saudara sidroe
Jikheun meunoele Yahuda
He saudara bek tabahue
Tan get laku gob kalon rupa

Bahle taba jih tapeujak
Ladom sipak ladom tampa
Jiploh gaki ka jipeujak
Sabab jarak bineh rimba

Hingga katroh u teungoh gle
Meuteumeile saboh mon tuha
Siti Umara nyang po mon nyan
Lhok hanaban han ek kira

Troh siuroe cicem teureubang
Nyandum lhok mon dalam rimba
Troh bineh mon piyoh siat
Yusuf meuhat keunong tampa

Meunoe jikheun tiek dalam mon
Jih tapeulhon tacok ija
Jaroe gaki ta beureukah
Jeuet jipajohle uleue raya

Nabi Yusuf sangat neumoe
Ingat untong droe keunong enanya
Meunoe neukheunle Nabi Yusuf
Abang peumeuah dausa hamba

Jinoe ulon meuhat mate
Meuka tabri bacut saja
Ie siteugok ruti sicumeh
Beukai seuneulheueh lon tinggai donya

Jaroe gaki bek taikat
Jeuet ulon mat peunyaket teuka
Mangat lon mat pat nyang saket
Dang-dang teubiet nyawong keuluwa

Tabri bajee keulon sajan
Jeuet keu gafan tutop ija
Tan kheureunda na meugafan
Bahgi badan meunoe lon rasa

Teuma seuot yoh masa nyan
Nyang geupeunan cit Yahuda
Nyokeu meunan bekta ubah
Jaroe taploh gaki bandua

Tabri bajee dijih sajan
Jeuet keu gafan gantoe ija
Ie deungon bun yang bek tabri
Mangat mate uleue seuba

Nabi Yusuf moe meusok-meusok
Ingat indok ureueng tuha
Ingat keu adek ngon untong droe
Neu ingat keudroe neu tinggaile Ma

Ingat keu untong sira neumoe
Hanle troh woe bak saudara
Disaudara pika siyap
Haqbeh pakat ji keureuja

Mat bak jaroe ngon bak gaki
Ji ayonle lam mon tuha
Nabi Yusuf ka meulayang
Jebra-I tron jak usaha

Peutron kurusi ngon hamparan
Ngon makanan lam Syuruga
Tuwan Jebra-I sambot Yusuf
Kurusi jroh deungon mija

Lheueh neusambot laju neupeutron
Bak punggong mon neu usaha
Peuduek laju ateueh kursi
Peuduek gaki ateueh mija

Jebra-I duek sinan siat
Yusuf meuhat neu usaha
Neubri ie susu ngon ie laban
Yusuf makan mangat rasa

Dum saudara mangat hate
Ji riwangle meubicara
Peuduek pakat peuwoe narit
Pakri ngon got tanyongle bapa

Ji kheunle Rihan teuma meunoe
Nibak kamoe na bicara
Tamita glueh dalam uteuen
Darah glueh nyan tapeuguna

Tacok darah nibak glueh nyan
Nyan darah nyan tapeuguna
Bajee Yusuf tapeubeukah
Taboh darah nibak ija

Jeuet tapeugah jikable rimueng
Meunan takheun bak ayahnda
Meuhan meunan hana laen
Han timang kheun tanyongle bapa

Meunyo meunan cit neupateh
Neukalon darah dum bak ija
Habeh pakat kanye meunan
Ka sapeue kheunban sisaudara

Beudoih laju jak lam uteuen
Laju yohnyan glueh jimita
Jijak keunoe jijak keudeh
Meuteumei glueh saboh nyang raya

Glueh pi jidrob laju jicang
Darah glueh nyan jiboeh bak ija
Bajee Yusuf ji peubeukah
Jiboeh darah dum bak ija

Lheueh nibak nyan laju jiwoe
U gampong droe bak ibu-bapa
Bantroh bak leuen bandum jiwoe
Ban siploh droe sisaudara

Sira jimoe bijih sabak
Sira jijak tumbok dada
Laju katroh ubak ayah
Meunoe jipeugah bandum simuwa

Wahe ayah Du dikamoe
Sayang kamoe roh lam rimba
Sayang Yusuf jikable rimueng
Kamoe bandum han ek pugla

Nyoepat bajee ka meudarah
Bajee beukah deungon ija
Cit ji baplueng lam ceurucong
Dalam gunong kamoe mita

Ho meung seutot tan meuteumeung
Habeh tuleueng tinggai ija
Nyoekeu ija kamoe peuwoe
Sayang adoe ceudah that rupa

Ohban neu deungo uleh Nyakkob
Teuka seupot handeueh donya
Laju beungeh sira neumoe
Neu tumbok droe teuntang dada

Meunoe neu peugahle Nabi Nyakkob
Sira neugrob neu peugah haba
Cit han kubri yoh masa dilee
Bandum lakee han ek kudakwa

Aneuk yohnyan ji meusumpah
Ban meupeugah hana dusta
Nabi Nyakkob han neupateh
Peue meusumpah narit dusta

Neukrah ureueng jak drob rimueng
Dalam uteuen cut ngon raya
Habeh rimueng dalam uteuen
Jiba keunan cut ngon raya

Saboh rimueng raya badan
Nibak laen jih nyang raya
Ka meutamon lingka meuligoe
Dum meutaloe cut ngon raya

Nabi Nyakkob tron dirumoh
Laju leumah rimueng nyang raya
Laju neu tanyong uleh Nabi
Bak rimueng pi neu pareksa

Wahe rimueng nyang meukawan
Nyoe lon tanyong beuputoih haba
Nyang toh rimueng nyang kab Yusuf
Toh rimueng bueh lon kalon rupa

Rimueng raya teuma seuot
He Nabi Nyakkob neudeungo hamba
He panghulee rasul Tuhan
Nibak bandum lon nyang raya

Hana meukab aneuk Nabi
Bah beurangri troh an lusa
Tuhan neu marah ateueh kamoe
Beurangsoe cok aneuk ambiya

Deumi Allah tan meupajoh
Nabi Yusuf jroh usaha
Adat meuteumei deungon kamoe
Ulon puwoe bak meukuta

Nabi Nyakkob peulheueh rimueng
Dalam uteuen dum jigisa
Nabi Nyakkob bijih sabak
Aneuk jrak dong seumuwa

Wahe aneuk jantong hate
Han tawoele keunoe bak bapa
Ka kupeugah masa dilee
Maken talakee sajan saudara

Lehpat jipoh lehpat ji ceukiek
Lehpat jitiek dalam rimba
Sayang aneuk boh jantong hate
Han tawoele keunoe bak bapa
Lon peulahra bacut-bacut

Lon sangka jeuet keu badai bapa
Sayang aneuk Mak hanale
Treb ka mate tinggai duwa
Oh lon kalon sang aneuk Leuek
Duwa aneuk bijeh mata
Ta peulumpoe wahe aneuk
Jeuet lon jak cok jinoe sigra

Nabi Nyakkob reubah pansan
Han meukriban leumah keunira
Han pajoh bu ngon minuman
Neumoe gobnyan hana reuda

Puleh pansan lom meuba-e
Han piyohle ka rusak mata
Sampe buta ban dua blah
Hanale leumah neukalon donya

Kakeu buta Nabi Nyakkob
Jinoe lon seubut Yusuf jroh rupa
Sidroe Yahuda lheueng 4 uroe
Keunan sampoe troh ji teuka

Jiba makanan teuma bacut
Cit jijak tiek lam mon tuha
Na tujoh thon Yusuf lam mon
Trohle keunan saboh saudaga

Nabi Yusuf didalam mon
Jebra-I tron keunanle teuka
Jak usaha Nabi Yusuf
Peurintah Allah neujak keureuja

Meunoe doa neu peureunoe
Nabi Yusuf laju neubaca
Nyan dibabah nabi Yusuf
Hana teudoh sabe neubaca

Na tujoh thon didalam mon
Trohle keunan saboh saudaga
Nanggroe Madiyan nama tempat
Ji beurangkat maniaga

Lethat kuli jiba sajan
Jih kapitan Malik Ibnu Da’a
Lethat unta deungen barang
Hajat jih nyan jioh bungka

Ji keumeung jak nanggroe Meuse
Deungen kuli sajan diba
Trohle toe mon
Laju piyoh dum rata

Ie ngen jiba pih ka habeh
Nyoe nyang susah ie pih hana
Ji kheunle Malek ubak kuli
Cuba ta eu ie pat toh na

Cuba mita dalam uteuen
Kadang na sinan ie mumata
Kadang na mon ureueng jameun
Cuba kalon uleh gata

Cuba taek ateueh kayee
Tapeu teuntee ie mumata
Cuba kalon cicem teureubang
Ho tujuwan ie sinan na

Kuli ka ji ek ateueh kayee
Dum meuree-ree cice ji teuka
Cicem sujud uyub kayee
Nyoe kateuntee ie sinan na

Teuma ji kheun ubak Malek
Bak lon tilek ie sinan na
Beudoh kuli jijak peutrang
Kameuteumeung saboh mon tuha

Cit hana deuh bak punggong mon
Lhok hanaban han ek takira
Laju riwang troh bak Malek
Mon nyang that lhok sin an kana

Troh siuroe cicem teureubang
Nyandum lhok mon dalam rimba
Seuot Malek kajak laju
Kamita awe keu taloe tima

Dum na urot di dalam gle
Dum na awe keu taloe tima
Habeh awe sambat urot
Cit yakin that di keureuja

Surung tima u dalam mon
Yusuf yohnyan neu pandang tima
Leumah tima rhot dimanyang
Yusuf yohnyan sambot tima

Dalam tima ie pih karoh
Nabi Yusuf mumat bak tima
Kuli tarek tama kabrat
Hana patot bak jikara

Cit ji tarek leugat-leugat
Deuh jikalon manusiya
Cit jitarek trph u darat
Oh ji lihat teuhah jungka

Ji plueng laju ubak Malek
Dijih galak ceudah that rupa
Meunoe jikheun troh bak Malek
Bak lon tarek taloe tima

Aneuk ubit didalam mon
Kamoe teumeung ceudah that rupa
Malek jijak bagah-bagah
Laju leumah jikalon rupa

Di Yahuda katroh keunan
Ka jikalon Yusuf jroh rupa
Laju jiplueng bak Samaun
Meusapat bandum sinan saudara

Meunoe jikheun ka jipeugah
Keunoe bubagah tadeungo hamba
Jake u Yusuf mantong hudep
Tujoh thon treb mate jihana

Dum saudara ji meuplueng-plueng
Laju bak mon ngon Yahuda
Laju deungon ureueng sidek
Uleh Malek ji pareksa

Wahe ureueng ngon siploh droe
Tajak keunoe na bicara
Pane aneuk rhot dalam mon
Kamoe teumeung ceudah rupa

Bandum saudara ka jiseuot
Kamoe patot dum simuwa
Ayah kamoe Nabi Nyakkob
Ureueng patot kamoe dumna

Kamoe peugah jeuet taturi
Jeuet lon rawi asai mula
Aneuk namiet Nabi Nyakkob
Nyan nyang ubit lam mon tuha

Sabab jiplueng jih pancuri
Laju lari dalam rimba
Bak Mak jihkon tajam jaroe
Sabab meunoe jiplueng lam rimba

Katreb gadoh han meuhole
Cit han ekle kamoe mita
Malek yohnyan meunoe jipeugah
Hana salah meunan haba

Wahe panghulee nyang siploh droe
Tabri keukamoe namiet gata
Publoe keulon yum jih taboh
Na padum ploh taboeh hareuga

Seuot saudara dum meupakat
Yum hana brat murah sahja
Kamoe siploh cit beuade
Oh meubagi na duwa-duwa

Duwa ploh dirham yum namiet nyoe
Mangat geunap peng duwa-duwa
Malek hana lakee kureueng
Dum jiboh yum meunan sahja

Peugot surat peurjanjiyan
Bandum tikken siploh saudara
Lheueh ngon surat yum dibayeue
Malek yohnyan hate that suka

Laju teurimong uleh Rilan
Dum direuham jibagi duwa
Sidroe ureueng duwa dirham
Ade hanban bak jikira

Di Yahuda han jitueng yum
Pulang bandum bak eumpunya
Bak jipike hana seunang
Tapajoh yum publoe saudara

Ureueng laen bandum jitueng
Sidroe nyang han nama Yahuda
Peng duwa ploh tinggai lapan blaih
Nabi Yusuf murah hareuga

Malek yohnyan seunang leupah
Yum that murah namiet jroh rupa
Yue jak dilee teuma laju
Laen kuli dilikot teuma

Malek yohnyan hate seunang
Peuduek aneuk nyan ateueh unta
Yusuf yohnyan ka beurjalan
Laju pasang ateueh unta

Hingga sampoe bak jeurat Mak
Yusuf katok neu peudong unta
Yusuf neujak ubak jeurat
Ka neu tupat jeurat poma

Cit neugom droe ateueh jeurat
Meunoe narit bak jeurat Ma
Wahe Poma awai mate
Aneuk boh hate tinggai lam donya

Beudoh he Ma kalon aneuk
Nyoe ho katok bak jeurat Ma
Jra that he Ma lon disinoe
Lon ji peubloele saudara

Lon tujoh thon didalam mon
Lheueh nibak nyan nyoe keureuja
Wahe Poma beudoh siat
Aneuk lam jasad katroh jiteuka

Bijih sabak sira neumoe
Peugah untong droe bak jeurat Ma
Seuot Rahil dalam kubu
Meunan laku buet Rabbana

Allah hai aneuk buet di Allah
Lon pabanbah he bijeh mata
Beuta saba buet di Tuhan
Na balasan dudoe teuka

Bahle jipoh ngon ji publoe
Ka pulang droe bak Rabbana
Habeh haba Mak lam jeurat
Ka ji lihatle saudagar

Leumah unta sinan teudong
Diateueh rueng ureueng hana
Jihoi ureueng yue jak peutrang
Yue jak kalon namiet hoka

Kuli jijak ngon amarah
Laju leumah Yusuf jroh rupa
Ka jikalon ateueh jeurat
Ji tajo leugat kreueh suwara

Bit-bit paleh meupeu rangoe
Sabab ji publoe murah hareuga
Ka keumeung plueng hoka meungjak
Ku teumei sipak reuloh jungka

Sira jitarek sira jisipak
Ngon jitumbok lom jitampa
Jaroe gaki ka ji ikat
Peuduek leugat ateueh unta

Lheueh nibak nyan buet di Tuhan
Teuka angen reudok pi raya
Teuka ujeuen hana bagoe
Ngon geulanteue kiroh donya

Malek yohnyan pika susah
Angen bagah seupot donya
Laju ji tanyong ubak rakan droe
Kadang nasoe peubuet dausa

Teuma seuot ureueng bunoe
Ulon sidroe na keureuja
Lon poh namiet jikeumeung plueng
Cit ji meusom ji tinggai unta

Jaroe gaki kalon ikat
Bunoe siat na keureuja
Malek jaweueb teuma meunoe
Nyan jeuet meunoe jiteuka bahya

Jinoe beudoh lakee ampon
Kadang aneuk nyan meubahgiya
Ureueng seumeupoh lakee ampon
Bak Yusuf nyan lajule teuma

Kakeu jiploh jaroe gaki
Ji lakeele ampon dausa
Yusuf yohnyan neu peuampon
Gadoh angen ujeuen raya

Tanle reudok uroe katrang
Sabab ka ampon hanle dausa
Jakle laju cit meureuntang
Jak ba barang maniyaga

Nabi Yusuf tandale Tuhan
Meupayong awan ateueh keupala
Awan puteh miseue payong
Ji peutudong  nabi muliya

Hingga katok nanggroe Meuse
Troh bak krueng Ne ceudah rupa
Sinan piyoh dum meusapat
Jroh ngen teumpat krueng pi raya

Sinan manoe dumna ureueng
Di Malek nyan jirah muka
Habeh manoe dumna kuli
Peumanoele Yusuf jroh rupa

Lheueh peumanoe uet ngon kalang
Jibri peukayan bajee ngon ija
Disinan phon han jeuet takalon
Rupa naban buleuen purnama

Ji beudoh cahya meujeureulang
Na miseue ban dien lam kaca
Seunang hate dumna rakan
Oh jikalon Yusuf jroh rupa

Ureueng Meuse teuka keunan
Jijak kalon Yusuf jroh rupa
Beudoh sinan jijak meukat
Tokke meuhat Malek Ibnu Da`a

Lagot meuneukat dengon siat
Untong lethat luwa biyasa
Mabok ureueng bak keumalon
Meuhai barang hana jikira

Padum jiboeh laju jibloe
Hana sidroe nyang na meudawa
Dumna tokke ka meusapat
Jibloe meuneukat Ibnu Da`a

Lethat tokke teuka hireuen
Bak jikalon jroh that rupa
Malek Riyan teuma tanyong
Wahe tuwan Ibnu Da-a

Pane aneuk taba sajan
Kamoe kalon ceudah that rupa
Ibnu Da-a teuma seuot
Meunoe narit ubak raja

Wahe Malek raja sinoe
Aneuk lon bloe murah hareuga
Sideh lon bloe di Kana an
Lon bloe bak tuwan pangkat muliya

Aneuk Nyakkob na siploh droe
Nyan nyang peubloe murah hareuga
Aneuk namiet Nabi Nyakkob
Nyoepat surat yum hareuga

Malek Riyan peugah meunoe
Tabri lon bloe aneuk jroh rupa
Lon bri untong teuma jinoe
Beuthat tabloe murah hareuga

Ibnu Da-a teuma seuot
Ban nyang patot bak lon suka
Hareuga jih taduek rapat
Ta mupakat dum saudaga

Laju meuhoi dumna tokke
Meuhimponle keunan jiteuka
Oh jikalon bandum galak
Meuseunoh jak kalon rupa

Ibnu Da-a laju peugah
Bak ureueng troh dum simuwa
Wahe tokke deungo ulon
Cuba boh yum namiet lon ba

Meunyo lon boeh beuthat akmak
Sabab ngon cok meuhat raja
Harga patot jinoe tapeugah
Bekmeung ilah kamoe nyoe duwa

Jinoe taboh atoran leklang
Soe meuhai tueng keunan pojeumba
Soe boh meuhai cit keunan rhot
Ingat-ingat taboh hareuga

Ohka taboh cit beuta tueng
Meuhan meunan bek keuluwa
Kareuna ulon ureueng publoe
Soe nyang meuhai keunan pojeumba

Teuma seuotsidroe tokke
Bak lon dumnoe na hareuga
Limong kayee ija hitam

Dilon kutueng dumnan hareuga
Ladom seuot cit siribee
Maken meuhai maken lama
Ladom peugah sikatoe meuh

Ladom peugah troh meubahra
Jimeung ek-ek dumna ureueng
Sabab jipandang ceudah that rupa
Malek Riyan pika seungab

Ka meuhai that jiboh hareuga
Di Qathfir dudoe seuot
Hana narit seungab sahja
Bak jipike beuroh keujih

Sabab jipreh habeh suwara
Habeh suwara dumna tokke
Qithfirle meunoe haba
Tanle leubeh jeuet lon seuot

Nyoe nyang patot ateueh rupa
Yum nibak lon deungo jinoe
Bak lon sidroe ateueh rupa
Meuhan keugob tulak keulon

Meuka kukheun hana dusta
Yum namiet nyoe cit that murah
Deungo lon peugah he saudara
Sitimang brat meuh ngon intan

Peu ek u dalam on neuraca
Dumna ija dan beurliyan
Maseng-maseng peu ek neuraca
Peng pi meunan sitimang brat droe

Laen dumpeue meuh suwasa
Sipeue barang sigo timang
Cit neukalon on neuraca
Meunan harga nibak ulon

Gata bandum soena daya
Teuma seuot ureueng laen
Kamoe bandum hanale daya
Harta kamoe tan sidumnan

Peue kamoe kheun meuboh hareuga
Sinan teudong harga Yusuf
Qithfir nyang boeh meuhai harga
Yusuf karhot Qithfir bloe

Dum barangsoe hanale daya
Putoh rapat dalam pakat
Qithfir sambot meuhai hareuga
Ibnu Da-a hate seunang

Jih kale peng kathat kaya
Laju jicok dumna barang
Laju timang ngon neuraca
Nabi Yusuf ek lam on ceng

Laju timang brat neuraca
Dumna barang nyang lon seubut
Timang leugat hanatara
Habeh bayeue peugot surat

Qithfir sambot habeh hareuga
Surat awai masa lam mon
Jibri keunanle Ibnu Da-a
Qithfir Meuse woe u rumoh

Bak peurumoh Yusuf ka jiba
Sabab dijih hana aneuk
Hate mangat putroe zalikha
Wahe putroe judo kamoe

Nyoe aneuk nyoe ta peulara
Sabab gata hana aneuk
Lon bloe bit – bit meuhai hareuga
Keupeue kaya aneuk cit tan

Malang badan cit hana guna
Jinoe lon bloe cit keu aneuk
Nyoe aneuk nyoe ceudah that rupa
Tabri makanan tapeu manoe

Tabri bajee dengen ija
Bek tadhot-dhot bek tapoh – poh
Aneuk saboh beujroh usaha
Di Qithfir le peurumoh

Teutap saboh bak inong tuha
Yusuf seunang troh u rumoh
Dalam hiro putroe zalikha
Ureueng publoe teuka sayang

Jijak keunan bak zalikha
Lakee idin jak meuteumee
Ngen Yusuf nyan peugah haba
Oh sare troh ubak Yusuf

Meunoe jipeugah narit muliya
Assalamualaikum rupa cantek
Ulon katok nyoe ho bak gata
Dikah jinoe kalon peubloe

Yum pi meuhai buet Rabbana
Beumangat hate kah lon tueng yum
Kabri idin lon kugisa
Yusuf seuot teuma meunoe

Sira jimoe ro ie mata
Alaikumsalam tuan kamoe
Bak lon sidroe hate that suka
Untong dilon bahgi badan

Buet di Tuhan sidroe Esa
Patot tuwan lethat untong
Awai peutron lhom beulanja
Kalon idin donya akhirat

Hate mangat hana luka
Ibnu Da`a teuma seuot
Wahe bintang srot tadeungo hamba
Cuba peugah nyoe lon tanyong

Peugah beukeunong bek meutuka
Toh ureueng syik kah di nanggroe
Ka peugah soe ibu-bapa
Dipat gampong di Kana-an

Peubuet lam mon dalam rimba
Yusuf seuot sira neumoe
Untong lon nyoe bah kucalitra
Gampong dilon di Kana-an

Kuk lon tuwan ureueng tuha
Nabi Nyakkob duwa peureumoh
Aneuk neu siploh nibak Ma tuha
Bek tapeugah bak ureueng laen

Cit bak tuwan lon calitra
Ulon duwa ngon Buniyamin
Mate Mak lon awai ka lama
Nama Rahil Mak dikamoe
Aneuk duwa droe tinggai lam donya
Lon neugaseh uleh ayah
Hana ubah ban aneuk mata
Sabab ulon aneuk meuntui

Duwa kamoe neu tinggaile Ma
Ureueng siploh beungeh bandum
Sabab ulon sayangle bapa
Lon jitampa deungon jipoh

Lon jijak boih lam mon tuha
Na tujoh thon lon dalam mon
Sampe tuwan neu surung tima
Cukop ohnnan ulon peugah

Ulon meusumpah hana dusta
Ibnu Da-a laju jimoe
Jikheun meunoe lajule teuma
Sira jicom rata badan
Lakee ampon meunyesai teuka
He jroh rupa muda cantek
Nyng lon tilek ceudah that rupa

Tan lon turi masa dilee
Sabab lon bloe murah hareuga
Adat lon teupeue aneuk Nabi
Lon seundiri usaha gata

Pakon dilee han tabri thee
Ulon sidroe ka teumeureuka
Ta ampon lon buet lon salah
Ta peumeuah uleh gata

Yum digata hana lon tueng
Jinoe pulang bak droe gata
Yusuf seuot teuma meunoe
Bak lon sidroe hana meudausa
Yum diulon ka lon idin
Awai tuwan neulhom beulanja
Lon bri idindonya akhirat
Hate mangat hana luka
Tuhan bri kaya gata lam nanggroe

Ulon lakee bak Rabbana
Habeh narit Yusuf jicom
Le Malek nyan Ibnu Da-a
Com bak ulee ngon bak gaki

Ngon jimoele ka keumong mata
Lakee idin dijih jiwoe
Nama nanggroe Madiyan nama
Nanggroe Madiyan laju jiwoe

Yusuf sidroe ngon Zalikha
Get jihidang ngon makanan
Jibri peukayan bajee ngon ija
Nabi Yusuf teutap sinan

Ka meuthon-thon sampe ka raya
That ji gaseh ngon ji sayang
Sabab putroe nyan aneuk jihana
Peue ji peugah Yusuf pateh

Meukeumat gaseh teukale cints
Putroe Zalikha cinta lam hate
Sabab sabe jipandang rupa
Ho siuroe maken meulaen

Putroe canden kateuka cinta
Sang adat jeuet ji peureulan
Oh jipandang jikalon rupa
Ctt maken treb maken meutamah

Hate susah didalam dada
Cit that cinta dalam hate
Hanalom lahe leumah uluwa
Ie deungon bu hanle teuntee

Sang lam pangkee Yusuf jroh rupa
Tanle teungeut watee malam
Seumajoh dalam hate lam cinta
Oek sipangkee tinggai bacut

Badan pijuet sang nadak teuka
Badan peuet sagoe laju lipeh
Ingat keu Yusuf hate lam cinta
Oh jipandang ateueh Yusuf

Tan jipeugah malee mata
Rupa putroe tanlon peugah
Rupa ceudah hana ngon peusa
Adat tamita jeueb-jeueb nanggroe

Hana meusidroe ngon tapeusa
Keu-ieng ubit baho keumang
Kulet badan sang meulu cina
Hana banding ngon teuladan

Han sipadan ateueh donya
Gigoe lintek sapai tirut
Oh jimarit mameh suwara
Boh beuteh jroh meuruloh ili

Mirah bibi ban keuseumba
Takue meularek muka bunthok
Leumah leumbot ngon suwara
Bulee keuneng Bukon that hibat

Nyang lintek that bulee mata
Bulee mata lintek tajoe
Kilat gigoe jeuet tabloe donya
Oek bak ulee patah manyam

Soe nyang pandang ladat mata
Meusampe pijuet lipeh badan
Seumajoh dalam hate lam cinta
Habeh hireuen ureueng nanggroe

Tuwan putroe pijuet raya
Hantom saket meusiwatee
Hantom layee peunyaket teuka
Hingga teuka sidroe inong

Meunoe ji tanyong bak Zalikha
Wahe  putroe payong kamoe
Pakon meunoe laen that rupa
Pakon pocut pat nyang saket

Jeuet lon bri ubat putroe muda
Cit sayang that bandum kamoe
Badan peuet sagoe lipeh ban tika
Teuma seuot tuwan putroe

He wareh droe lon calitra
Ka tatanyong jeuet lon peugah
Bek lon keubah dalam dada
Sabab ulon pijuet badan

Seumajoh dalam hate lam cinta
Hana teungeut watee malam
Hate dilon meutamah luka
Rupa cantek hanjeuet lon pandang

Dak jeuet lon uem  sigeunap masa
Lon pajoh bu miseue duroe
Bak nyum asoe sang keunong tuba
Hanjeuet kupeugah reuloh hate

Oh lon pike sang reuloh dada
Ureueng tanyong laju teukhem
Ngieng ho laen jipaleng muka
Putroe kalon jingieng ho laen

Malee gobnyan teuka hina
Teuma inong nyan laju jiwoe
Tinggai putroe sinan duwa
Tuwan putroe hanale weh
Neu pandang Yusuf jeueb kutika
Hanjeuet jarak meusi pade
Hana jeuet cre meusi deupa
Bak siwatee leumah pike

Malee hate sabab calitra
Sangka gobnyan inong jalang
Peugah bak inong yue pareksa
Teuma pike laju meunoe

Bek lon sidroe kalon rupa
Dalam gampong dum meubunyoe
Bek lon sidroe kalon rupa
Jihoi ureueng dalam nanggroe

Bak meuligoe putroe Zalikha
Trohle inong dalam gampong
Jijak kunjong putroe Zalikha
Tuwan putroe peuturi Yusuf

Ji peuleumah jeuet ji eu rupa
Dumna inong nyang troh keunan
Adat jeuet sang jikab ngon sira
Habeh rindu ureueng keumalon

Meunoe jikheunle Zalikha
Wahe wareh peue tapandang
Tan mupaleng meusiat mata
Teuma seuot ureueng nanggroe

He wareh droe bekle calitra
Bandum kamoe teuka keunoe
Hantom bagoe meu-eu rupa
Sang kira jeuet jih keu asam

Lon peureulan hanpeue sira
Sangkira jeuet jih keu rakan
Uroe malam han teungeut mata
Meunan seuot dumna ureueng

Agam inong meunan haba
Meunoe jaweueb tuwan putroe
Bek kheun lon nyoe jalang raya
Ka takalon gata bandum
Peue nyum badan pakriban rasa
Yusuf neusom uleh putroe
Ureueng jiwoe hate luka
Nabi Yusuf yoh masa nyan

Cit meunoe ban jeueb kutika
Peurunoe putroe eleumee Tauhid
Jeuet ibadat bak Rabbana
Putroe galak bak meurunoe

Hate rangoe dalam dada
Cit putroe eh sinan sabe
Dak jeuet bak hate Yusuf ka neuwa
Krahle tukang dalam nanggroe

Bak meuligoe putroe Zalikha
Peugot rumoh timang peuet sagoe
Cit teumpat droe bak meuseuninya
Hingga tukang bandum meusapat

Peugot teumpat putroe Zalikha
Tameh jimeuh binteh ji intan
Bak tingkap nyan yakut meutiya
Binteh bilek intan ngon pudoe

Lam meuligoe peuratah kana
Ohka keumaih peugot meuligoe
Hate putroe seunang raya
Bayeue upah dum keu tukang

Meuligoe nyan citka leungka
Dumna tukang bandum jiwoe
Tinggai putroe sinan duwa
Putroe peurintah ubak Yusuf
Kawoe u rumoh nyang baro leungka
Yusuf deungo khaba putroe
Pakri bagoe jurusan teuka
Wahe cantek rupa ceudah

Kawoe u rumoh  nyang bahro leungka
Nabi Yusuf laju neu ek
Troh bak bilek suroh Zalikha
Lam bilek nyan rupa ceudah

Jinoe lon peugah deungo nyata
Boeh ceuradi tire neulanget
Ta eu meumet-met cahya peurmata
Jitot tanglong deungon lampu

Watee tae u sang keurija
Boeh beebeewan ngon kasturi
Peuratah pi intan meutiya
Leueng keutika peurmandani

Non lahori ateueh keuta
Putroe Zalikha ateueh peuratah
Teuka susah didalam dada
Peusaket droe aloh-alah

Laju muntah pura-pura
Meuhoi Yusuf dalam bilek
Meunoe jikheunle Zalikha
Wahe jroh rupa tamong keunoe

Ulon sidroe saket kurasa
Kajak ceupet nibak ulee
Sayang keukee wahe jroh rupa
Nabi Yusuf laju neu tamong

Hate seunang hana meuriba
Laju neuduek ateueh aleue
Hana sapeue neu peugah haba
Kheunle putroe teuma meunoe

Kaduek keunoe wahe jroh rupa
Pakon dikah rupa cantek
Dilon han ek kupandang rupa
Nabi Yusuf jaweueb meunoe

Ulon sidroe buet Rabbana
Buet di Tuhan rupa lon nyoe
Hana sapeue nyang lon peuna
Beuthat beujroh tan meusampe

Watee mate tanle rupa
Tanda utoh Tuhan sidroe
Neu peujeuet lon nyoe meunoe rupa
Bek meutuka bak tapandang

Ingat keu Tuhan carong keureuja
Teuma seuot tuwan putroe
Jicok jaroe pojroh rupa
Tron Jebra-I nibak Tuhan

Jebra-I tron keunanle teuma
Meunoe neukheun firman Tuhan
Neuyue peutron bak jroh rupa
Wahe Yusuf rupa samlakoe

Ingat keudroe bek rugoe gata
Meunyo rusak dalam buet nyoe
Meuhat mupaloe raya that dausa
Sabab gata aneuk Nyakkob

Cuco Ishak nabi muliya
Upok Ibrahim khalilullah
Bek roh buetkah teumeureuka
Dum keureuja Tuhan teupeue

Dat lam peutoe leumah nyata
Nabi Yusuf laju neumoe
Meunyeusai droe rab roh lam dausa
Yoh masa nyan neu meulawan

Meunoe neukheun bak Zalikha
Wahe putroe nyang meutuwah
Ingat keu Allah sidroe Esa
Bek meugalak lam donya nyoe

Singoh dudoe lam nuraka
Cit han kutem buet nyang salah
Ingat keu Allah neubri dausa
Meulawan Yusuf laju lumpat

Bajee jimatle Zalikha
Putroe Zalikha teugom bajee
Sang teurajee geulayang raya
Naabi Yusuf hajad meung plueng

Bajee bak rueng buet Zalikha
Bajee beukah laju bak rueng
Yusuf neuplueng lteubiet uluwa
Tuwan putroe laju beungeh

Malee meutamah hate neuluka
Ji meurapa hana bagoe
Hana meusidroe ureueng teuka
Cit aneukmiet dalam ayon

Duwa buleuen umu jina
Cit aneuk gob jiba keunan
Ohtroh keunan teungeut mata
Peuduek aneuk dalam ayon

Mak ji jitron jak rah ija
Laen nibak nyan tan meusaboh
Citmeu Yusuf ngon Zalikha
Putroe beungeh jikiloe droe

Sira jimoe meuseurapa
Meunoe jikheun deungo lon peugah
Ubak Yusuf ji peugah haba
Wahe jroh rupa hana patot

Hana katurot putroe Zalikha
Nyandum baklon nyoe balasan
Jinoe kucang beujeuet keu sira
Aneuk paleh tan meutuwah

Han jipateh tungan raya
Meuhan katem ka ingat keudroe
Dikah jinoe hilang nyawa
Seuot Yusuf meunoe neu peugah

Meunyo meumukah larang Rabbana
Beuthat tapoh deungon tacang
Dilon han kutem peubuet dausa
Kheunle putroe ngon amarah

Meunoe jipeugah ngon ie mata
Cit lakoe lon jinoe ku peusan
Kah kuyue cang beujeuet keu sira
Meunyo katem han kupeusan

Dikah seunang lon pi suka
Nabi Yusuf pihan neutem
Beuthat dilen hilang nyawa
Peusan lakoe laju bagah

Bak peurumoh inong tuha
Di Qithfir katroh jiwoe
Bak judo droe putroe Zalikha
Troh u rumoh mantong bak leuen

Meunoe jikheunle Zalikha
He tuwanku deungo lon peugah
Bagah-bagah ubak gata
Pakon gata jareueng tawoe

Ulon sidroe ji enanya
Keupeue guna aneuk tabloe
Ohtan tawoe lon jipeujra
Lon jirampaih dalam meuligoe

Cula caloe lon meudakwa
Buet jirab troh jimat bak badan
Lon meulawan oh teuga-teuga
Cit baroekon lon dilakee

Tiep-tiep watee lon meudawa
Phon bahroekon tan lon peugah
Kadang ubah oh lama-lama
Ho siuroe maken meulaen

Jirampaih lon oh taga-taga
Badan saket bajee beukah
Lon jirampaih jimat bak dada
Pihak teuga lon meulawan

Leupah ulon kuplueng uluwa
Jinoe tuwanku jih beutapoh
Takue takoh taculek mata
Meuhan meunan tajak ikat

Tajak peuduek keudeh dalam pla
Haba putroe pika habeh
Qithfir beungeh ka mirah mata
Meuhoi Yusuf keunan leugat

Meunoe narit kreueh suwara
Wahe cantek rupa ceudah
Jinoe dikah lon tueng nyawa
Hana patot meunan macam

Jijeuet padan putroe Zalikha
Hana kapike masa dilee
Kah ulon bloe meuhai hareuga
Kahka raya nyoe balasan
Rampaih badan putroe Zalikha
Meuhat kucang kah ku pusieng
Meuhan meunan lon boeh lam pla

Cit peurcuma kutueng keu aneuk
Ka rampaih Mak aneuk ceulaka
Teuma seuot posamlakoe
Neu jaweueb meunoe mameh suwara

Ampon tuwanku syahi alam
Deungo tuwan ngon namiet gata
Lon tan salah cit meubacut
Ngon salah buet pitroe Zalikha

Tan lom rampaih tuwan putroe
Ulon sidroe ureueng that hina
Tuwan putroe rampaih kamoe
Ulon sidroe tan lon suka

Di Qithfir meunoe tanyong
Bak Yusuf nyan jipareksa
Peue ka peugah han kupateh
Putroe salah ka peugah haba

Soena kalon jeuet ku pateh
Pat saksi kah keunoe kaba
Yusuf jaweueb teuma meunoe
Saksi lon nyoe ek kupeuna
Cit aneukmit dalam ayon
Nyang kalon lon salah ngon beuna
Di Qithfir ngieng ho laen
Narit nyang konji keluwa

Pihak ureueng keumeung mate
Ji peugahke nyang kon-kon haba
Meunan leumah dalam hate
Ji peughle ngon kon-kon haba

Bitpi meunan jihoi ureueng
Cok aneuk nyan jeuet pareksa
Beudoh kuli jak cok manyak
Ji peugah bak Mak ka jiyue ba

Aneuk cut nyan jiba keunan
Yusuf kalon hate suka
Peuduek aneuk dalam lumueng
Qithfir tanyong  Lju teuma

Wahe budak peugah jinoe
Pakri bagoe putroe Zalikha
Soe nyang salah lam duwa droe
Peugah jinoe bek meutuka

Aneuk manyak balek-balek
Lam lumueng Mak peugah haba
Aneuk lam lumueng meunoe jikheun
Na lon kalon ureueng nyan duwa
Lon Mak peu-eh dalam ayon
Deueh lon kalon ureueng nyan duwa
Salah beuna han lon peusoe
Sabab lon nyoe hana dusta
Salah beuna tanda bak droe

Neu kalon jinoe lon peugah tanda
Meunyo salah posamlakoe
Beukah bajee nibak dada
Ureueng rampaih ngon ureueng plueng

Hana saban leumah tanda
Meunyo beukah bajee bak rueng
Nyan ureueng plueng tanda beuna
Meunyo beukah bajee bak keue

Ureueng geuyue nyankeu tanda
Lon dong teungoh tan meusiblah
Soe nyang salah jikheunle tanda
Habeh narit aneuk manyak

Ngieng ateueh Mak deungon mata
Qithfir meuhoi banduwa droe
Neukalon jinoe nibak tanda
Leumah bajee tuwan putroe

Hanco bak keue teuntang dada
Bajee Yusuf beukah bak rueng
Oh jikalon salah Zalikha
Di Qithfir meunoe peugah

Putroe salah jikheun tanda
Citkah salah tuwan putroe
Nyoe namiet nyoe sabet beuna
Bukon paleh inong jalang

Rampaih agam male jihana
Hantom nyangka bak Nek moyang
Ureueng inong meunan keureuja
Seuot putroe ampon kamoe

Ulon teunyoe ka meudausa
Hanle kupeubuet sikali-kali
Ampon neubri lonle gata
Han ek lon theun hate seudee

Jinoe jitipee ateueh hamba
Ureueng laen hana lon rampaih
Sabab dijih ceudah rupa
Habeh haba dausa ampon

Putroe yohnyan tanle dausa
Dalam gampong habeh meugah
Ji meurampaih putroe Zalikha
Lakoe binoe habeh dayoh

Cit gob peugah hana reuda
Ureueng cakci rata rumoh
Tanle meuoh putroe Zalikha
Upat Qitfir malam uroe

Upat putroele ureueng lingka
Tuwan putroe leumah pike
Tan sisenle na hareuga
Leubeh hina bak binatang

Bahle ulon ku meukeurija
Tuwan putroe yoh masa nyan
Krahle ureueng keunan teuka
Dalam gampong habeh meugah

Ji meurampaih putroe Zalikha
Bak meuligoe ji peukeumah
Hajad peuleumah Yusuf jroh rupa
Peuduek pireng dum meuato

Meunyo tae u sang keurija
Dalam pireng nab oh mamplam
Peuduek sikin bandum rata
Trohle ureueng bandum keunan

Cokle pireng bagi rata
Brile sikin sie boh mamplam
Sikin dawan tajam mata
Ohka rata bahgi pireng

Yusuf yohnyan ji keuluwa
Ohsare lheueh ngui peukayan
Na tames ban linto teuka
Peuduek Yusuf ateueh kurusi

Peuduek gaki ateueh mija
Hoile ureueng dum bahrolah
Putroe peuleumah muda bahliya
Ureueng yohnyan sie boh mamplam

Deueh jikalon muda bahliya
Ureueng mabok mata keunan
Sie boh mamplam hana reuda
Habeh asoe pajoh aneuk

Mata teutap ji pandang rupa
Habeh aneuk jisie jaroe
Nibak asoe meunyum hana
Troh bak tuleueng jisie jaroe

Bak jaroe droe meunyum hana
Hana saket jisie asoe
Pihak laloe keunan mata
Lethat ureueng habeh jaroe

Tuwan putroe ka timang haba
Cokle Yusuf laju jisom
Yohnyan ureueng saket jirasa
Ladom pansan mabok darah

Saket leupah hana tara
Lethat ureueng puntong jaroe
Tuwan putroe narit jibuka
Ureueng puntong bandum jiwoe

Tuwan putroe laju pareksa
Dumna gata pakon meunoe
Pajoh jaroe peue keurija
Pakon mabok han thee keudroe

Habeh jaroe dum jiseuba
Gata bandum bek meung upat
Cuba lihat peue nyum tarasa
Bek tapeugah ulon jalang

Gta bandum peue nyum tarasa
Dilon hantom ku meumukah
Gata peugah mangat sahja
Cit bit mangat peugah keugob

Oh talihat peue nyum tarasa
Tuwan putroe kheun ka timang
Sabab ureueng lethat ka ceudra
Tanle soe upat lheueh nibak nyan

Cit malekan ji peumuliya
Lheueh nibak nyan  tuwan putroe
Geunap uroe meubicara
Kheun bak Yusuf sabe meunoe

Geunap uroe meubicara
He jroh rupa lon ka saying
Malee that lon bak ureueng lingka
Katem meusigo katob meunalee

Dalam nanggroe lon kahina
Meuka troh buet tanle malee
Kakeu meupeue dat gob peukhaba
Meuhan katem jikah jinoe

Ulon sidroe katroh masa
Kah lon yue poh kuyue cayeueng
Meuhan meunan kuboh lam pla
Nabi Yusuf hana neutem

Beuthat dilon  hilang nyawa
Teuma beungeh tuwan putroe
Ji peusan lakoe bak inong tuha
Lakoe pitroh jiwoe u rumoh

Putroe peugah meunoele haba
Wahe tuwan judo kamoe
Dilon jinoe peugah bak gata
Sabab lon gaseh keu gata sidroe

Yoh goh meupaloe laju usaha
Han ek lon theun pijuet badan
Uroe malam hate lon cinta
Rupa cantek hanjeuet lon pndang

Jinoe tuwan jak usaha
Jih tapindah bek lon kalon
Supaya lon jeuet gadoh cinta
Jih tajak som dalam keubon

Bahle sinan jijak keureuja
Bekle leumah bak mata lon
Bahlam keubon jijak keureuja
Qithfir deungo narit putroe

Bek jan meupaloe laju keureuja
Pindah Yusuf dalam keubon
Teutap sinan ji keureuja
Dalam keubon hanale woe

Sinan sidroe ngon pi hana
Eh pi sinan rumoh pitan
Dalam keubon neu keureuja
Neumoe sabe ingat keu untong

Bahgi badan meunan neurasa
Siuroe-uroe neu bahgi lhee
Jeueb-jeueb watee meunan keureuja
Saboh bahgi neu seumbahyang

Yusuf meunan sabe keureuja
Saboh bahgi neu eumpoe naleueng
Seunaman keubon neu keureuj
Saboh bahgi neumoe sabe

Neu meurawe untong neu hina
Bahgi duwa watee malam
Meunan macam jeueb kutika
Keureuja moe sikhan malam

Ingat keu untong didalam bahya
Teulheueh neumoe neu eh siat
Kukuek manok sabe ka jaga
Sabab neu eh pat meuteumeung

Dalam keubon meuraba-raba
Asoe keubon yoh masanyan
Deungo tuwan lon calitra
Dum bak kayee habeh luhu

Kayee nyan jinoe meuboh rata
Meuboh bak-bak troh bak uram
Hantom meunan dilee nyangkaka
Meusalob bak deungon cabeueng

Buet di Tuhan han ek takira
Lheueng peuet uroe dalam keubon
Putroe yohnyan hate luka
Han ek theunle di meuligoe

Cit teugoe-goe keu Yusuf muda
Laju putroe jak lam keubon
Jiba makanan lam piyala
Troh lam keubon laju keunan

Leumah jikalon Yusuf jroh rupa
Mangat hate tuwan putroe
Laju meunoe jimeung khaba
He jroh rupa lonka sampoe

Makanan nyoe intat keu gata
Lon that saying keukah sidroe
Sabab lon nyoe trohku teuka
Meunyo ulon han ek kutheun

Thatku saying keu sidroe gata
Citkah salah sabab meunoe
Keulon sidroe citka lupa
Adat kapateh narit lon nyoe

Citkah sidroe lon usaha
Citkah seungab lam meuligoe
Sajan lon nyoe lam istana
Lupa keulon sabab meunoe

Dikah sidroe sabe dalam jra
Jinoe pakri leumah pike
Ka peugahle kudeungo nyata
Meunyo katoeb meunalee kamoe

Kah lon puwoe lam istana
Mangat ka eh ateueh kaso
Lon hiding bu ateueh mija
Tusuf seuot teuma meunoe

Wahe putroe neu deungo hamba
Dilon han kutem buet nyang salah
Ingat keu Allah neubri dausa
Bahkeu mate bahgi badan

Untong dilon meunoe lon rasa
Saket mangat lon teurimong
Tanda Tuhan gaseh keu hamba
Meuhana meunoe han teuingat

Keu ureueng peujeuet meuhat talupa
Putroe peugah ngon amarah
Bit-bit nyokah hana keunira
Get lon peugah han get ka jaweueb

Lon ka peujeuet aneuk baroesa
Meuhan katem ka rasa keudoe
Dikah jinoe ulon peujra
Kah kuyue cang kuyue ceukiek

Jeuet bek hudep didalam donya
Meunan sabe meuturot-turot
Ji meupoet-poet putroee Zalikha
Putroe peusan laju lakoe

Peusan yue woe lam istana
Di Qithfir katroh jiwoe
Bak meuligoe putroe Zalikha
Troh u rumoh tanyong meunoe

Wahe putroe peue na haba
Putroe seuot teuma meunoe
Ulon jinoe peugah bak gata
Rupa cantek hana get lagu

Hnpajoh bu jeueb-jeueb kutika
Troh lam keubon meupeurangoe
Hana sapeue jitem keureuja
Ohlon kalon jiduek sabe

Lon kalonle tan jikeureuja
Jira buet geunap uroe
Dilon baroe kujak jaga
Lonba ngon bu lon jak intat

Bak lon lihat malah raya
Bu nyang tabri han jipajoh
Ureueng malaih meunan keureuja
Cit rugoe peng geutanyoe bloe

Hana sapeue jitem keureuja
Adat tabloe bijeh kibaih
Aneukjitoh seun-seun duwa
Adat unta geutanyoe bloe

Buet ji tayue aneuk jina
Peulara jih peue meutamah
Bu pi habeh geutanyoe papa
Padum dayoh bak ureueng nanggroe

Duwageutanyoe tanle hareuga
Yohgoh na jih tansoe upat
Ubak rakyat that muliya
Ohtee na jih ngon geutanyoe

Geunap uroe gob peukhaba
Peue tapeugah han jipateh
Jih that malah bak keureuja
Miseue baroe lon jak lampoeh

Lon jak haroh lonyue keureuja
Lon jirapa oh lon peugah
Narit dijih han get rupa
Ka padum  go lon tab jipoh

Tanlon peugah ubak gata
Meunoe jikheun ohlon peugah
Narit dijih tan get rupa
Peuekah peugah inong jalang

Meunyo ulon bekkah aja
Meunaritkah han kupateh
Jalang paleh biduen ceulaka
Panyang narit tanlon peugah

Lonrab jipoh bak keupala
Jinoe tuwanku jih beutapoh
Meuhan taboh keudeh dalam pla
Meuhan meunan taboih ulon

Han ek kutheun sabe jirapa
Jih keuraja lon keu namiet
Dilon bit-bit han ek kusaba
Qithfir deungo narit putroe

Beungeh han bagoe ka mirah mata
Meuhoi Yusuf dalam keubon
Qithfir yohnyan ka mirah mata
Trohle Yusuf bak meuligoe

Tuwan putroe hate luka
Yusuf neuduek ateueh papeuen
Neuduek bak leuen ureueng hina
Di Quthmir  teuma marit

Khaba nyang bit laju jibuka
Wahe cantek rupa ceudah
Pakon dikah kureueng that aja
Han kapateh ban peurintah

Paleh that kah kureueng aja
Lon peurintah dalam keubon
Lonyue boih naleueng seunaman tuha
Kah that malaih lawan peurintah

Paleh that kah kureueng aja
Rugoe mantong kah ulon bloe
Paleh peurangoe aneuk ceulaka
Mita aneuk jeuet peunyaket

Bak lon harap ka balaih guna
Nyandum baklon nyoe kabalaih
Jinoe dikah lon boeh dalam pla
Bahkeu mate bekle meunoe
Peunyaket putroe silama-lama
Padum ayeb  bak gob cakci
Putroe Siti tanle hareuga
Yohgoh  nakah hana meunan

Cit putroe nyan leubeh muliya
Adat kuthee buetkah meunoe
Hana kubloe habeh hareua
Habeh haba tuwan Qithfir

Jiboeh taloe laju jiba
Jipeuduek lam pla Nabi Yusuf
He untong beh susah raya
Hanjeuet  tadong deungon taduek

Meunan teumpat nyang geukheun pla
Hanjeuet taeh meugeunireng
Lingka badan tajam suda
Sayang Yusuf nyang boh hate

Dawok sabe neurasa jra
Ie deungon bu hana jibri
Meunan sabe sampe lama
Nabi Yusuf dawok neumoe

Kheun untong droe gaseh Rabbana
Padum natreb Yusuf sinan
Qithfir yohnyan sayang jiteuka
Teuka sayang dalam hate

Meunoe jipike saboh kutika
Bit that saying namiet ulon
Jra that badan didalam pla
Hana salah nyang raya that

Salah bacut putror cinta
Laen nibak nyan lawan peurintah
Hana jipateh putroe Zalikha
Hantom meubuet teuka malaih

Nyankeu salah laen hana
Meunyo meunan bahle kuglab
Dijih mangat teungeut ngon jaga
Mangat jieh lam tutopan

Bahkeu sinan silama-lama
Ie deungon bun yang bek kubri
Adat mate leumah hana
Lheueh jipike nyo lagee nyan

Lheueh nibak myam laju keureuja
Cokle Yusuf ploh ngon taloe
Gaki jaroele banduwa
Jiba laju lam tutopan

Yusuf keunan laju ka jiba
Peulob Yusuf lam tutopan
Qithfir yohnyan laju jigisa
Teumpat luwah didalam nyan

Yusuf sinan sit dalam jra
Nabi Yusuf neumoe sabe
Meugule-gule teubiet ie mata
Ie deungon bu hana jibri

Neumoe sabe neuro ie mata
Meunoe meumoe posamlakoe
Ingat untong didalam jra
Wahe untong bahgi badan

Nyoekeu macam ulon rasa
Untong dilon miseue aden
Dumpeue laen keunan jiba
Barang nyang brok keunan jiboih

Aden saboh bak ujong guha
Iek pikeunan ekpi keunan
Bak aden nyan rumoh raja
Digob untong miseue buleuen

Dumna ureueng hate suka
Muliyaan dum bak ureueng
Beurang kari asoe donya
Hansoe cakci ngon jiupat
Digob mangat teungeut ngon jaga

Wahe ayah di Kana-an
Nyoe lon tuwan sabe dalam jra
Han meureumpok kadang-kadang
Wahe ayah lon neukabui doa

Dipadang mahsya singoh meuteumee
Wahe ayah lon deungon poma
Wahe adek Buniyamin
Ingat keu abang sinoe galam jra

Bahgi badan abang dikah
Dalam salah buet nyang beuna
Wahe poma awai mate
Aneuk boh hate dalam gob peujra

Wahe saudara nyang siploh droe
Nyoe pat adoe dalam gob peujra
Digata abang didalam nanggroe
Nyoe diadoe cdalam seungsara

Lon jipeujra rata nanggroe
Citka meunoe qadla ngonkada
Nabi Ishak kuchik kamoe
Nyoepat cuco dalam gob peujra

He Ibrahim tipok ulon
Neulakee bak Tuhan lonbek dausa
Lon beuteutap dalam Islam
Beuroh sajan singoh ngon gata

Allah he Po Tuhan Hadlarat
Diakhirat beuneubri pahla
Cit bahle jra lam donya nyoe
Uroe didoe beuneubri pahla

Beumeusapat kuk ngon kuchik
Beusajan nek Ibrahim nama
Allah he Po Tuhan dikamoe
Ulon sidroe beuneu peulara

Bahle jicang deungon jipoh
Asai bekroh lon peubuet dausa
Wahe  Tuhan neukalon keunoe
Ulon sidroe hamba digata

Tron fireumn nibk Tuhan
Jebra-I tron keunanle teuma
Tuwan Jebra- tron dilanget
U dalam glab keunanle lanja

Neuduek laju teuma sinan
Bak teumpat nyan hanaget rupa
Yusuf kalon ateueh Jebra-i
Peukayan pi ceudah rupa

Laju neuduek bak geunireng
Yusuf yohnyan meunoe haba
Pane gata posamlakoe
Peubuet keunoe bak teumpat ceuma

Bek gata jak ubak kamoe
Ulon sidroe ureueng that hina
N yoekeu teumpat ureueng salah
Teubiet bubagah jinoe uluwa

Bekta tamong bak teumpat nyoe
Ceuma bajee deungon ija
Tuwan Jebra-I laju jaweueb
Deungo lon seubut wahe jroh rupa

Wahe Yusuf aneuk Nyakkob
Tuhan hadlarat peurintah hamba
Nyoekeu ulon nan Jebra-i
Rata nabi lon usaha

Nyoe makanan nibak Tuhan
Cit makanan lam Syuruga
Nyoe ie susu ngon ie laban
Neubrile Tuhan cit keugata

Nabi Yusuf neu seumpom droe
Laju neumoe kakeumong mata
Meunoe neukheun sira neumoe
Tanlon tusoe tuwan hamba

Adat kuthee Malaikat
Cit awai that kupeumuliya
Nabi Yusuf neujok ruti
Tuwan Jebra-I duek bak lingka

Peurunoe Yusufle Jebra-i
Eleumee pi sigala rupa
Eleumee tauhid takbi lumpoe
Neu peurunoe sinanle teuma

Nabi Yusufle meurunoe
Dum eleumee sigala rupa
Dum habeh jeuet hana silap
Yusuf meuhat kana laba

Nabi Yusuf citka malem
Ngon makanan sinan kana
Geunap uroe kanaruti
Makanan pi lam Syuruga

Lju neuwoe tuwan Jebra-i
Yusuf nabi kana laba
Tanle neumoe bijih sabak
Hanale deuek grah pi hana

Nabi Yusuf didalam glab
Lam ibadat pujoe Rabbana
Teuduek siatnabi Yusuf
Nyoe lon peugah keu ureueng donya

Sidroe ureueng nam Khabat
Dijih teumpat sajan raja
Beungeh keuraja dalam hate
Oh jipike bahle kutuba

Jiboeh racon dalam ruti
Hajad jak bri tuba keuraja
Bak boeh racon nagob kalon
Nan ureueng nyan Saqir nama

Di Saqir nyan seungab mantong
Tan jilarang gob keureuja
Khabat yohnyan jiba ruti
Laju jibrile keu raja

Malek Riyan mangat hate
Kana ruti ceudah that rupa
Raja sambot laju ruti
Laju ji eule panita

Panita kheun teuma meunoe
He Malek droe neudeungo hamba
Bek neupajoh cit ruti nyan
Didalam nyan racon ngon tuba

Raja seuot peueka peugah
Cit hawakah wabaputa
Panita kheun teuma meunoe
He Malek droe meuhan peucaya

Cuba Malek bri keu asee
Pakri lagee neu kalon rupa
Malek yohnyan jitiek rijang
Cit asee plang laju jiseuba

Asee mate sinan reubah
Teubiet darah lam-lam mata
Raja yohnyan ka teukeujot
Leumah takot raja tuha

Laju yohnyan sidroe Khabat
Raja ikat jaroe duwa
Ji pareksa deungon bagah
Masa jiboeh soekalon na

Bak pareksa ka meuteumee
Nyang na kalon saqir nama
Saqir yohnyan pi lam ikat
Peulob lam glab ureueng nyan duwa

Ka meusapat deungon Yusuf
Hai untong beh ngon pihana
Nabi yusuf lam ibadat
Hana sapat ngon ureueng duwa

Beuthat sinan saboh teumpat
Aseng meuhat bak keureuja
Nabi Yusuf umu lhee ploh thon
Lob totupan sinan ka lama

Bak simalam takdirullah
Ureueng salah leumah rahsiya
Lumpoe jinyan uleh Saqir
Deungo lon kheunkri wahw raja

Meunoe lumpoe bak simalam
Lumpoe jihnyan malam rab faja
Dijok tabak dihadapan
Nyan tabak nyan ka jipeuguna

Nibak rinyeun meuteu ratak
Peu ek tabak ateueh keupala
Peuet ploh tangga meuteu ratak
Peuduek tabak bandum rata

Hingga sampoe ateueh ulee
Tabak kayee jroh that rupa
Dalam tabak dum makanan
Lethat cicem keunan jiteuka

Dumna cicem cok makanan
Lheueh nibak nyan cit kajaga
Saqir jaga bak meulumpoe
Meugeunta asoe miseue geumpa

Hate susah hana bagoe
Sabab lumpoe hantom nyangkaka
Habeh malam beungoh uroe
Sabe keudroe-droe meubicara

Meunoe jikheun sabe keudroe-droe
Lon meulumpoe leumah rahsiya
Lehpeue makna baklon lumpoe
Ulon sidroe susah raya

Yusufdeungo yoh masanyan
Meunoe neukheunle calitra
Wahe sahbat peue tapeugah
Takheun susah lon deungo nyata

Pakri lumpoe peugah baklon
Kadang-kadang jeuet lonboeh makna
Ureueng duwa teuka keunan
Lumpoe jinyan jicalitra

He jroh rupa nyang budiman
Ulon tuwan leumah rahsiya
Laju peugah miseue bunoe
Yusuf sidroe nyang boeh makna

Nabi Yusuf meunoe neukheun
Lumpoe tuwan that samporna
Lumpoe tangga na peuetploh peuet
Tabak meuhat asoe jina

Seuon tabak ateueh ulee
Dum meuree-ree cicem teuka
Nibak tangga 44 uroe
Gata sinoe ji keuluwa

Arti tabak ateueh ulee
Ta teubiet sinoe jeuet beundahara
Sabe pangkat ngon raja nanggroe
Dum barangsoe ji peumuliya
Arti jicok dum makanan
Dumna ureueng cit that muliya
Nyankeu makna gata lumpoe
Ulon hareutoe ka samporna

Sidroe Khabat yohnyan pikee
Dalam hate meunoe kira
Bahku peugah lon pi meunan
Cit lagee nyan saban rahsiya

Lheueh jipike laju jipeugah
Awai leumah bak lon teuma
Cit saban that baklon leumah
Hana ubah bube seuma

Cuba takbi wahe adek
Tan meubalek cit sirupa
Yusuf seuot meunoe neupeugah
Abang meutuwah deungo nyata

Neu lumpoe tangga dihadapan
Umu abang hana treb lama
Dalam umu padum uroe
Ureueng nanggroe keunoe teuka

Raja peurintah bak ureueng nyan
Takue abang neuyue koh duwa
Arti tabakateueh ulee
Nyankeu takue neukohle raja

Ulee gata geuboeh bak kayee
Raja yue adee dalam uroe kha
Sinan geupeuduek bak rumoh glap
Abang meuhat tatinggai donya

Khabat seuot yoh masanyan
Dilon cittan leumah rahsiya
Lon meusulet meubeurakah
Cittan leumah meunan rahsiya

Nabi Yusuf teuma jaweueb
Abang peungeut Allah Taala
Meuka takheun hanjeuet ubah
Meunan Allah ulon neu aja

Masa bunoe ingat Cut Abang
Khaba nyang kon bek takeuluwa
Meuka takheun hanjeuet ubah
Eleumee Allah hana doseuta

Nabi Yusuf meunan neu peugah
Khabat beungeh mirah muka
Sira beungeh meunoe jikheun
Khaba ngon kon keupeue tabuka

Peucarong droe troh dalam glab
Ngonkon narit keupeue buka
Adat utoh takbi lumpoe
Peubuet keunoe meuraba-raba

Nabi Yusuf cit neu iem droe
Ureueng nanggroe keunan jiteuka
Peurintah raja teuma meunoe
Neuyue koh takue ureueng bri tuba

Peuduek ulee ubak uroe
Geucang asoe beujeuet keusira
Ohsare troh ureueng nanggroe
Khabat sidroe ji keuluwa

Lethat ureueng jak bak pinto
Ureueng nyang le meunoe khaba
Hoka Khabat peutoe keunoe
Neuyue boeh taloe uleh raja

Buka pinto jak bak Khabat
Laju ikat jaroe banduwa
Cokle sikin jikoh takue
Jicang asoe miseue sira

Cok tangkurak boeh bak ulee
Khabat sidroe ka tinggai donya
Bak pinto glap sinan ji adee
Khabat sidroe ka tinggai donya

Nyan nyang katroh takbi lumpoe
Yusuf hareutoe meunan makna
Lheueh keureujale ureueng nanggroe
Laju jiwoe maseng jeumba

Hingga lama peuet ploh uroe
Dalam nanggroe kaharu hara
Peuduek pakat Malek Riyan
Susah hanban tan beundahara

Kalon ureueng soe nyang tupat
Peuduek pakat Wazi Panglima
Cit beundahara mat tan meusoe
Habeh rugoe harta raja

Soe nyang patot bakta angkat
Meunan meuhat tanyongle raja
Mita keunoe mita keudeh
Hana saboh ureueng nyang na

Seuot yohnyan Peurdana Meuntroe
Jikheun meunoe ubak raja
Nyang na ureueng baklon kalon
Buet ji seunang hana meuriba

Dum rahsiya that ji kunci
Bak barangri hantom jibuka
Nan ji Saqir wahe tuwan
Lam totopan sinan ka lama

Seudang Khabat jiboeh racon
Oh jikalon hana calitra
Adat ji peugah buet di Khabat
Dijih pangkat neubrile raja

Tan meukeusud raya pangkat
Ureueng teupat tanda beuna
Raja deungo narit meuntroe
Raja nanggroe hate suka

Neuhoi yohnyan Peurdana Meuntroe
U Meuligoe keunan troh teuka
Di Peurdahna teuka keunan
Raja yohnyan neu peugah haba

He Peurdana deungo kamoe
Beudoh jinoe jak keureuja
Bak totopan kajak laju
Jak cok Saqir keunoe kaba

Ta peumanoe uet ngon kalang
Tabri pakayan bajee ija
Lheueh nibak nyan teuma dudoe
Peuwoe keunoe laj taba

Jakle laju tukang gunci
Ngon keurani sajan jiba
Laju katroh bak totopan
Gunci yohnyan laju jibuka

Kheun Peurdahna teuma meunoe
Bandum kamoe peurintah raja
Gata Saqir jinoe teubiet
Neubri pangkat gatale raja

Saqir yohnyan seunang hate
Ji beudohle meung keuluwa
Marit bacut deungon Yusuf
Meunoe ji peugahle Saqir teuma

Wahe cantek posamlakoe
Ulon kuwoe ka tinggai gata
Yusuf seuot teuma meunoe
He rakan droe tawoe digata

Ubak raja laju tawoe
Narit lon nyoe beutroh bak raja
Takheun ulon hana salah
Buet meuilah ulon dalam jra

Nyankeu narit nibak ulon
Seulamat tuwan jinoe jak gisa
Saqir yohnyan didalam glap
Laju jimatle Peurdahna

Ji peumanoe uet ngon kalang
Jiboeh bee-beewan bajee ija
Lheueh ji peungui mise linto
Puwoe lajule Peurdana

Troh bak raja ka jipuwoe
Bak meuligoe laju ka jiba
Ban sare troh bak meuligoe
Duek bak sagoe Saqir teuma

Teubiet raja dalam bilek
Raja lihat Saqir kana
Raja yohnyan meunoe jipeugah
Jinoe lon peugah saboh calitra

Jinoe gata lon bri pangkat
Nanggroe tamat peng lam donya
Beundahara gata jinoe
Dalam nanggroe gata usaha

Lon keuraja nyang peumimpin
Urusan peng lam jaroe gata
Meunan narit raja Meuse
Ureueng nyang le keunan jiteuka

Neuhoi ureueng dalam nanggroe
Dum sinaroe keunan ji teuka
Raja brithee ubak rakyat
Ka ku angkat beundahara

Saqir yohnyan mat khasanah
Nanggroe luwah deungon raja
Pangkat manyang Saqir seunang
Yusuf peusan citka lupa

Jimat nanggroe raya pangkat
Nanggroe jimat apet raja
Saqir yohnyan mangat hate
Nanggroe Meuse jih kuwasa

Na padum treb lheueng nibak nyan
Raja yohnyan lemah rahsiya
Yohnyan raja neu eh sidroe
Neu meulumpoe saboh rahsiya

Meunoe macam leumah lumpoe
Deungo adoe ulon calitra
Tujoh ranteng gandong hijo
Boh ji pile dum seumuwa

Tujoh ranteng gandong mate
On ji tanle boh pihana
Laji ji uet gandong meuboh
Bandum habeh dum seumuwa

Tujoh leumo nyang tumbon-tumbon
Di leumo nyan ceudah that rupa
Na tujoh boh leumo pijuet
Lipeh ngon pruet meu-ek-ek mata

Ka jipajoh leumo ngon tumbon
Habeh bandum ka jiseuba
Hana saboh nyang na tinggai
Cit meunan hai leumah rahsiya

Jaga raja bak meulumpoe
Hana bagoe susah raya
Sabab hantom meunan lumpoe
Kadang peue-peue balasan teuka

Raja susah uroe malam
Han meuban-ban ro ie mata
Meuhoi Teungku dalam nanggroe
Neu yue hareutoe lumpoe raja

Ureueng teuka dum meuhimpon
Teuka keunan dum ulama
Ka meusapat bak meuligoe
Raja nanggroe neubuka haba

Wahe Teungku nyang troh keunoe
Cuba hareutoe saboh rahsiya
Yohnyan raja peugah lumpoe
Lagee bunoe habeh clitra
Habeh mehmoh dumna Teungku
Bak boeh takbi lumpoe raja

Dum meupakat ureueng malem
Rahsiya nyan hana makna
Teuma jaweueb dumna Teungku
Nyang beuet Nah`u seureuban raya

Keupeue gata bube gajah
Tan meusaboh nyang na muliya
Keupeue guna gata Teungku
Saban laku bue lam rimba

Po Teungku droe miseue asee
Jak reungeut bee patna keurija
Patna khanduri jak meurateb
Sabab teuharap seudeukah pina

Kafe paleh Teungku sitree
Lam ningkue kee ji keuluwa
Tan eleumee jak boeh keu Teungku
Asee ulu binatang rimba

Peu Teungku droe jeuet gob seumah
Jibri seudeukah mangat gah kaya
Raja beungeh hana bagoe
Ngon neupoh droe sangka gila

Bena Teungku bandum jiwoe
Tinggai sidroe raja raya
Hana teungeut uroe malam
Pijuet badan hate luka

Hana pajoh bu geunap uroe
Sangka sidroe raja raya
Aneuk nanggroe habeh susah
Cit that payah jikalon rupa

Tuwan beundahara pika susah
Takot jipoh uleh raja
Bak simalam leumah lam ingat
Saqir meuhat meunoe kira

Teuingat dilee masa lam glap
Dijih meuhat leumah rahsiya
Rupa cantek nyang hareutoe
Dumpeue bagoe cit troh mata

Saqir yohnyan ka mangat hate
Leumah pike didalam dada
Bah ulon jak lam tutopan
Lon jak kalon si ceudah rupa

Kadang tanle kadang mantong
Bahku jak dilee beunyata
Tuwan beundahara laju jiplueng
Bak totopan troh jijak ka

Ohsare troh u dalam glap
Saqir lihat jinoe hoka
Yusuf leumah didalam glap
Teungoh ibadat ateueh mija

Hana marit keudeh keunoe
Laju jiwoe di beundahara
Ubak raja troh meulangkah
Jijak peugah khaba muliya

Laju jiek u meuligoe
Raja sidroe ngon pihana
Laju sujud teuma yohnyan
Malek Riyan ka jipareksa

He beundahara peue na pakat
Peugah leugat lon deungo nyata
Saqir yohnyan teuma jaweueb
Meunoe seubut ubak raja

Ampon tuwanku syahi alam
Ulon tuwan usaha raja
Meunyo susah raja nanggroe
Susah kamoe waki raja

Baklon balek eh dirumoh
Kakeu leumah yoh awai mula
Masa dilee lon dalam glap
Saboh saat leumah rahsiya

Ube leumah cit ji peugah
Peue nyang leumah dalam rahsiya
Jikkheun lama peuetploh peuet uroe
Ulon sinoe ji keuluwa

Lheueh peuteubiet neubri pangkat
Ulon meuhat jeuet beundahara
Ohsare troh 44 uroe
Trohle sampoe peurinth raja

Tan meutuka ban ji hareutoe
Han sapeue nyang na meutuka
Laen nibak nyan Khabat sidroe
Peugah lumpoe meunan cit sahja

Cit rupa jroh nyang hareutoe
Hana sapeue na meutuka
Jikheun Khabat karab mate
Hana treble geupohle raja

Meunan macam ji hareutoe
Hana sapeue na meutuka
Raja tanyong laju bagah
Peue nyang salah jih dalam jra

Pat jih jinoe cuba peugah
Jeuet tacok jih keunoe taba
Saqir seuot yoh masanyan
Lam totopan jihka lama

Raja peugah teuma yohnyan
Tajak rijang jinoe digata
Peuteubiet jih lam totopan
Meuhan meunan peugah rahsiya

Pakri nyang get gata ingat
Cit lon harap ubak gata
Tuwan beundahara laju beudoh
Laju seumah ubak raja

Lheueh jiseumah mumat jaroe
Saqir jinoe jak meukhaba
Ohsare troh lam tutopan
Pinto yohnyan laju jibuka

Laju tamong lam totopan
Yusuf yohnyan pujoe Rabbana
Saqir marit teuma meunoe
Deungo kamoe he jroh rupa

Peurintah raja ubak kamoe
Gata jinoe neuyue keuluwa
Laju tajak raja meucen
Hajat gobnyan peugah rahsiya

Nabi Yusuf teuma seuot
Narit patot neu peugah haba
Wahe tuwan deungo kamoe
Ulon sidroe ureueng that hina

Nyoekeu teumpat ureueng salah
Dum peurintah baklon hana
Sinoe mate nyoekeu jeurat
Ulon meuhat ureueng hina

Teubiet uluwa tan peurintah
Nibak Allah nyang peujeuet donya
Meunyo katroh peurintah Tuhan
Baro ulon teubiet uluwa

Saqir yohnyan peugah meunoe
Deungo kamoe wahe jroh rupa
Meuhan tatem teubiet jinoe
Narit lon nyoe peugah bak gata

Cuba taboeh takbi lumpoe
Raja nanggroe leumah rahsiya
Raja lumpoe meunoe macam
Peue balasan dudoe teuka

Neu lumpoe gandong tujoh tangke
Gandong hijo boh dum rata
Tujoh ranteng gndong mate
On pitanle boh pihana

Ranteng mate laju pajoh
Ranteng meuboh habeh pahna
Leumo pijuet na tujoh boh
Rupa dijih meung ek-ek mata

Tujoh iku leumo tumbon
Di leumo nyan ceudah that rupa
Leumo pijuet laju pajoh
Cit ban tujoh leumo nyang raya

Habeh ji uet bulat-bulat
Habeh seungab leumo nyang raya
Meunan leumah dalam lumpoe
Raja nanggroe susah raya

Pakri macam cuba hareutoe
Peugah jinoe wahe jroh rupa
Yusuf jaweueb laju bagah
Lon bek salah bak Rabbana

Meunyo lumpoe jeuet lon peugah
Meunoe neu peugah cit sigra-sigra
Leumo pijuet na nyang tumbon
Cit tujoh thon maseng jeumba

Nyoe ukeue nyoe cit teuka khueng
Dum pucok krueng habeh len mata
Hana udep dum bak kayee
Barang kapeue nyang tapula

Yohnyan krueng Ne jeuet keu darat
Hana sapat ie meumata
Arti gandong pajoh ngon boh
Habeh ji pajohle ranteng tuha

Cit teuka deuek rata nanggroe
Barangkari nanggroe barangkari raja
Cit tujoh thon ngon lagee nyan
Buet di Tuhn Maha Esa

Nyankeu takbi raja lumpoe
Gata jakwoe jak calitra
Saqir yohnyan laju jiwoe
Bak meuligoe rumoh raja

Trohle keunan raja kalon
Meunoe jikheun teumale raja
Toh cit ureueng nyang peugah lumpoe
Hana lagoe cit keunoe taba

Teuma seuot Saqir yohnyan
Meunoe jikheunle bak raja
Han ji teubiet lam totopan
Dijih ureueng nyang leubeh hina

Hingga katroh kukheun lumpoe
Lon yue hareutoe mantong sahja
Kakeu keumah ji hareutoe
Ulon kuwoe keunoe kugisa

Raja yohnyan mangat hate
Ji tanyongle pakriban haba
Cit pakriban ji hareutoe
Pakri bagoe cuba boeh makna

Saqir yohnyan ji hareutoe
Jikheun meunoe rahsiya raja
Habeh bandum ka jipeugah
Lagee Yusuf bunoe boeh makna

Raja yohnyn meutamah susah
Leubeh-leubeh nibak nyangka
Sabab neu peugah makna lumpoe
Hate rangoe hanatara

Teuduek raja dilee siat
U dalam glap lon calitra
Tron Jebra-i lam tutopan
Peurintah Tuhan keunan geujak ba

Ban sare troh ubak Yusuf
Meunoe neu peugah lajule sigra
Wahe Yusuf aneuk Nyakkob
Tuhan hadlarat meunoe beurkata

Dikah kaboeh takbi lumpoe
Ureueng sidroe ka binasa
Sidroe Khabat putoh takue
Gata hareutoe narit doseuta

Jih binasa ka meupaloe
Gata jinoe ka teumeureuka
Yusuf deungo narit meunan
Neumoe yohnyan ka keumong mata

Neu lakee ampon nibak Tuhan
Yusuf yohnyan ka meudausa
Laju neumoe neu sumpom droe
Neu kheun meunoe bak Rabbana

Wahe Tuhan nyang peujeuet kamoe
Ulon sidroe hamba digata
Lon dalam jra dalam nanggroe
Lom ka jinoe ka meudausa

Hokeu untong ulon tuwan
Nibak Tuhan ka meudausa
Wahe Tuhan neubri ampon
Beujeuet ulon keu hamba gata

Nabi Yusuf neu peuampon
Tron fireuman tanle dausa
Meunoe neu peugahle Jebra-i
Tan dausale bak Rabbana

Peurintah Tuhan ubak Yusuf
Jinoe dikah teubiet uluwa
Raja lakee gata peutroh
Poku Allah peulahra gata

Cit karab troh ureueng jak tueng
Gata yohnyan tajak bak raja
Gata meuhat jeuet panghulee
Tamat nnggroe gta keuraja

Meunyo gohtroh raja keudroe
Gata sinoe bekta keuluwa
Habeh khaba tuwan Jebra-i
Woe lajule bak Rabbana

Padum natreb lheueh nibak nyan
Trohle keunan Peurdahna raja
Troh ngon Tandi deungon Meuntroe
Jak peusampoe suroh raja

Troh bak Yusuf lam tutopan
Meunoe jikheunle Peurdana
Wahe ureueng lam tutopan
Troh lontuwan keunoe bak gata

Gata teubiet lam tutopan
Bekle sinan teubiet uluwa
Ngat jeuet tajak u meuligoe
Raja sidroe meusyen keu gata

Teuma seuot posamlakoe
Laju meunoe neu jaweueb haba
Lon han kutem teubiet sinoe
Ulon sidroe ureueng hina

Tawoe gata u meuligoe
Narit lon nyoe taba bak raja
Tayue hukom buet ngon jameun
Meuhoi ureueng nyangka ceudra

Lethat ureueng masa dilee
Pajoh jaroe lethat ka ceudra
Peuekeu sabab tayue tanyong
Sabab jih nyan habeh ceudra

Kadang sabab tuwan putroe
Kadang kamoe meusoe ceudra
Dumna meuntroe laju riwang
Jak peuseunang troh bak raja

Troh bak raja meunoe ji peugah
Geu peurintah sang hana daya
Hana jitem bak jiteubiet
Dijih meuhat kreueh meudakwa

Nyang na jikheun ubak kamoe
Peusan keunoe ubak raja
Jiyue hoi ureueng puntong jaroe
Dum sinaroe nyangka ceudra

Supo sabab jaroe puntong
Kadang-kadang sabab Zalikha
Kadang sabab cit deungon jih
Jinoe beuglah bak pareksa

Raja yohnyan laju keumah
Laju neukrah ureueng ceudra
Bena ureueng puntong jaroe
Laju sampoe bak rumoh raja

Yohnyan raja tanyong meunoe
Dum sinaroe bak ureueng ceudra
Wahe ureueng puntong jaroe
Peugah jinoe lon deungo nyata

Peue na sabab pajoh jaroe
Bak meuligoe putroe Zalikha
Teuma seuot ureueng puntong
Kamoe bandum jeuet keu ceudra

Sabab lon klon rupa ceudah
Watee leumah hate meugila
Hana sabab deungon putroe
Bandum kamoe jeuet keu ceudra

Lheueh pareksa jaweueb keumah
Bandum bagah riwang teuma
Tinggai raja lam meuligoe
Raja sidroe meunoe keunira

Nyo bit beuna rupa cantek
Nyo bit salah putroe Zalikha
Pakon jiboeh lam tutopan
Han jituban ureueng beuna

Habeh ingat Malek Riyan
Meuhoi keunan Tandi Panglima
Raja peugah ubak meuntroe
Tajak jinoe bak jroh rupa

Taba pakayan ija bajee
Dijih jinoe teubiet uluwa
Ta peumanoe boeh bee-beewan
Peungui pakayan intan meutiya

Bena ureueng laju beurangkat
Ba ngon teumpat usong raja
Hate gobnyan pihan seunang
Jak digobnyan sajan peurdana

Ohsare troh bak rumoh glap
Raja lihat Yusuf jroh rupa
Rupa Yusuf ka meulaen
Oek ka panyang bak keupala

Janggot panyang troh bak pusat
Ohneu lihat sang ureueng tuha
Ka peuet ploh thon umu gobnyan
Lam tutopan sinan ka lama

Raja saleuem yoh masanyan
Saleuem gobnyan ngon laen bahsa
Bahsa Ku Qurani bahsa Kana`an
Yusuf yohnyan jaweueb sigra

Yusuf seuot ngon bahsa nyan
Dumna ureueng ka teuhah jungka
Lheueh nibak nyan raja marit
Jinoe teubiet wahe jroh rupa

Wahe aneuk posamlakoe
Gata tawoe rumoh raja
Gata tajak u meuligoe
Sajan kamoe rumoh raja

Hoka gata Peurdana Meuntroe
Ka peumanoe oek ka upa
Ka uet beugleh bena kalang
Lheueh nibak nyan kabri ija

Tabri bajee dum sibarang
Boeh bee-beewan dum bak ija
Beudoh ureueng nyang jak sajan
Laju yohnyan jijak keureuja

Laju Yusuf ji peumanoe
Uleh meuntroe laju ka jiba
Lheueh peumanoe uet ngon kalang
Jibri peukayan bajee ija

Boeh ngon minyeuk ngon bee-beewan
Nibak badan sampoh rata
Lheueh ji peungui Yusuf yohnyan
Miseue bulan leumah rupa

Ji beudoh cahya meujeureulang
Dumna ureueng ka ladat mata
Raja peurintah boeh lam usong
Dumna ureueng ji gulam rata

Nabi Yusuf ka neu iem droe
Hana sapeue neu peugah haba
Turot mantong peue raja kheun
Yusuf yohnyan hanale dawa

Laju neu ek dalam usong
Dumna ureueng ji gulam rata
Laju peuwoe u meuligoe
Ureueng peuwoe Tandi Panglima

Malek Riyan jak dilikot
Hate mangat hanatara
Troh u rumoh u meuligoe
Laju sampoe lam istana

Awai raja ek u rumoh
Jijak peukeumah jak leueng tika
Ateueh keuta peuduek makanan
Dalam hiding bu pikana

Ateueh tika peuduek Yusuf
Bu jiyue pajoh uleh raja
Yusuf pajoh bu teuma bacut
Sabab bak pruet tan biyasa

Ka siploh thon tan pajoh bu
Hantom ji eu uleh mata
Watee meubee dum makanan
Teuka mumang lam keupala

Bitpi meunan pajoh bacut
Bak meukeusud bek jeuet keuhina
Lheueh nibak nyan raja tanyong
Gat pakon meunan rupa

Pakon hana pajoh makanan
Ulon yakin kubri keu gata
Yusuf jaweueb teuma meunoe
He raja droe neu deungo hamba

Hantom lon eu dum makanan
Ka siploh thon trepka lama
Raja nanggroe teuhah babah
Ohneu deungo gah hantom nyangka

Raja deungo laju neumoe
Hana bagoe teubiet ie mata
Nabi Yusuf peuseungab droe
Bak raja moe neu kalon rupa

Lheueh nibak nyan Malek Riyan
Bak watee nyan neu buka haba
Wahe jroh rupa jinoe lon tanyong
Peugah beukeunong bek meutuka

Patbu gampong masa dilee
Patbu nanggroe soebu nama
Mak deungon Kuk jinoe tapeugah
Pakon salah yoh awai mula

Habeh tanyong Yusuf jaweueb
Deungo lon seubut he duli raja
Nanggroe Kana`an nanggroe kamoe
Lon kheun jinoe nama bapa

Aneuk Ibrahim nabi Ishak
Nabi Nyakkob nyang geukheun nama
Kuk diulon nabi Nyakkob
Nabi Ishak nama Kuk-Ha

Nekpok ulon nabi Ibrahim
Nyang pomaqam khalil Rabbana
Nama Rahil Mak dikamoe
Lon duwa droe sisaudra

Nabi Nyakkob duwa peurumoh
Aneuk na siploh bak inong tuha
Bak Mak muda duwa kamoe
Sidroe lon nyoe cit nyang tuha

Adek dilon Buniyamin
Mak diulon ka tinggai donya
Bapa gaseh that keu kamoe
Geunap uroe jroh usaha

Cit neu peuduek dalam leumueng
Cit neucom-com kamoe banduwa
Sabab ayah gaseh keu kamoe
Sabab Mak droe ka tinggai donya

Kamoe tinggai dalam badueng
Sabab neu sayang kamoele bapa
Nama ulon nyoekeu Yusuf
Nama geuboh uleh bapa

Aduen lakee dum bak ayah
Lon jijak boih lam mon tuha
Lon tujoh thon didalam mon
Takeudi Tuhan teuka saudaga

Ibnu Da`a nanggroe Madiyan
Trohle keunan jak maniyaga
Gobnyan kagrah troh teumpat nyan
Neujak mita mon dalam rimba

Laju meurumpok deungon mon nyan
Lon dalam mon trebka lama
Sirung tima u dalam mon
Ulon kalon ka leumah nyata

Tima piroh ie u dalam
Lon mat sinan bak taloe tima
Lon jitarek troh u darat
Malek lihat kadeuh nyata

Hingga katroh aduen kamoe
Lon ji peubloe murah hareuga
Lapan blah dirham lon ji peubloe
Sikureueng droe nyang tueng harga

Peugot surat lheueh ji peubloe
Habeh jiwoe dum jigisa
Malek yohnyan jak beurangkat
Ulon meuhat sajan jiba

Ateueh unta lon ji peuduek
Bak beurangkat jak maniyaga
Lon jak awai Malek suroeh
Lon jak bagah tan meudawa

Hingga katroh bak jeurat Mak
Ulon kujak peumuliya
Jeurat Mak droe lon jak kalon
Sabab ulon hantrohle gisa

Teuma jipoh lonle kuli
Deungon gaki lon jitampa
Ateueh guda lon ji peuduek
Ka ji ikat jaroe banduwa

Cit diulon peue lon peugah
Meubeurakah ngon ie mata
Hingga sampoe lam nanggroe nyoe
Lon dipeubloele saudaga

Tuwan Qithfir nyang bloe kamoe
Yum pi meuhai han jikira
Hingga teutap lon disinoe
Buet di Tuhan roh lam bahya

Cinta keulon tuwan putroe
Ulon sidroe hana kuwasa
Yohnyan beungeh tuwan putroe
Ulon sidroe hana ku suka

Troh dilakoe difiteunah
Lon jipeugah malah keureuja
Jikheunle putroe lon that malah
Lawan peurintah meuseurapa

Tuwan Qithfir pateh peurumoh
Lon jijak boeh u dalam pla
Na sibuleuen lon disinan
Lam tutopan laju jijak ba

Bu han jibri ie han jijok
Siploh thon tok lon dalam jra
Nabi Yusuf peugah meunan
Malek Riyan tron ie mata

Yusuf peugah sira neumoe
Kheun untong droe didalam jra
Raja yohnyan neu sumpom droe
Laju geumoe ka keumong mata

Meunoe jikheun sira jimoe
Keumala nanggroe roh dalam jra
Ulon sidroe tan lon teupeue
Tan tabri thee cit salah gata

Adat kuthee aneuk Nabi
Cit han kubri roeh dalam jra
Di Qithfir pika mate
Jihka tanle tinggai Zalikha

Adat na jih kucok balaih
Peue lon peugah jih tanle na
Yusuf deungo khaba meunan
Yusuf yohnyan meunoele khaba

Wahe raja bekta beungeh
Kheundak Allah ateueh hamba
Ka kheundak grak nibak Tuhan
Bahgi badan sabab lon rasa

Habeh haba yoh masa nyan
Malek Riyan neubuka haba
Wahe Yusuf aneuk panghulee
Dilon jinoe cit susah raya

Ulon ku eh bak simalam
Leumah yohnyan saboh rahsiya
Beuthat beuka ta hareutoe
Get lon keudroe ngon deungo haba

Laju neukheun mise lumpoe
Miseue bunoe lom calitra
Nabi Yusuf boeh hareutoe
Takbi lumpoe Malek raja

Beuthat ka lonkheun yoh dalam glap
Raja daulat deungo beunyata
Hana treble nyoe ukeue nyoe
Tuhan sidroe neu meukeureuja

Cit tujoh thon tujoh buleuen
Hana ujeuen tron u donya
Khueng raya that mate kayee
Bandum rngui asoe donya

Ie lam krueng Ne jeuet keu darat
Hana sapat ie lam donya
Han ujeuen meusititek
Ji teuka deuek dalam donya

Dum makanan dalam nanggroe
Hana pat bloe hanpeue mita
Rata nanggroe dumka meunan
Buet di Tuhan Allah Ta`ala

Cit tujoh thon tujoh buleuen
Hana ujeuen srot u donya
Peue tapula habeh rangui
Dalam nanggroe susah raya

Raja deungo meunan hareutoe
Raja nanggroe susah raya
Meunoe narit raja Meuse
Ji peugahle meunoe khaba

Meunyo meunan ta hareutoe
Barang kasoe han ek jisaba
Dilon hanle kumat nanggroe
Beurang kasoe bah ji raja

Meunyo deuek pruet keupeue nanggroe
Meunyo meunoe raya that bahya
Yusuf seuot deungon wayang
Pakri citban meuhan neu raja

Han neu raja jok keu ulon
Meunyo meunan narit diraja
Habeh narit posamlakoe
Raja nanggroe meunoe keureuja

Kulahkama cok bak ulee
Deungon bajee seuntren raja
Ubak Yusuf ji peuseuon
Bak ulee phon kulahkama

Bajee dinas ka ji peusok
Ka jiangkat Yusuf keu raja
Wahe Yusuf deungo jinoe
Nyoe pat nanggroe gata keuraja

Dilon hanle kumat nanggroe
Meunyo meunoe ji teuka bahya
Hoka gata Peurdana Meuntroe
Kakrah jinoe rakyat ubena

Nyoe keu raja banlon angkat
Ulon meuhat hanale raja
Jeuet jituri uleh rakyat
Jeuet ji lihat raja muda

Nyoe keu jinoe `Aziz Meuse
Beuseunang hate bandum gata
Raja meuhoi dumna rakyat
Raja meuhat meukeurija

a abaHanjeuet sagai cre ngon ayah
That neugaseh uleh bapa
Aziz peugah teuma meunoe
Gobnyan sidroe gadoh keunira

Peue nyang payah buet ubit that
Ta peugah beugot dalam bicara
Sabab ulon apoeh meucen
Buniyamin sidroe hana

Meunyo aneuk nabi Nyakkob
Ulon patot ku peumuliya
Peue muliya tanlon kalon
Jinoe tuwan tabale gata

Cit hanjeuet han taba sajan
Meuhan meunan bekle tateuka
Habeh narit Aziz sidroe
Bandum jiwoe dum saudara

Lama bak rot lapan blaih uroe
Troh u nanggroe bak ayahnda
Troh u rumoh peusoh barang
Peulheueh yohnyan bena unta

Laju meurumpok deungon ayah
Meunoe nu peugah buet raja muda
Wahe bapa ayah dikamoe
Lon ban kuwoe bak raja muda

Bit-bit Aziz jroh peurangoe
Dumna kamoe muliya raya
Hana patot bak taingat
Gobnyan pangkat raja raya

Ohtroh ureueng barang kapat
Muliya that hanatara
Peumuliya ngon horeumat
Suwara mangat neu keuluwa

Nyan makanan dum meubulak
Han ek jijak siploh unta
Nabi Nyakkob laju teurimong
Dumna barang neubagi rata

Meuhoi ureueng asoe nanggroe
Dumna Meuntroe ngon Peurdana
Neubahgile dum makanan
Nyang hak gobnyan neubagi rata

Habeh bagi bacut sapo
Ureueng rame bandum rata
Padum uroe lheueng nibak nyan
Peurintah lom bak aneuknda

Wahe aneuk jinoe kajak lom
Mita makanan bak raja muda
Kaba beule meuh ngon intan
Kajak sajan ngon saudara

Teuma seuot aneuk siploh
Meunoe ji peugahle bak bapa
Meunyo meujak kamoe meuriwang
Buniyamin sajan meuba

Raja muda masa dilee
Neukheun bak kamoe meunoe haba
Bandum kamoe meunye meuriwang
Buniyamin hanjeuet han meuba

Meunyo han taba Buniyamin
Hanjeuet meuriwng kamoe dumna
Sabab kamoe ka neukalon
Buniyamin hana meuba

Meunyo hana adek kamoe
Baying nanggroe kamoe bek teuka
Bekle leumah u nanggroe Meuse
Bekle ji eule raja muda

Meutan meuba Buniyamin
Dum makanan han peuele mita
Wahe ayah neubri jinoe
Adek kamoe sajan meuba

Jroh usaha hana bagoe
Bandum kamoe meujaga rata
Nabi Nyakkob lomka neumoe
Neukheun meunoe bak aneuknda

Citbek kaba Buniyamin
Citkah bandum hana seutiya
Miseue Yusuf nyangka awai
Patka tinggai jinoe hoka

Nyoe pi meunan Buniyamin
Citkah bandum hana seutiya
Han kupateh kah meusidroe
Dum sinaroe bek le haba

Meunan sabe meuturot-turot
Nabi Nyakkob hana neu ridla
Hingga beudoh Peurdana Meuntroe
Bantu lakee mita beulanja

Mita akai dum meupakat
Laju daulat nabi muliya
Ka meuhimpon bandum keunan
Bandum ureueng jak meubicara

Bandum lakee ubak Nyakkob
Keunan sujut Tandi Pnglima
Dum panglima meunoe lakee
Deungo jinoe lon peugah haba

Wahe nabi raja panghulee
Dum kamoe nyoe bak neu peurcaya
Meuhan neubri Buniyamin
Dum kamoe nyoe susah raya

Hana guna tajak u Meuse
Cit han jibri dum hareuta
Jinoe tabri Buniyamin
Kujak kalon kujak jaga

Cit kujak lon ngon kuriwang
Lon peutimang jroh usaha
Rame kamoe nyang jak sajan
Buniyamin meung usaha

Meunyo jiboih dalam uteuen
Kamoe bandum keupeue guna
Meunye jipoh deungon jicang
Kamoe bandum kalon rupa

Meuhan meunan he panghulee
Susah nanggroe makanan hana
Nabi Nyakkob meunoe neupeugah
He kafilah dum panglima

Meunyo meusumpah gata bandum
Buniyamin ulon bri ba
Yoh masa nyan badum meusumpah
Aneuk siploh awai mula

Teuma meusumpah ureueng jak sajan
Nama Tuhan ji keuluwa
Rata bandum ureueng meusumpah
Deumi Allah kheun dum rata

Lheueh meusumpah ureueng jak sajan
Nama Tuhan ji keuluwa
Habeh meusumpah ureueng bandum
Buniyamin ka neubri ba

Mangat hate dumna ureueng
Meuhat meuteumee peueta mita
Aneuk siploh ji beurangkat
Ureueng seutot dum simuwa

Kana lhee ploh dum ureueng jak
Dum meubulak lhee ploh unta
Lethat jiba meuh ngon intan
Ngon makanan hajat jituka

Dumna ureueng leupah jijak
Nabi Nyakkob ka keumong mata
Hate susah uroe malam
Buniyamin ka saudara ba

Hingga katroh u nanggroe Meuse
Ji piyohle diluwa kuta
Aziz neuthee jamee katroh
Aziz beudoh neu peumuliya

Laju jaktueng uleh ureueng
Bagi yohnyan teumpat seuninya
Ureueng siblaih ka meusapat
Saboh teumpat bandum saudara

Tandi waki teumpat laen
Neubri makanan bandum rata
Sie ngon unta yohmasa nyan
Aziz neutron bak saudara

Duek meutumpok meubeurakah
Meunoe neu peugahle raja muda
Meunyo lagee nyoe mangat hate
Aneuk nabi lon kalon rata

Adat tan taba Buniyamin
Meuhat ulon han kutueng gata
Habeh haba masak ngon bu
Beuot lajule Panglima

Aziz yohnyan meunoe peurintah
Bak kafilah ureueng keureuja
Nam boh hiding neuyue peugot
Meunan nyang got beujroh rupa

Ureueng keureuja meunan jipeugot
Saboh meuhat ureueng duwa
Laju beuot ka meung ato
Miseue linto malam duwa

Nacit ureueng ngon peunganjo
Meuceuradi hiding rata
Ohka hase peuduek hiding
Aziz yohnyan meunoele haba

Hoka gata aneuk Nyakkob
Nyoeka cukop hidang dum rata
Pajoh laju bekta malee
Rumoh kamoe teumpat gata

Duwa ureueng saboh hiding
Meunan macam bek meutuka
Yohnyan ueueng ka jipeurab
Hiding meuhat saboh duwa

Buniyamin ka hana ngon
Sidroe gobnyan hana saudara
Dum pajoh bu seukaliyan
Buniyamin neuro ie mata

Buniyamin moe meusok-meusok
Laju teurhok ngon ie mata
Lheueh srah jaroe  tan pajoh bu
Dawok laju teubiet ie mata

Tuwan Aziz kalon keunan
Buniyamin neuro ie mata
Aziz tanyong ubak adek
Pakon teurhok ngon ie mata

Pakon hana ka pajoh bu
Dikah lone u teubiet ie mta
Ureueng laen bandum pajoh bu
Dikah laju teubiet ie mata

Laju seuot Buniyamin
Ulon tuwan hana saudara
Ureueng laen kana judo
Dilon laju cit sidroe saja

Ohlon ingat beukah hate
Lon pajoh bu hana guna
Adapt mantong abang ulon
Saboh hidang dikamoe duwa

Aziz seuot teuma meunoe
Jak ngon kamoe keunoe teuduwa
Laju neuba lam meuligoe
Lam bilek droe raja muda

Troh u dalam peuduek hidang
Dihadapan gobnyan banduwa
Neu peuduek bu bak hadapan
Meunoe neukheunle raja muda

He Buniyamin aneuk panghulee
Kah padum droe si saudara
Buniyamin teuma seuot
Ie mata rhot meulumba-lumba

Nyang saboh Mak duwa kamoe
Ulon sidroe tinggai nyang na
Abang ulon nan ji Yusuf
Rimueng pajoh kheun saudara

Lehna sulet lehna beurakah
Meunan neu peugah dum bak bapa
That neu gaseh uleh ayah
Ubit leupah neu tinggaile Ma

Aziz yohnyan meunoe neu peugah
Saudarakah padumna tanda
Teuma seuot Buniyamin
Saudara lon cit meunoe tanda

Na ek lalat nibak talak
Cit hijo that geumilang cahya
Mibak sapai na ek lalat
Nama Hadlarat Allah Ta`ala

Nibak gigoe na on sion
Miseue intan meucuwaca
Aziz seuot meunoe neu peugah
Saudarakah meunoe rupa

Gantoele lon saudarakah
Cuba peugah seunang keunira
Buniyamin peugah meunoe
Bak Mak kamoe hana keuluwa

Pakri ban jeuet bak tagantoe
Raja sidroe laen beunuw`a
Sira marit pajohle bu
Aziz laju peuleumah tanda

Peuhah ulee deuh ek lalat
Cahya jroh that meucuwaca
Buniyamin leumah neu pandang
Laju neukheun ubak raja

Nyankeu meunan tanda Yusuf
Saban leupah ngon dhoe raja
Aziz yohnyan silak bajee
Surat bak sapai leumah nyata

Tanda sapai nyanpi saban
Han ubahban sapai raja
Aziz yohnyan laju teukhem
Gigoe gobnyan teubiet uluwa

Ka leumh oek nibak gigoe
Rupa bagoe intan meutiya
Laju jimoe Buniyamin
Bak masa nyan hana reuda

Pakon kamoe Buniyamin
Laju makeuen geutanyoe duwa
Buniyamin teuma seuot
Ie mata rhot meulumba-lumba

Saban tanda deungon Yusuf
Bandum nyang deuh tan ubah tanda
Kadang raja saudara lon
Baklon kalon cukop that tanda

Aziz seuot teuma meunoe
ULON SIDROE SAUDARA GATA
Ohji deungole Buniyamin
Laji jicom nibak dada

Ka meuwa-wa cit disinan
Duwa ureueng nyan ka meuwa-wa
Ka meucom-com keudeh-keunoe
Lammeuligoe ureueng nyan duwa

Bijih sabak ban duwa droe
Hana sinoe lon clitra
Meunoe neukheunle Buniyamin
Dilon dalem hanle kugisa

U Kana`an hanlon woele
Dilon bahle sajan ngon gata
Aziz peugah teuma meunoe
Hanjeuet han kawoe ngon saudara

Cit lon tipee ngon muslihat
Dikah meuhat haroh ka gisa
Bek jituri ureueng siploh
Jiwoe dijih kah kagisa

Habeh haba lam meuligoe
Banduwa droe teubiet uluwa
Laju marit ureueng siploh
Hai raja beh bektreb lama

Nyoepat burok meuh ngon intan
Ngon makanan kamoe tuka
Cit hanjeuet treb kamoe sinoe
Sabab adoe sajan meuba

Hana mangat hate ayah
Sangka meuboih dalam rimba
Aziz samboet dumna burok
Habehneucok intan meutiya

Laju meuhoile Sipa-i
Meunoe neukheun kri uleh raja
Yohnyan Sipa-I buka kupoek
Makanan jijok sirata unta

Dumna cukop laju kaboeh
Ureueng 30 beurta unta
Deungo lon peugah seuk keunoe lom
Jinoe lon kheun haba rusiya

Buniyamin dudoe sukat
Keujih meuhat meunoe keureuja
Lheueh ka sukat dum makanan
Ka pasoe lam umpang are meumata

Habeh haba Aziz yohnyan
Sipa-I nyan laju keureuja
Laju sukat dum meukeuboek
Barang katoek 30 unta

Ureueng len cukop bandum
Buniyamin dudoe teuma
Laju sukat keu Buniyamin
Cukop barang meunoe keureuja

Pasoe are mata intan
Pasoe lam umpang ikat sigra
Sukat keumah ureueng jiwoe
Ban 30 droe brat-brat unta

Laju jiwoe habeh gampong
Troh bak padang gski rimba
Raja muda peugah meunoe
Wahe meuntroe cuba pareksa

Kalon are nyang seumukat
Pat ji peuduek bunoe hoka
Meunye hana bakka peuduek
Kajak seutot deungon guda

Ureueng 30 nyangka jiwoe
Kadang nasoe ureueng bawa
Meunye meuteumei are lam umpang
Kacok ureueng nyan keunoe kaba

Habeh haba Aziz sidroe
Beudoh meuntroe jijak pareksa
Kalon are keudeh keunoe
Rata sagoe meuteumei hana

Jicok guda nyng tajam that
Laju jiseutot katroh bak rimba
Laju jihoi ureueng lhee ploh
Cit jiyue preh bandum rata

Ureueng 30 bandum jidong
Dum teuceungong teuhah jungka
Meuntroe katroh bak teumpat nyan
Meunoe jikheunle Peurdahna

Meunoe haba lon yue piyoh
Ka geumadoh raja muda
Citka gadoh are intan
Ubak tuwan lon pareksa

Teuma seuot aneuk Nyakkob
Hana patot narit gata
Kamoe bandum kon pancuri
Aneuk nabi ureueng muliya

Nyangkon narit peue tapeugah
Bit nyo dikah lidah dusta
Meuntroe yohnyan peugah meunoe
Ulon jinoe suroh raja

Meunyo haba han kupateh
Meuka kuploh umpang biasa
Na deungon tan meuka lon ngieng
Meukon meunan han kupeucaya

Aneuk Nyakkob jibri idin
Buka umpang rata unta
Meuntroe yohnyan kalon laju
Cit jijak eu rata unta

Hingga katroh bak Buniyamin
Laju meuteumee are meumata
Cokle are mat bak jaroe
Narit meuntroe meunoe jibuka

Wahe tuwan aneuk Nyakkob
Kakeu mupat cit are raja
Nyoekeu sinyoe nyang ceumucue
Nyoe are nyoe lethat hareuga

Sabab makmu nanggroe kamoe
Sabab are bak jaroe raja
Ohka jicue raja susah
Nyoe lon peugah bandum bak gata

Jinoe sinyoe lon peuriwang
Pakri seunang hukom bak raja
Dum gata nyoe laju jakwoe
Cit jih sidroe salah bak raja

Ureueng 30 meunoe seuot
Aneuk Nyakkob beungeh raya
He Buniyamin paleh leupah
Sabab dikah awai mate Ma

Kajak peubloe nan ureueng syik
Nyoe phon kajak nyan keureuja
Bak Mak keuhkon tan got budi
Cit pancuri meupusaka

Adapt kuthee buetkah meunoe
Kukoh takue yohlam rimba
Beudoh Nuqaba ji keumeung sipak
Meunoe narit bak Yahuda

Bekle kiroh bandum seungab
Ji deungole gob hana get rupa
Geutanyoe bandum jinoe tariwang
Tajak meuseunang ngon raja muda

Adapt takheun meudeh meunoe
Adek geutanyoe aneuk dibapa
Buniyamin hanale marit
Sinan seungab hanale haba

Meuntroe peuwoe Buniyamin
Laju keunan bak rumoh raja
Ureueng laen bandum riwang
Jak meusunang bak rumoh raja

Buniyamin laju peu ek
Peulob lam bilek meuligoe raja
Nyan tutopan Buniyamin
Sinan sajan ngon Teumuda

`Aziz yohnyan jak u kanto
Bak ureueng le meubicara
Laju meuduek meuhadapan
Ngon siploh nyan ka mirah mata

Meunoe jikheunle aneuk Nyakkob
Meunoe ji seubut bak raja muda
Wahe raja tabri jinoe
Adek kamoe meung peugisa

Nyangka salah tabri ampon
Jih cit meunan ban sisaudara
Aduen dijih nan ji Yusufn
Nyan pi that buekh cue areuta

Nyankeu sabab jikaple rimueng
Jaroe tajam meupusaka
Meuhan tabri jih lon puwoe
Bandum kamoe han jeuet meugisa

Beungeh bapa sidroe nabi
Cit han neubri yoh awai mula
Teuma seuot Aziz Meuse
Cit han kubri saudara gata

Meunye ureueng nyang pancuri
Han jeuet tabri teubiet uluwa
Cit that patot jih ngon salah
Jaroe takoh bek biyasa

Gata bandum hana salah
Cit sidroe jih salh bak raja
Aneuk Nyakkob beungeh bandum
Cit Samaun meunoe rupa

Bulee bak badan miseue jarom
Bndum tajam beusot ija
Oek meusanggoi jibeudoh cot
Tajam meuhat miseue suda

Meunan bandum ban siploh droe
Bandum meunoe jibuka haba
Wahe raja tabri jinoe
Bit jeuet karu lam nnggroe gata

Aneuk Nyakkob beuta turi
Dum beurangri han ek jikira
Ek kuhanco nanggroe Meuse
Meuhan tabri teuntee binasa

`Aziz yohnyan laju teukhem
Ngieng ho laen neupaleng muka
Bit that teuga aneuk Nyakkob
Bandum teumkot raj-raja

Laju meuhoi aneuk badan
Aneuk gobnyan lhee thon kalama
Nyankeu aneuk baro jeuet jak
Hoile bapak keunanle teuka

Ohtroh keunan meunoe neupeugah
Aneuk meutuwah meunoe bicara
Cuba kalon aneuk Nyakkob
Hana katakot teuga raya

Duwa jaroe cuba kamat
Ka peusapat jaroe ubena
Aneuk ubit lju teugom
Ka meuteumei jaroe Naquba

Jaroe laen ji peusapat
Aneuk ubit that carong raya
Dumna jaroe ka meusapat
Laju jimat ji peugah haba

Pakri kumat wahe ayah
Kadang patah susah teuma
Bapa peugh teuma meunoe
Kamat jaroe bekthat teuga

Teuma jimat laju bacut
Oh aneukmiet padumna teuga
Aneuk Nyakkob habeh jimoe
Saket jaroe hanatara

Sangka putoh bndum jaroe
Leumoh asoe hanale teuga
Sangka hanco reule badan
Meunoe jikheunle ubak raja

Wahe raja lon tabantu
Tanle umu kamoe dumna
Karab mate bandum kamoe
Meynye meunoe jimat that teuga

Aziz yohnyan menoe jweueb
Gata seubut ureueng that teuga
Takheun bandum han ek lawan
Gata bandum ureueng teuga

Peuekeu saket buet aneukmiet
Peugah saket pura pura
Aneuk Nyakkob han ek soelawan
Bulee bak badan beusot ija

Sabab jaroe habeh keumong
Bias hanaban miseue cuwala
Aziz yohnyan meunoe peugah
Gata salah dum seumuw`a

Takheun teuga aneuk nabi
Han jituri Allah Ta`ala
Seudang nabi peuneujeuet Tuhan
Bekle takheun ngon meunan haba

Wahe aneuk peulheueh jaroe
Habeh jimoe malee jihana
Aneuk ubit peulheuh jaroe
Laju jiwoe troh bak bapa

Eh lam lumueng balek-balek
Aneuk ubit meunn keureuja
Bandum ureueng sujut bak gaki
Dum barangri hanale teuga

Lheueh jisujut ji lakee idin
Bandum ureueng laju jigisa
Buniyamin kakeu tinggai
Bandum jiwoe dum saudara

Mita akai dum bak jiwoe
Pakri bagoe peugah bak raja
Ngon kheun meudeh ngon kheun meunoe
Dum sinaroe Tandi Panglima

Treb nibak rot 18 uroe
Hingga sampoe troh bak bapa
Ohsare troh nyan u rumoh
Jok ngon daboh peulheuh unta

Ek u rumoh dum bak ayah
Jijak peugah bandum hareuta
Nabi Nyakkob laju tanyong
Buniyamin hoka kaba

Teuma seuot aneuk 10 droe
Dijih jinoe sajan raja
Han geubrile dijih keunoe
Sabab jicue are raja

Nyankkob deungo narit meunan
Meunoe neukheun hate luka
Keupeue teuga kamat gajah
Adek saboh kabri keuraja

Tan seutiya kah meusboh
Meunye peugah bandum raya
Teuma seuot aneuk yohnyan
Kamoe bandum hanale teuga

Kamoe hajat raja meung poh
Kamoe beungeh bandum simuwa
Aneuk raja yohnyan teubiet
Ji peusapat jaroe ubena

Teuka leumoh kamoe bandum
Bak meulawan sang hana daya
Seudang aneuk meunan macam
Meunye raja nyan han ek takira

Nabi Nyakkob beungeh han bagoe
Neu kiloe droe hana reuda
Laju neumoe bijih sabak
Dumna aneuk geuseurapa

Nabi Nyakkob reubah pansan
Reubah badan ateueh tika
Jebra-i troh yohmasa nyan
Nyakkob yohnyan meunoele haba

He Jebra-i meunoe nyang got
Malek mawot keunoe taba
Di Jebra-i jak bak Tuhan
Lakee idin meunan keureuja

Tuhan idin Malek mawot
Ubak Nyakkob neuyue teuka
Malek mawot jak bak nabi
Idin Ilahy Allah Ta`ala

Ohsare troh ubak Nyakkob
Laju marit ureueng tuha
He Malaikat Malek mawot
Meunoe pakat lon ngon gata

Nyoka mate aneuk kamoe
Banduwa droe sisaudara
Kadang gata nacok nyawong
Neu peugah baklon jinoe sigra

Malek mawot teuma seuot
Aneuk Nyakkob mantong lam donya
Meutan loncok hana mate
Wahe nabi bak tapeucaya

Ohnan haba duwa gobnyan
Malek mawot laju neugisa
Hingga katroh tron Jebra-i
Nyakkob nabi neukalon rupa

Laju marit nabi Nyakkob
Jebra-i seungab neu deungo haba
He Jebra-i lon that susah
Ubak Allah jinoe pareksa

Pakon Tuhan lon neu peucre
Ngon boh hate ban broih lam mata
Di Jebra-i laju tanyong
Ubak Tuhan Allah Ta`ala

Ya Rabbana peusn Nyakkob
Gobnyan meuhat susah raya
Meunoe macam neuyue tanyong
Pakon Tuhan meunan keureuja

Pakon peucre aneuk ngon Nang
Jinoe gobnyan cit buta mata
Tuhan jaweueb deungon bagah
Sabab dijih salah keureuja

Masa dilee mate peurumoh
Mak di Yusuf aneuk na duwa
Jibloe namiet nyang meung aneuk
Jiyue peumik aneuk nyan duwa

Aneuk namiet ka ji publoe
Sabab meunoe balaih jirasa
Yum that murah bak jipubloe
Jeueb-jeueb nanggroe meuraba-raba

Aneuk dijih pi jipubloe
Yum han sampoe murah hareuga
Meunan firman nibak Tuhan
Nyakkob yohnyan hate neuluka

Lakee ampon ubak Tuhan
Nyakkob yohnyan neurasa dausa
Neu peuampon uleh Tuhan
Nyakkob yohnyan hate neuluka

Hingga keunan troh Jebra-i
Ubak nabi ureueng tuha
Di Jebr-i meunoe peugah
Pakon susah nabi muliya

Aneuk gata ka meusapat
Bekta ingat hate luka
Cuba tundok keunoe ulee
Jeuet tacom bee pakri tanda

Nabi Nyakkob tundok ulee
Teukale bee aneuk banduwa
Meubee Yusuf ngon Buniyamin
Nyakkob yohnyan hanale haba

Nabi Nyakkob puleh pansan
Jebra-i riwang bak Rabbana
Tanle susah nabi Nyakkob
Gobnyan seungab hanale haba

Hoile aneuk ban siploh droe
Dum sinaroe keunan jiteuka
Peugot surat laju saboh
Surat pijroh meutabaca

Lheueh ngon surat meunoe peurintah
Kah ban siploh jinoe jak bungka
Kajak jinoe u nanggroe Meuse
Surat kame kajok keuraja

Ngat jeuet jibri Buniyamin
Oh jikalon lam surat kana
Ureueng siploh mangat hate
Surat neubri uleh bapa

Cokle unta ji beurangkat
Cok ngon surat laju bungka
Laju katroh nanggroe Meuse
Neu tamongle bak rumoh raja

Troh bak kuta laju tamong
Meurumpok yohnyan ngon raja muda
Mumat jaroe ngon horeumat
Bandum sujut gaki raja

Lheuh horeumat deungon sujut
Laju jiduek ateueh tika
Buka ija cokle surat
Laju peumat bak jaroe raja

Wahe raja Aziz sinoe
Nyoe surat nyoe kiremn bapa
Neuyue lakee Buniyamin
Gaseh saying bak raja muda

`Aziz yohnyan sambot surat
Neu horeumat awai mula
Kucub surat tujoh kali
Surat nabi neu peumuliya

Laju peuduek nibak talak
Lheuh nyan peuduek nibak dada
Kaji tanyong uleh waki
Hantom lone u meunan muliya

Raja muda sambot surat
Meulaen that nibak nyangka
Yohnyan Aziz meunoe neukheun
Meunan bandum atoran raja

Meunye surat troh bak nabi
Raja barangri meunan muliya
Sabab nabi geunaseh Allah
Meunan peurintah bak peumuliya

Laju seungab dumna ureueng
Aziz yohnyan surat neubuka
Ohneu baca dalam surat
Meunoe seubutle ureueng tuha

Nabi Nyakkob aneuk Ishak
Gampong jarak deungon gata
Kuksyik ulon nabi Ibrahim
Nyangpo mkam khalil Rabbana

Buniyamin aneuk ulon
Nyangku saying that kucinta
Kon pancuri aneuk kamoe
Hanji ceumucue bekta dakwa

Hantom nyangka aneuk nabi
Jeuet pancuri ateueh donya
Beuta gaseh ngon tasayang
Tabri pulang bak saudara

Habeh haba dalam surat
Teukhem `Aziz neupaleng muka
Aneuk Nyakkob duek geunireng
Aziz yohnyan meunoele haba

Salah gata masa dilee
Bak meuteumei deungon raja
Adat meuna taba surat
Gata meuhat hana lon dawa

Hana lon theun Buniymin
Meuhat sajan gata peugisa
Habeh khaba saudara kheun
Tabri idin kamoe meugisa

`Aziz seuot Insya Allah
Lon peukeumah keugata gisa
Neucok are mat bak jaroe
Aziz meunoe neu peugah haba

Geutok are bak geuliyueng
Di are nyan jroh that rupa
Aziz teukhem laju sidroe
Miseue bagoe ureueng gila

Lawi tanyong yohmasa nyan
Pakon neukhem raja muda
Aziz seuot yohnyan bagah
Are meutuwah ji peugah haba

Cit suka that meubeurakah
Are meutuwah meunan biyasa
Peue jipeugah tanyongle Lawi
Neu peugah kri lon deungo nyata

Aziz seuot meunoejikheun
Gata bandum taboih saudara
Miseue Yusuf masa dilee
Yusuf sidroe neujak ngon gata

Dum gata poh ngon tasipak
Jih tapeudeuek jirasa jra
Laju taba dalam uteuen
Tatiek lam mon tanmeung ija

Na tujoh thon jih dalam mon
Trohle keunan saboh saudaga
Bak jicrong ie didalam mon
Yusuf teugom mat bak tima

Hingga katroh jih u darat
Sinan meusapat bandum na gata
Oh musapat dum gatanyoe
Jih tapubloe murah hareuga

Cit gata boh yum duwa ploh
Jeuet lapan blaih bayeue hareuga
Sabab Yahuda han jitueng yum
Sidroe ngon han nama Yahuda

Sikureueng droe ureueng tueng yum
Sidroe ngon han nama Yahuda
Peng duwa 20 tinggai 18
Nabi Yusuf murah hareuga

Meunan ji peugahle are lon nyoe
Cit jiteupeue rahsiya gata
Laju jaweub aneuk Nyakkob
Meunoe ji seubut jipeugah haba

Khaba are bekta pateh
Narit iblih ji keuluwa
Hana meupubuet nyang lagee nyan
Bit are nyan dusta raya

Ta peusumpah bandum kamoe
Hana sidroe nyang keureuja
Are sulet that beurakah
Cit jipeugah ngon kon-kon haba

Aziz yohnyan that amarah
Teuka beungeh mirah mata
Sabab jikheun are sulet
Raja meuhat kreueh suwara

Ngon neu deumpek yo ngon badan
Meunoe neukheun bak saudara
Hoka gata aneuk Nyakkob
Bekka marit bandum seumuwa

Ban siploh kah jaheliyah
Ban siploh kah that doseuta
Kakheun sulet are kamoe
Hana sidroe nyang na peuhina

Hantom sulet meubeurakah
Troh ubak kah kakheun dusta
Ateueh donya lingka nanggroe
Are lon nyoe ji peubeuna

Troh ubakkah teuka lam uteuen
Jinoe kakheun are doseuta
Kucok are kuboeh bak jumoh
Ureueng peugah are dusta

Han ku teupeue aneuk nabi
Ek kutadi bak keupala
Hana ku takot ureueng siploh
Bandum bicah jeuet keusira

Han kapateh boh lagee nyan
Cuba kheun lom jeuet karasa
Wahe putroe nyang lam bilek
Tacok surat keunoe kaba

Surat jameun masa dilee
Nyoe surat bloe bak saudara
Tuwan putroe jok bak `Aziz
Laju surat bak jaroe raja

Aziz yohnyan buka surat
Neu peulihat bak saudara
Ka meutabu sinan tiken
Tanda tangan bandum saudara

Laju yohnyan meunoe neukheun
Supo tikken kalon nyata
Nyoe surat nyoe soe nyang publoe
Soe nyang bayeue padum harga

Sulet lidah sang binatang
Are ulon takheun dusta
Ureueng siploh kalon surat
Meunoe seubut bacut sahja

Nyoe surat nyoe tekken kamoe
Tan meupubloe jilakee ba
Aziz yohnyan laju beungeh
Laju geupeugah peue nyang hawa

Dum saudara teuka malee
Paleng ulee jisom muka
Ka teukeujot han jeuet jaweub
Sabab Aziz surat neubuka

Bandum sujut com digaki
Jikheun hanle meunan keureuja
Bandum sujut lakee ampon
Dum meuron-ron bandum saudara

Nabi Yusuf neu peuampon
10 ureueng hanale dausa
Dum saudara meunoe ji peugah
Ta peumeu`ah wahe raja

Kadang gata adek kamoe
Peugah jinoe lon deungo nyata
Aziz yohnyan peuhah ulee
Leumah lagee saboh tanda

Beuot jaroe silak bajee
Nibak sapai ka leumah tanda
Buka babah ka leumah gigoe
Dum sinaroe kana tanda

Dum saudara bandum jimoe
Teuma jinoe kheun bak raja
Hana laen adek kamoe
Aziz jinoe raja muda

Aziz seuot teuma meunoe
Ulon teunyoe adek gata
Bek kheun adek gata keukamoe
Kalheuh tapubloe gata kakaya

Bandum gata cit kana peng
Yum diulon tatuengle gata
Jinoe gata beudoh jakwoe
Nyoe bajee nyoe kirem keubapa

Ban jideungo kirem bajee
Keudeh keunoe jilakee ba
Di Yahuda seuot dudoe
Jok bak kamoe bajee raja

Bajee haloh bajee mukjizat
Kirem meuhat bak Yahuda
Yusuf wasiet yohmasa nyan
Meunoe macam wahe Yahuda

Nyoe bajee nyoe bek meulingkeue
Nyoekeu bajee pusaka bak bapa
Ohsare troh ubak ayah
Laju sampoh bak anggauta

U mata gusuek dilee
Ayah gata jeuet peungeuh mata
Dum saudara laju riwang
Buniyamin sajan raja

Raja muda neu wasiet lom
Meunoe neukheun ubak bapa
Ohtroh neuwoe u Kana`an
Ayah yohnyan ka peungeuh mata

Meunoe haba gata peugah
Ubak ayah  ureueng tuha
Nan ji Yusuf aneuk Nyakkob
Nyankeu Aziz raja muda

Peusan ayah keunoe bak troh
Ahli rumoh wareh saudara
Habeh wasiet laju riwang
Buniyamin tinggai ngon raja

Dalam uteun lapan blaih uroe
Troh bak nanggroe bak ayahnda
Troh u rumoh jak meurumpok
Ubak teuot seumah bapa

Lheuh meurumpok laju marit
Nabi Nyakkob laju pareksa
Naka puwoe Buniyamin
Peugah rijang lon deungo nyata

Meunoe seuot aneuk yohnyan
Buniyamin hana jigisa
WAHE BAPA AYAH DIKAMOE
Jikheun meunoele raja muda

Bajee haloih na jikirem
Gusuek bak badan bak mata bapa
Mata peungeuh meunan neupeugah
Wahe ayah neutheun anggauta

Nabi Nyakkob neutheun badan
Gusuek yohnyanle Yahuda
Kulet badan nabi Nyakkob
Miseue kulet aneuk muda

Mata katrang deungon siat
Deuh neulihat asoe donya
Neucok bajee neumat bak jaroe
Cit neucom bee bajee pusaka

Cit bee Yusuf nibak bajee
Nyakkob sidroe meunoe haba
Nyoe bajee nyoe bajee Yusuf
Pajan jikeubah ubak gata

Teuma Yahuda laju seuot
YUSUF MEUHAT RAJA MUDA
Buniyamin tanle puwoe
Cit sajan droe raja muda

Meunoe neu peugahle RAJA MEUSE
Dumna ahli beusajan taba
Beutroh tajak u nanggroe Meuse
Dum teusare tuha muda

NABI NYAKKOB MANGAT HATE
NANGGROE MEUSE ANEUK NEURAJA
Wahe aneuk deungo jinoe
Nyang Yusuf lumpoe nyoekeu makna

Han ek pinah buet di Tuhan
Lumpoe jihnyan buet Rabbana
Sujut dikah jinoe bak jih
Bek sangka kah jeuet keuraja

Nabi Nyakkob neu meukeumah
Jinoe lon kisah keu raja muda
Kirem unta dum meureutoh
Makanan troh sireutoh unta

Hana ureueng unta mantong
Di unta nyan carong raya
Kirem unta jeuet keu kandran
Dum makanan jeuet beulanja

Trohle laju u Kana`an
Nyakkob yohnyan neukalon rupa
Nabi Nyakkob meunoe neukheun
Nyan unta nyan kireman raja

Lethat aki raja Meuse
Makanan le keu beulanja
Bandum keumah ureueng nanggroe
Nyakkob jinoe jadeh neu bungka

Han jitem tinggai ureueng nanggroe
Dum sinaroe jijak seureuta
Neungui pakayanmuliyaan
Ka neusok ngon Kulahkama

Laju neujak ka meureuntang
Habeh gampong meuteumei rimba
Lapan blaih uroe dalam huteuen
Ka meuteumei nanggroe raja

Hingga katroh bak padang luwah
Ngon kafilah rakyat dumna
`Aziz Meuse pika keumah
Ka neu peugah bak Panglima

He panglima deungon Waki
Wahe tandi ngon Bentara
Jinoe tajak tueng bapa ulon
Di Kana`an nyoeho ka teuka

Bandum ureueng mangat hate
Meukeumahle bandum simuwa
Laju jijak ngon baresan
Ateueh kandran unta ngon guda

Aziz yohnyan neu beurangkat
Kandran meuhat guda nyang teuga
Tujoh lapeh ngon peukayan
Meuh ngon intan neuboh bak dada

Guda jiplueng hanjab gaki
Miseue keudidi ateueh donya
Diguda nyan meupakayan
Meuh ngon intan geuboh peulana

Laju katroh bak padang luwah
Disinan deuh siteuntang mata
Leumah rupa keudeh keunoe
Aziz jinoe neukalon rupa

Leumah Nyakkob rupa hibat
Manyang pithat hanatara
Kulahkama ateueh ulee
Aseng bajee rupa raja

Yohnyan Aziz ka neuturi
Ohban neu eu siteuntang mata
Nabi Nyakkob kalon Yusuf
Hibat leupah ateueh guda

Neukalon rupa meujeureulang
Ohneu pandang silala mata
Meunoe neukheun ubak aneuk droe
Gobnyan sidroe salah keunira

Wahe Lawi ngon Samaun
Cuba kalon wahe Yahuda
Ateueh guda ureueng hibat
Cuba lihat jinoele gata

Kadang bandet ureueng Meuse
Kadang baduwi nanggroe raja
Kadang geutanyoe jijak taki
Le baduwi hibat rupa

Aneuk seuot yohmasa nyan
He ayah lon raja muda
Nyankeu aziz nanggroe Meuse
Kon baduwi wahe E bapa

Nyan nyang katroh cit jijak tueng
Dalam padang jak peumuliya
Ohneu deungo aneuk kheun meunan
Laju neu tron ateuh unta

Nabi Nyakkob jak ngon gaki
Di Yusuf pi tron cong guda
Jak ngon tapak sideh sinoe
Ureueng nanggroe teuhah jungka

Ka meusaleum aneuk ngon ayah
Jaroe duwa blah ateueh jeumala
Nabi Nyakkob teugom Yusuf
Ka meurampaih lam padang raya

Nabi Yusuf teugom ayah
Hidong mirah kaban duwa
Neucom `Aziz leungkap badan
Han meukriban tae u rupa

Aneuk neumoe ayah neumoe
Kisah untong yoh asai mula
Habeh neupeugah maseng maseng
Buet nyang zameun maseng mula

Nabi Yusuf kisah keu untong
Masa awai phon sampe jeut raja
Ohneu deungo untong Yusuf
Hanale deuh neu pandang donya

Laju neumoe hana macam
Hate gobnyan meutamah luka
Nabi Nyakkob reubah pansan
Dalam padang ka teurhanta

Saying Nyakkob reubah pansan
Aziz saying ka keumong mata
Mirah hidong mirah badan
Bak meucom-com sabe duwa

Nabi Yusuf pangkee ayah
Aneuk siploh tanle suwara
Lheueh neu pangkee laju neupuwoe
U rumoh droe raja muda

Laju neupeu ek u meuligoe
Cit ayah droe raja muda
Dumka tahe ureueng nanggroe
Jikalon bagoe buet raja muda

Sie ngon unta deungon leumo
Laen pile piyasan pina
Meukeurija muliya jamee
Ureueng nanggroe ji peumuliya

Neu khanduri geunap uroe
Raja nanggroe katroh bapa
Bak keurija yoh troh Nyakkob
Dumna namiet lethat meurdehka

Arta teuka nanggroe laen
Habeh neu pulangle raja muda
Rata nanggroe teuka keunan
Jakcok pulang dum hareuta

Peue nyang jiba habeh pulang
Neubri makanan hana hareuga
Nyan paidah ohtroh Nyakkob
Tuwan Aziz meunan keureuja

Aziz galak jamee ban troh
Peugot rumoh keu saudara
Putroe Zalikha meuhoi utoh
Peugot rumoh keu ureung tuha

Ureueng tuha lam meuligoe
Bak siuroe meunoe keureuja
Nyakkob kalon lungkiek peuratah
Neungieng keureutah jroh-jroh rupa

Nyakkob yohnyan meuhoi Yusuf
Meunoe neupeugah bak raja muda
Wahe Yusuf rupa samlakoe
Dikah sidroe tan seutiya

Tanka ingat cit keu ulon
Padum ploh thon kahka bungka
Keureutah le bak kulihat
Meusaboh surat hana teuka

Meunyo ulon han ek kutheun
Rusak badan ka buta mata
Meunyo dikah na kaingat
Beurang kapat kakirem haba

Saboh surat han kakirem
He aneuk lon bakkah lupa

Yusuf seuot teuma meunoe
Nibak lon nyoe hana lupa
Han neubri kiremle Jebra-i
Bak Ilahy peurintah teuka

Di Jebra-i pitroh keunan
Nyakkob yohnyan meunoe haba
He Jebra-i waki Tuhan
Pakon tatham raja muda

Pakon han tabri kirem surat
Ubak Aziz raja muda
Di Jebra-i meunoe peugah
Ngon peurintah Allah Ta`ala

Hana neubri uleh Tuhan
Meunye ulon hana kuwasa
Nabi Nyakkob meunoe neu kheunkri
He Jebra-i cuba pareksa

Cuba tanyong ubak Tuhan
Pakon neutham surat raja
Apoeh meucen keu aneuk jasad
Saboh surat hana teuka

Di Jebra-i laju tanyong
Ubak Tuhan laju pareksa
Ya Rabbana raya makbud
Nabi Nyakkob meunoe haba

Aneuk Nyakkob nan ji Yusuf
Tuhan pinah deungon bapa
Pakon neutham kirem surat
Sampe Nyakkob ka buta mata

Peue na sabab neuyue tanyong
UbakTuhan Nyang Maha Esa
Teuma jaweub Tuhan Ilahy
Meunoe neukheunkri sabab ji citna

Sabab lon tham kirem surat
Nabi Nyakkob keulon jilupa
Han ji peurcaya kuwasa lon
Takot keu rimueng didalam donya

Masa saudara lakee Yusuf
Apoh apah ji meudakwa
Cit han jibri aneuk badan
Ulon tuwan han ji peurcaya

Jikheun ji takot jikaple rimueng
Kuwasa lon han ji peucaya
Na nyang teuga dum nyang laen
Teuga ulon hanji kira

Meunan firman bak Hadlarat
Nabi Nyakkob neurasa dausa
Nabi Nyakkob lakee ampon
Ubak Tuhan Allah Ta`ala

Laju neumoe neu seumpom droe
Ampon neulakee bak Rabbana
Tron fireuman nibak Tuhan
Citka ampon hanale dausa

Nabi Nyakkob teutap dilee
Lon kheun jinoe putroe Zalikha
Dumna tukang jak seumeugot
Rumoh Nyakkob bak ceudh rupa

Tuwan putroe jaga keudroe
Peugah bagoe pakri nyang hawa
Cit hana treb padum uroe
Laju sampoe rumoh ka leungka

Rumoh ceudah na ngon mirab
Teumpat ibadat ureueng tuha
Nabi Nyakkob neubri rumoh
Tanle susah ureueng tuha

Troh u rumoh gobnyan tahe
Watee neu eu ceudah rupa
Cit saban that ngon rumoh gobnyan
Di Kana`an ngon rumoh tuha

Hana sapat nyang na salah
Nyandum areh putroe Zalikha
Rumoh saudara nyanpi meunan
Han ubahban rumoh tuha

Tan meulaen pi meubacut
Ka teukeujot bandum saudara
Miseue tika di Kana`an
Na disinan dum barang na

Pakri cawan di Kana`an
Nadisinan saban that rupa
Bena barang di Kana`an
Na disinan bandum rata

Nyandum `aref tuwan putroe
Dum sinaroe ek neukira
Saudara siploh tamong khaluet
Kana teumpat maseng jeumba

Sabab neukheun uleh Tuhan
Dausa jihnyan nyang paleng raya
Dausa dijih nibak Yusuf
Buet nyang leupaih mantong dausa

Beuthat Yusuf kaneu ampon
Nibak Tuhan mantong dausa
Laju tamong dalam khaluet
Bate bak pruet ikat rata

Hana pajoh dum makanan
Bandum meunan 10 saudara
Teuduek sinan nabi Nyakkob
Teuduek aneuk bak calitra

Nyoe lon peugah Malek Riyan
Di Malek nyan pika tuha
Bak siuroe leumah pike
Neu peusanle raja muda

Raja muda katroh keunan
Malek yohnyan neubuka haba
Wahe Aziz raja nanggroe
Ulon jinoe marit ngon gata

Nabi Nyakkob katroh keunoe
Bak geutanyoe gobnyan kateuka
Tabri idin lonjak bak gobnyan
Lon hanjeut han peumuliya

Sabab gobnyan pamnghulee nabi
Patot kami peumuliya
Lagi katroh neujak keunoe
Untong kamoe kana laba

Cit bak gata ulon brithee
Pajan ngon mei ulon kutika
Aziz seuot teuma leugat
Lon meupakat deungon bapa

Meuka keumah kamoe pakat
Laju jaweub keunoe lonba
Habeh haba Malek Riyan
Aziz yohnyan neujak bak bapa

Troh bak bapa meunoe neupeugah
Deungon bagah laju calitra
Wahe ayah jinoe pakriban
Malek Riyn keunoe rab teuka

Hajat gobnyan peumuliya bapak
Jak meureumpok keunoe teuka
Nyakkob jaweub laju bagah
Meunoe neu peugah bak raja muda

Wahe aneuk deungo kamoe
Ulon keunoe bantroh teuka
Raja tuha hana patot
Gobnyan sujut bak jamei teuka

Beuthat aneuk tamat nanggroe
Gata jamei ureueng ban teuka
Raja asai Malek Riyan
Jinoe gobnyan bekta peuhina

Jinoe ulon jak bak gobnyan
Jak peuriwang jaweub haba
Tuwan Aziz jak peuriwang
Ji peugah ban narit bak bapa

Laju meurumpok deungon Malek
Meunoe narit bak raja muda
Wahe ayah deungo jinoe
Bapa kamoe meunoe haba

Citka keumah bapa kamoe
Meujak keunoe bak raja tuha
Neupreh mantong teuka keunoe
Meunan bagoe narit bapa

Habeh haba Aziz neuwoe
Bak meuligoe dalam istana
Malek Riyan ji meukeumah
Peungui rumoh sang keurija

Gantung tire nibak binteh
Neulanget meuh boeh bak para
Peuduek tika meuh ngon inta
Laen nibak nyan ceuradi raja

Sie ngon unta duwa lhee boh
Nyang peukeumah ureueng lingka
Dum bak pageue boeh on kayee
Sinan teuntee peuduek bendira

Ohka keumah laju brithee
Bak panghulee nabi muliya
Nabi Nyakkob meuhoi aneuk droe
Beurangkat jinoe ngon aneuknda

Nabi Yusuf hana sajan
Gobnyan pawing ureueng duwa
Keudeh keunoe gobnyan saban
Hana sajan deungon bapa

Keudeh keunoe geupeu timang
Saban-saban ureueng nyan duwa
Nabi Nyakkob ka beurangkat
Aneuk meuhat sajan neuba

Katroh laju bak rumoh Malek
Laju neutilek tanda muliya
Ureueng tueng ngon baresan
Ka ji julang ureueng tuha

Peuek laju bak rumoh Riyan
Aneuk sajan nabi muliya
Dum tika meuh leueng disinan
Meunan macam ureueng kaya

Neu pandang tika nabi Nyakkob
Han neutem duek ateueh tika
Nabi Nyakkob teutap neudong
Malek Riyan ka jipareksa

Wahe Aziz cuba kalon
Pakon neudong nabi muliya
Yusuf seuot teuma meunoe
Bapa kamoe gaseh Rabbana

Cit han neuduek ateueh tika meuh
Tika iboeh gobnyan suka
Hana galak meuh ngon intan
Meunan gobnyan akai bicara

Malek deungo meunan atoran
Jicok meuh nyan gantoe ngon tika
Laju jileueng tika iboeh
Laen pinah tika meutiya

Nabi Nyakkob laju neuduek
Deungon aneuk ateueh tika
Beudoh ureueng jak meuhidang
Neubri makanan lajule teuma

Nabi Nyakkob pajoh makanan
Aneuk sajan pajoh rata
Lheuh deungon bu laju simpan
Cawan pingan pinah rata

Malek Riyan sujut ulee
Nyakkob jinoe miyub keupala
Laju meuduek meuhadapan
Malek Riyan hate suka

Meunoe haba Malek Riyan
Wahe tuwan katroh neuteuka
Nyoepat ulon beuseulamat
Diakhirat hamba digata

Jinoe lon pulang nyawong darah
Nyoepat rumoh ngon hareuta
Nanggroe tanle lam jaroe lon
Habeh pulang bak raja muda

Ohlon teupeue aneuk tuwan
Nanggroe lon pulang jih kuwasa
Ka jipeugah aneuk Nyakkob
Nabi Ishak nama Kuk-ha

Upok Ibrahim khalilullah
Meunan ji peugahle raja muda
Ohlon deungo lon that beungeh
Ureueng toep jih mate kalama

Adat mantong hudep Qithfir
Jih jeuet keu ie lon enanya
Baklon pike jih that saying
Nanggroe lon pulang jih keuraja

Carong leupaih jimat nanggroe
Beurang kasoe tan meudawa
Nanggroe aman that meusyuhu
Teuka makmu dalam donya

Lompi utoeh takbi lumpoe
Ban jihareutoe tan meutuka
Ka 13 thon jih kheurajeuen
Hana ureueng nyang na meudawa

Ureueng sulet habeh teupat
Ureueng batat hanle dawa
Jroh suwara deungon rakyat
Peurangoe get raja muda

Habeh haba Malek Riyan
Nyakkob yohnyan meunoele haba

Ureueng peujra bekta beungeh
Meunan Allah neuyue keureuja
Lon digampong ka 40 thon
Mata ulon buta banduwa

Uroe malam lon moe sabe
Sabab jih cre ubit raya
Saudara ba jak rabe kameng
Tinggai kadang dalam rimba

Ohku peugah troh an jinoe
Ulon sidroe teubiet ie mata
Bak Malaikat ka lon tanyong
Meuteumei tan mupat hana

Rimueng lam gle kalon ikat
Rata meuhat lon pareksa
Ohlon teupeue meugah kakeunoe
Sabab lon nyoe keunoe kuteuka

Sireutoh duwa ploh umu lon nyoe
Kumat nanggroe laen teuma
Umu lon nyoe katuha that
Baro kulihat jinoe rupa

Ureueng duwa meunan narit
Haba nyang bit neu calitra
`Aref `Adil aneuk Riyan
Duek disinan dilikot bapa

Ohji deungo haba Nyakkob
Meunoe jaweub pantah sigra
Ureueng tuha dusta lidah
Bak geupeugah droe that muda

Bak takalon duwa reutoh thon
Bit-bit gobnyan dusta raya
Nabi Nyakkob deungo gharim
Jikheun gobnyan dusta raya

Weueh ngon hate tangah u langet
Ubak Hadlarat neulakee do`a
Meunoe neukheun sira neumoe
Neu meulakee bak Rabbana

Ya Tuhanku lon hina that
Ohlon marit jikheun dusta
Jikheun sulet ulon kasyik
Bak lon marit deungon raja

Neubri balasan ya Tuhanku
Ban nyang laku meunan cit haba
Habeh do`a nabi Nyakkob
Tuhan Hadlarat neu peutron bala

`Arim `Adil ka panyang keueng
Lidah jih nyan teubiet uluwa
Ka meurupa miseue asee
Ka meubulee bak-bak muka

Ohji marit su ka meukhing
Malek Riyan teukeujot raya
Malek Riyan ngieng u likot
Leumah aneuk ka laen rupa

Teuhah babah deungon siat
Ubak `Aziz laju pareksa
Wahe Aziz pakon meunoe
Aneuk kamoe kana bahaya

Meunoe jaweub tuwan Aziz
Dijih sabab jikheun dusta
Jikheun dusta bapa ulon
Tuhan peutron neubri bala

Yohnyan sujut Malek Riyan
Lakee ampon ngon ie mata
Wahe panghulee neubri ampon
Aneuk ulon ka meudausa

Hana akai sabab jikheun
Neubri ampon wahe Saidina
Nabi Nyakkob sira neumoe
Neukheun meunoe bak Rabbana

Ya Tuhanku Tuhan kamoe
`Arim jinoe beuampon dausa
Bekle dausa aneuk Malek
Neubri lagee sot wahe Rabbana

Tuhan kabui do`a Nyakkob
`Arim meuhat kajroh rupa
Ubak Nyakkob lakee ampon
Yohnyan `Arim teukeujot raya

Ohnan teuduek deungon Malek
Nabi Nyakkob pi neugisa
Dumna aneuk habeh riwang
Buniyamin sajan neuba

Woe u rumoh maseng-maseng
Teutap sinan Yusuf keuraja
Na padum treb Nyakkob sinan
Nyakkob yohnyan ajai teuka

Neuhoi aneuk dum meusapat
Dum keurabat wali saudara
Ka meusapat dum meuhimpon
Nyakkob yohnyan wasiet keuluwa

Wahe aneuk deungo kamoe
Dilon kuwoe bak Rabbana
Ajai katroh tanggoh ka sampoe
Ulon jinoe ku tinggai donya

Nyoe wasiet lon bekta ubah
Poteu Allah bekta lupa
Agama Ibrahim agama Ishak
Bek meugalak laen agama

Agama lon jinoe lon kheun
Bak Ibrahim asai mula
NYAN GEUPEUNAN AGAMA ISLAM
Galak Tuhan neubri syuruga

Nyan agama nyang pilehan
Seumah Tuhan Allah Ta`ala
Bek roeh gata seumah patong
Singoh Tuhan neubri nuraka

Bandum mate dum geutanyoe
Ulon jinoe awai bak gata
Bekta ubah wahe aneuk
Agama nenek Islam nama

Beuka ikot peurintah Tuhan
Peulahra badan bak apui nuraka
Wahe Yusuf raja nangroe
Wasiet lon nyoe beujeuet pusaka

Oh matekah tinggai wasiet
Jeuet bek sisat salah teuma
Habeh wasiet nabi Nyakkob
Dumna aneuk ka keumong mata

Bandum jimoe bijih sabak
Nabi Nyakkob neu keumeung bungka
Nabi Nyakkob laju saket
Badan kabrat bak neurasa

Dumna aneuk bandum susah
Ji eu ayah saket laz`a
Saket that brat nabi panghulee
Laju layee ngon ie muka

Na padum treb tinggai wasiet
Malek mawot katroh ji teuka
Laju neuduek ubak ulee
Meunoe lagee neu peugh haba

Wahe Nyakkob gaseh Tuhan
Katreb laman taduek lam donya
Poku Tuhan apoeh meucen
Jinoe ulon jaktueng gata

Laju beudoh roh meutuwah
Poku Allah neupreh gata
Myawong Nyakkob ka meulayang
Ateuh hidong keunanle teuma

Malek mawot ba ulanget
Bak Hadlarat troh neujak ba
Malaikat tron u bumoe
Kunjong jinoe nabi muliya

Budiyadari laju arak
Nyawong Nyakkob Malaikat ba
Bandum teuhah pinto langet
Malaikat tron u donya

Lheuh nibak nyan neuba ulanget
Nyawong Nyakkob Malaikat ba
Woe bak Tuhan Malaikat
Jinoe manyet lon calitra

Peumanoe manyet nabi Nyakkob
Neu tanom sapat deungon Kuk-Ha
Kuk pi sinan nabi Ishak
Ka meusapat sinanl teuma

Nabi Nyakkob kakeu wafeuet
Aneuk drob-dreub ngon ie mata
That teuingat cit keu ayah
Hate susah jeub kutika

Ureueng nanggroe nyanpi saban
Bandum ureueng hate luka
Nabi Yusuf pika neumoe
Neu ingat keudroe untong neuhina

Ji khanduri hana meujan
Uroe malam neuro ie mata
Ureueng Meuse bandum keunan
Jak peutimang khanduri raja

Teuka ureueng rata nanggroe
Lethat bagoe khanduri jiba
Neu khanduri 40 uroe
Meunan bagoe jeueb kutika

Ohnoe tamat kisah Nyakkob
Nyoe lon seubut putroe Zalikha
Padum buleuen lheung nibak nyan
Bungong keumang karab neu bungka

Meubeurakah deungon Yusuf
Lakee meu`ah bena dausa
Neubri idin donya akhirat
Beumeusapat lon ngon gata

Wahe Aziz lakoe kamoe
Ulon teunyoe peurumoh gata
Bek neubri cre donya akhirat
Beuek meusapat lon ngon gata

Neubri idin lon kuriwang
Ubak Tuhan Po Nyang Asa
Nabi Yusuf sira neumoe
Neukheun meunoe bak Zalikha

Wahe putroe bungong keunarang
Gata tariwang u nanggroe baqa
Awai gata dudoe ulon
Meunan Tuhan neu karonya

Peue na dausa gata baklon
Habeh ampon hanale dausa
Poku Tuhan nyang peuampon
Meunye ulon hana kuwasa

Beuta ingat keu Tuhan sidroe
Watee tawoe bek jidaya
Seulamat gata donya akhirat
Singoh meusapat lon ngon gata

Dipadang mahsya sideh meureumpok
Watee tajak lam padang mahsyar
Habeh haba sideh sinoe
Tuwan putroe ka layee rupa

Tanle cahya nibak badan
Ohta kalon sangkon Zalikha
Singoh uroe teuma meunoe
Tuwan putroe saket keupala

Putroe yohnyan beudoh jak eh
Nabi Yusuf sajan Zalikha
Tuwan putroe teungoh saket
Malek mawot katroh teuka

Laju neuduek bak geunireng
Laju neukalon ateuh Zalikha
Meunoe narit teuma laju
Bungong meulum lonka teuka

Nyoekeu ulon Malek mawot
Nyawong teubiet lon keureuja
Beuthat nabi dan malaikat
Beuthat langet deungon donya

Dum latbatat kayee bate
Ulon sidroe nyang tarek nyawa
Tuhan peurintah jinoe bak kamoe
Jaktueng putroe jinoe beusigra

Tanle rizeuki gata lam nanggroe
Tanle sapeue taulan mita
Nafah habeh langkah ka geunap
Jinoe teubiet nyawong keuluwa

Nabi Yusuf deungo narit
Laju teubiet ngon ie mata
Tuwan putroe ka mumandang
Nyawong yohnya jikeuluwa

Nyawong teubiet troh bak lukom
Yohmasa nyan saket neurasa
Malek mawot neucok nyawong
Troh bak hidong sinan kalama

Malek mawot ba bak Tuhan
Putroe yohnyan ka tinggai donya
Nabi Yusuf pika neumoe
Ingat aneuk droe hanale bunda

Lethat ureueng jak keumunjong
Teuka keunan tuha muda
Seupot donya ureueng kunjong
Lam nanggroe keunan jiteuka

Putroe Zalikha laju peumanoe
Teungku nanggroe nyang kheun do`a
Lheuh peumanoe boeh lam gafan
Dum seumbahyang `alem `ulama

Lheueh seumbahyang ba u jeurat
Ureueng intat meuribee laksa
Lam nanggroe droe sinan neutanom
Hate seunang ureueng donya

Lheueh peumiyub woe u rumoh
Nabi Yusuf meunoe keureuja
Neusie unta dum meureutoh
Ureuengle troh kunjong Zalikha

Uroe malam peugot khanduri
Peujamei faki ngon auliya
Tujoh uroe raya khanduri
Laju beurheunti ureueng jigisa

Hingga kana lhee ploh uroe
`Aziz meunoe neubuka haba
Neukrah rakyat dalam nanggroe
Dum sinaroe keunan jiteuka

Jitron ureueng dalam nanggroe
Hana sidroe nyang tan teuka
Dum meuhimpon rakyat keunan
`Aziz yohnyan neubuka haba

Assalamu`alaikom ya hadhirin
Deungo bandum lon buka haba
Nabi Ibrahim nabi Ishak
Nabi Nyakkob peukong agama

Nyan agama nyang beunaran
Hana laen nyang that muliya
Ka neusareng uleh Tuhan
Agama Islam leubeh muliya

Bekta boih-boih agama suci
Bek padoli laen agama
Bekta mate wahe tuwan
Meutan taulan masok agama

Beuta mate lam Islam
Meuhat tuwan raya that laba
Cetbek tatem seumah patong
Seumbah Tuhan bandum gata

Bekta boih-boih agama nyoe
Gata rugoe meutan agama
Beuta wasiet bak aneuk cuco
Bek han muho iblih daya

Salen malen tabri ingat
Jeuet bek sisat iblih daya
Ta meujroh-jroh sabe keudroe-droe
Dalam nanggroe bek meudawa

Jinoe ulon habeh langkah
Ajai katroh ateueh donya
Ulon kuwoe bk Hadlarat
Gata beuteutap lam agama

Cit Yahuda raja sinoe
Ulon kuwoe Yahuda raja
Di Yahuda tan treb kheurajeun
Nanggroe pulang bak aneuk raja

`Arim `Adil raja dudoe
Dilikot kamoe mate Yahuda
Wahe aneuk bek boih wasiet
Pusaka Nek nyoe agama

Beuta wasiet salen malen
Dilikot lon tanle peutuwa
DUWA SEUN SALEN HANALE NABI
Nanggroe barangri haru hara

Hingga sampoe duwa seun salen
Bak apok lon lahe Musa
Nyankeu aneuk rancak leupah
Deungon Allah jipeugah haba

Habeh wasiet rakyat seuot
Ie mata srot bandum rata
Wahe `Aziz panghulee kamoe
Aneuk nanggroe meunoe dum haba

Raja muda nibak kamoe
Bagoe Kuk droe kamoe dumna
Keupeue guna neutinggai kamoe
Bagoe Kuk droe kamoe dumna

Raja neuwoe bak Hadlarat
Kamoe meuhat bagoe tanle Ma
Bakgob kalon raja nanggroe
Nibak kamoe Kuk keugata

Meutan Aziz kamoe meuntui
Hana sidroe ureueng ngon aja
Wahe raja tanglong nanggroe
Saying keukamoe bek neubungka

Wahe raja keumala `alam
Kamoe beusajan jinoe neuba
Wahe raja aneuk panghulee
Dum kamoe nyoe soe usaha

Nabi Yusuf meunoe seuot
Ie mata rhot meulumba-lumba
That lon gaseh dum gata nyoe
Sabab meunoe lonbri aja

Yusuf neumoe meusok-meusok
Laju teurok ngon ie mata
Miseue laot meugeulumbang
Miyub manyang bak dada raja

Sira neumoe meubeurakah
Wasiet neupeugah bandum simuwa
Wahe aneuk bandum jinoe
Ulon sidroe rabku bungka

Nyoe seuneulheueh ulon marit
Ulon bit-bit rab tinggai donya
Meuka sampoe ajai tanggoh
Ajai katroh hanjeut dawa

Beuta gaseh ngon tasayang
Agama lon bekta lupa
Sabab wasiet lon ulang-ulang
Dilikot lon jiteuka bahya

Teuka Waled laknatillah
Ji keumeung ubah bandum agama
Habeh jipoh ureueng agam
Tinggai inong dalam donya

Peugot meuligoe nyang that manyang
Jiyue kheun Tuhan bak ureueng donya
Peue talakee cit Tuhan peutroh
Lurong Allah diateueh donya

Dilikot lon duwa seun salen
Bak masa nyan Waled jiteuka
Ji kheurajeun na Fir`un
Nyankeu lawan ngon nabi Musa

Ureueng laen han ek lawan
Sabab Tuhan neubri kuwasa
Nyankeu macam dilikot lon
Ingat bandum bek jidaya

Nabi Yusuf meunan neupeugah
Rakyat bahrullah laju pareksa
Wahe raja tuwan janjongan
Lahe Fireu`un pakriban tanda

Nyankeu tanda beuneu peugah
Jeuet bek salah kamoe dumna
Waled paleh nan Fir`un
Kamoe bandum hana peucaya

Nabi Yusuf meunoe neu jaweub
Ulon bit-bit kupeugah tanda
NYAOE MANOK LON TANDA NYANG KONG
Sinoe takalon leumah tanda

Umu manok nyoe 700 thon
Manok ulon gata usaha
Tabri eumpeun geunap uroe
Manoe ragoe seunang usaha

Meunyo mantong manok kuk`uek
Cit gohlon tok Waled jiteuka
Manok seungab tanle kuk`uek
Nyankeu katok Waled jiteuka

Nyankeu tanda nyang laheran
Poku Tuhan nyang bri tanda
Bek tameungon deungon jihnyan
Wasiet meunan bak jeub-jeub gata

Bekta peurab meusi watee
Gata rugoe balek agama
Beumeu surat dalam hate
Sampe mate wasiet beurata

Piyasan Tuhan lam donya nyoe
Neu peutron sidroe balek agama
Nyoe wasiet lon beuta ingat
Beujeuet `adimat keubah lam dada

Sabab Nuraka hanale asoe
Meunye tan sidroe balek agama
Meunyo kana agama reuloh
Nuraka peunoh buet Rabbana

Soe nyang ikot agama Waled
Dijih teumpat lam Nuraka
Nyandum `ade Po geutanyoe
Neubri asoe Syuruga Nuraka

Habeh haba nabi Yusuf
Manok saboh bak `ulama
Nabi Yusuf rupa ubah
Poku Allah nyang tarek cahya

Ka geupulang cahya nurullah
Ajai katroh diateuh donya
Yusuf neu ek u meuligoe
Keunan sampoe sidroe Yahuda

Duek disinan meubeurakah
Nabi Yusuf meunoele haba
Wahe abang deungo jinoe
Tamat nanggroe jinoele gata

Agama beukong bek peureunggang
Bek meuwayang peugot agama
Ohmate lon wahe abang
Cit dalam krueng tatiek kheureunda

Keureunda batee keulon tasimpan
Manyet ulon meunan keureuja
Meunye taba sajan ayah
Nanggroe runtoh rakyat binasa

Dalam krueng NE lon tapeuduek
Singoh jicokle nabi Musa
Bekta ubah wasiet lon nyoe
Karu nanggroe cit haru hara

Nabi Yusuf habeh wasiet
Malek mawot keunan teuka
Yusuf neu eh peureubah droe
Mawot sampoe suroh Rabbana

Laen nibak nyan Malaikat
Tron dilanget peunoh donya
Jijak kunjong nyawong Yusuf
Bandum neupreh nyawong keuluwa

Malek mawot neubri saleum
Yohmasa nyan bak raja muda
Assalamu`alaikom ya nabiyullah
Tuhan peurintah ulon troh teuka

Tanle langkah gata sinoe
Beudoh jakwoe bak Rabbana
Nafah tanle rizeuki tanle
Jinoe laju beudoh jak gisa

Poku Tuhan apoeh meucen
Neuyue ulon jaktueng gata
Malek mawot rumeh teukhem
Rupa neuban aneuk muda

Laju Yusuf laju neumoe
Neu seumpom droe ateueh tika
Teuka sayang keu rakyat droe
Neu takot dudoe reuloh agama

Malek mawot laju neu tanyong
`Aziz pakon ro ie mata
Yusuf seuot sira neumoe
Ingat rakyat droe tinggai lam donya

Cit lon takot agama jiboih
Agama reuloh dalam donya
Tron fireuman nibak Tuhan
Meunoe macam firman teuka

Tuhan karim kuwasa that
Peue ji ingat raja muda
Dum peurintah pulang bak lon
Meunan Tuhan firman teuka

Ohneu deungo narit bak Tuhan
Yusuf yohnyan hanale haba
Neu pulang droe bak Hadlarat
Malek mawot meukeureuja

Neucok nyawong ngon
Hana sagai saket neurasa
Nafas teubiet trok bak lukom
Troh bak hidong sambot teuma

Laju peu ek ateueh langet
Malaikat arak beraya
Bahkeu dumnan nyawong Yusuf
Jinoe lon peugah keu ureueng donya

Nabi yusuf ji peumanoe
Teungku nanggroe `alem `ulama
Lheueh seumanoe boeh lam gafan
Peuduek yohnyan lam kheureunda

Kheureunda batee nyang seumeuloh
Sinan jiboeh raja muda
Lheuh nibak nyan ji seumbahyang
Dong meureuntang `alem `ulama

Dumna ureung peuduek pakat
Peugot jeurat raja muda
Dum saudara meunoe ji peugah
Ta tanom keudeh raja muda

Cit hanjeut han keudeh tatanom
Sajan bandum Kuk ngon Kuk-Ha
Teuma seuot ureueng nanggroe
Teumpat sinoe raja muda

Sinoe tatanom raja meuhat
Jeuet beureukat kamoe dumna
Citbek tabri ba ho laen
Beuthat jikheunle saudara

Dum saudara han kuturi
Hanjeuet jime raja muda
Bahkeu mate dumna kamoe
Meuhan sinoe tatanom raja

Dum saudara habeh beungeh
Ji meupoh-poh sinan teuma
Lethat rusak dumna ureueng
Bak ji meucang dawa that raya

Malek Riyan leumah neu kalon
Lethat ureueng nyangka binasa
Malek Riyan meunoe peugah
Jinoe piyoh bndum gata

Nyang toh tuha gantoe Yusuf
Cuba peugah nyang toh raja
Laju seuot Tandi Waki
Ji peugahle raja Yahuda

Cit Yahuda gantoe Aziz
Meunan wasiet raja muda
Meunoe peugah Malek Riyan
Gata pakon ta meudawa

Bak Yahuda han tapeugah
Han tapateh buet raja muda
Wahe Yahuda tajak keunoe
Ulon sidroe hajat pareksa

Manyet `Aziz pat tatanom
Bek jan ureueng habeh binasa
Di Yahuda teuma seuot
Meunoe wasiet raja muda

Dalam kruengNE jiyue peuduek
Ngat jeuet rakyat bek binasa
Han jibri tanom bak teumpat laen
Wasiet bak lon raja muda

Ohji deungo dumle rakyat
Hate mangat hanale dakwa
Kakeu meunang ureung nanggroe
Aziz sidroe ka hana jiba

Yohnyan rakyat ji meukeumah
Tanle susah hanale dawa
Laju jiba keureunda Yusuf
Teuka peurintah nibak Yahuda

Troh bineh krueng peuduek sinan
Ji seumbahyang bandum ulama
Seumbahyang manyet ngon janazah
Laju keumah buet `ulama

Lheuh seumbahyang meuseu laweuet
Laju jigrak kheureunda raja
Dalam krueng NE laju jitanom
Peuduek sinan lam krueng raya

Krueng nyan luwah bube laot
Sinan ji peuduek kheureunda raja
Kheureunda lham u punggong krueng
Kheureunda nyan bate raya

Ie han leupah tamong keunan
Kheureunda nyan rapi raya
Nabi Yusuf kakeu wafeuet
Lheueh seumiyub lam krueng raya

Lheuh seumiyub ureueng jiwoe
Bak meuligoe raja muda
Ji khanduri that meuhayak
Peue nyang galak leumo ngon unta

Lethat ureueng jak khanduri
Lethat jamei keunan teuka
Hana meudum treb patah khanduri
Maken lawi ureueng teuka

Lam khanduri sinan meuhat
Laju jiangkat raja Yahuda
Kulahkama ji peuseuon
Rakyat bandum hate suka

Raja meugantoe khanduri patah
Ureueng  barullah habeh gisa
Di Yahuda jimat nanggroe
Seunang bagoe miseue nyangka

Ade pitah peurhukoman
Hana jitem pajoh riba
Dum ngon rakyat that meukeunong
Hana neutem roh lam dawa

Raja ade nanggroe seunang
Hana ureueng jeuet meudawa
Padum lawet ji kheurajeun
Yahuda nyan ka tinggai donya

Di Yahuda pika mate
Han meusoele mat neuraca
Pakat keunoe pakat keudeh
Meunoe ji peugahle ureueng tuha

Hoka gata dumna ureueng
Deungo lon kheun wasiet raja
Raja muda meunoe neupeugah
Neuyue boeh khalifah cit Yahuda

Meuka mate Yahuda nyan
Nanggroe pulang bak raja tuha
`Arim Ade aneuk gobnyan
Jinoe keunan angkat raja

Lon teuingat haba wasiet
Masa Aziz raja muda
Habeh ji peugah haba wasiet
Ji mupakatle ureueng tuha

Ka meusapeue saban pakat
Laju jiangkat aneuk raja
Meukeurija yohmasa nyan
Meupiyasan peue nyang suka

Troh lhee buleun meupiyasan
`Arim yohnyan angkat keuraja
Arim Adil jimat nanggroe
Jimat keudroe pusaka bapa

Bineh krueng NE peugot gampong
Bak jitanom raja muda
Blahdeh blahnoe rakyat meusak
Hate teupat bak raja muda

Beuthat `Arim ka jiangkat
Hate rakyat bak raja muda
Padum ploh thon raja Arim
Nanggroe seunang karu pihana

Waled pika lahe jinoe
Nyanka sampoe wasiet raja
Manok Aziz han kuk`ukle
Manok nabi katroh tanda

Ureueng nanggroe meunoe jikheun
Manok pakon kuk`uk hana
Teuma seuot meuntroe jameun
Nyan manok nyan pusaka raja

Meunye tanle kuk`uk manok
Tanda katok balek agama
Cit beuingat dum geutanyoe
Ingat keudroe tuha muda

Tadeungo gah laju jinoe
Lam nanggroe nyoe katroh teuka
Dalam nanggroe habeh susah
Meuntroe peugah kana tanda

Geukheun Walid tan koh pusat
Nama pangkat Fir`un raja
Jikrah rakyat nanggroe Meuse
Ji paksale ngon hareuta

Peugot meuligoe troh lam awan
Jiboeh intan pucak meutiya
MEUNYE TA EK 30 UROE
Baro sampoe bak bilek raja

Dalam nanggroe habeh gasien
Habeh Fir`un cok areuta
Ureueng nanggroe seumah patong
Peugot Tuhan meuh suwasa

Lheuh meuligoe raja Fir`un
Meunoe jikheun bak rakyat dumna
Wahe rakyat deungo kamoe
Gat jinoe seumah beurhala

Tuhan gata nyoekeu ulon
Han laen nyang that kuwasa
Raja `Arim ka awai mate
Yohgoh lahe Waled lam donya

Mate `Arim lahe Fireu`un
Nyankeu meunan jikeureuja
Lom meugisa bak Fir`un
Meunoe jikheun bak rakyat dumna

Tuhan manyang nyoekeu kamoe
Sabab meuligoe manyang raya
Jinoe nanggroe matle Tuhan
Gata bandum beksok sangka

Meunoe jikheunle ureueng nanggroe
Meunyo gata citkeu Tuhan
Tuhan kamoe peuena tanda
Maksud lon meukalon tanda

Ie lam krueng beujeuet keuseumen
Beujeuet jiplueng unta ngon guda
Ohji deungole Fir`un
Meunan jikheunle ureueng tuha

Fir`un tamong lam ruhung bate
Jak meulakee bak Rabbana
Meunoe jilakee ubak Tuhan
Lakee jihnyan seunang lam donya

Tron Jebra-i peurintah Tuhan
Bak Fir`un laju pareksa
Peue meukusud di Fireu`un
Suroh Tuhan meunan pareksa

Fir`un peugah bak Jebra-i
Meukusud pi seunang lam donya
Tan meukusud di akhirat
Asai mangat didalam donya

Kheun Jebra-i teuma meunoe
Teulah dudoe lam nuraka
Fireu`un seuot lon han teulah
Seunang kalheuen didalam donya

Kheun Jebra-i teuma meuhat
Tikken surat bak Rabbana
Peugot surat peurjanjiyan
Ubak Tuhan mangat lonba

Yohnyan Fir`un peugot surat
Ngon Hadlarat meujanji teuma
Jikheun haba dalam surat
Jih meukeusud seunang lam donya

Peue jilakee Tuhan neu peutroh
Meunan tapeugah surat tabuka
Diakhirat jeuet bek neubri
Meuka sampe hajat lam donya

Habeh surat dum ji tikken
Ubak Tuhan ji kirem haba
Di Jebra-i neujok surat
Bak Hadlarat Jebra-i ba

Jebra-i moe hana macam
Ingat Fir`un asoe Nuraka
Langet bumoe rasa meuguncang
Lom ngon Qalam ro ie mata

Sayang sisat asoe nanggroe
Sabab sidroe ureueng ceulaka
Di Jebra-i peuleumah surat
Tuhan Hadlarat kabuile sigra

Rahman rahim Poku Tuhan
Peue jikeumeung Tuhan ridha
Tuhan surat ubak Qalam
Raja Fir`un peutamong nama

Raja Fireu`un deungon rakyat
Peutamong surat asoe Nuraka
Kalam Tuhan laju surat
Fir`un meuhat asoe Nuraka

Habeh haba surat bak Tuhan
Raja Fir`un meunoe keureuja
Rakyat lakee tanda bak Tuhan
Beukreueh ie krueng jeuet plueng guda

Ie dalam krueng miseue seumen
Diateueh nyan jeuet baplueng guda
Na padum uroe laen ji peugah
Ie dibaroh u tunong teuka

Lom ji tamong lam ruhung bate
Jak meulakee miseue nyangka
Lheueh nibak nyan laju leumah
Ie dibaroh u tunong teuka

Teuhah babah ureueng nanggroe
Peue jilakee ek jipeuna
Lheueh nibak nyan padum uroe
Ie krueng jiwoe miseue nyangka

Lheueh nibak nyan jilakee lom
Rakyat bandum meunoe haba
Meunye gata tuhan kamoe
Ie dibumoe beujipo lam hawa

Di Fir`un lakee yohnyan
Ubak Tuhan Po Nyang Esa
Tuhan kabui lakee Fireu`un
Ie dalam krueng jipo lam hawa

Meunan sabr tiep-tiep uroe
Peue jilakee ek jipeuna
Padumna treb nyang lagee nyan
Buet di Tuhan meuwoe ban nyangka

Lheueh nibak nyan rakyat peugah
Nyokeu allah tuhan kita
Na sidroe-droe nyang seulamat
Wasiet `Aziz tan jituka

Yohnyan marit raja Fireu`un
Meunoe jikheun ubak hamba
Lon baroekon duek dilanget
Jinoe meuhat lon mat donya

Bandum gata seumah ulon
Nyoekeu tuhan nyang peujeuet donya
Lethat ureueng keunan seumah
Sabab leumah lethat tanda

Ureueng nanggroe kalam kaboet
Bandum sisat seumah beurahla
Raja Fir`un hate seunang
Gobkheun tuhan jeueb kutika

Meunoe macam peutimang nanggroe
Deungo jinoe lon calitra
Ji peulara ureueng inong
Ureueng agam jipoh pahna

Ureueng agam jikoh takue
Hana sidroe ji peulahra
Bak ji pikele Fireu`un
Nanggroe aman agam tanle na

Tansoe bantah ngon jilawan
Ureueng inong turot sahja
Nyankeu sabab jipoh agam
Raja Fir`un that ceulaka

Bahkeu dumnan kisah Fireu`un
Katroh bandum wasiet raja
Teuma lahe kalamullah
Nan geupeugah nabi MUSA

Nabi Musa jak meuron-ron
Ngon jak sajan ureung tantra
Bak siuroe teukeudi Tuhan
Neujak lam padang nabi Musa

Dipadang nyan pithat luwah
Keunan neulangkah nabi Musa
Yohnyan sisat meupuseng-puseng
Cit disinan meugisa-gisa

Nabi Musa hireuen han bagoe
Bak rakan droe laju pareksa
Wahe rakan pakon jeuet meunoe
Kadang nasoe peubuet dausa

Meuhan meunan meunoe `alamat
Kubu keuramat kadang pattoh na
Teuma seuot sidroe rakan
Ulon tuwan napeue haba

Blahdeh pulo sinan rumoh
Sinan saboh ureueng tuha
Masa jameun na geupeugah
Kheurajeun Yusuf gobnyan cit dara

Na neu deungo wasiet Yusuf
Wasiet neu keubah keu nabi Musa
Ohneu deungo meunan peuneugah
Laju susah nabi Musa

Laju keunan neu peuteupat
Neujak leugat bak inong tuha
Bansare troh u rumoh nyan
Deungon rakan ureueng tantra

Neu kalon ureueng tuha hanaban
Ureueng inong ka seupot mata
Kulet gobnyan meu-ek lalat
Lam ibadat ureueng tuha

Badan bungkok oek hanale
Han meukrile ohta eu rupa
Rot yub punggong kalon langet
Lam ibadat hana reuda

Nabi Musa ek u rumoh
Nyata leumah neukalon rupa
Ureueng tuha meunoe peugah
Gobnyan beungeh keu ureueng teuka

Peubuet keunoe dumna ureueng
Rumoh ulon ureueng tuha
Tan peureulee meubeurakah
Taubat keu Allah ulon katuha

Bandum gata jinoe beudoh
Bek meubeurakah keunoe dum gata
Nabi Musa meunoe neu peugah
Makdong meutuwah ulon ka teuka

Citkon ulon jak meubeurakah
Lonjak peugah narit muliya
Kadang ulon tan neuturi
Nan geurasi nabi Musa

Nekpok ulon nabi Yusuf
Makdong saboh ureueng uha
Lonjak tanyong haba wasiet
Nyankeu sabab jeuet lon teuka

Ureueng tuha teuma jaweueb
Ulon han ek ingat keuguna
Digob nabi muliyaan
Ulon tuwan ureueng hina

Nyoeban tuboeh tuha leupah
Peue jak peugah wasiet raja
Meunye na laba tabri upah
Citlon peugah wasiet raja

Nabi Musa tanyong bagah
Padum upah lonbri keugata
Laju seuot teuma Makdong
Upah keulon peuet peurkara

Nyang peurtama oek beuhitam
Beuteupat badan nyang keuduwa
Teuma nyang lhee lon beuputik
Ulon beujeuet keu aneuk dara

Teuma nyang 4 ulon sidroe
Beujeuet keu putroe lam Syuruga
Duek ngon Musa saboh bilek
Nyan baro ek lon calitra

Nabi Musa teuma jaweueb
Cit raya that nyang lakee gata
Ulon han ek kubri upah
Brat sileupah han ek lon kira

Tron fireuman nibak Tuhan
Meunoe neukheunle Rabbana
Wahe Musa ka teurimong
Peurmintaan inong tuha

Tuhan gata kuwasaan
Barang nyang tan ek neupeuna
Nabi Musa mangat hate
Ohneu deungo firman teuka

Musa teurimong lakee Makdong
Lakee yohnyan Musa teurima
Yohnyan Makdong karat lakee
Barang 4 peue bak nabi Musa

Tron Jebra-i bak Hadlarat
Neu peutron ubat lam syuruga
Laju sampoh rata badan
Jeuet peurawan inong tuha

Miseue umu limong blaih thon
Oek kahitam bak keupala
Lheueh nibak nyan Musa meukalam
Bak inong nyan laju pareksa

Nabi Musa tanyong yohnyan
Pakri macam wasiet raja
Teuma seuot diinong nyan
Meunoe macam wasiet raja

Wasiet Yusuf masa jameun
Meunoe neukheun wasiet raja
Manyet gobnyan han neubri tanom
Neuyue tiek lam krueng bekkaru donya

Lahe Musa teuma dudoe
Manyet lonnyoe ji usaha
nabiMusa deungo yohnyan
laju neu tanyong sigra-sigra

Ureueng inong jak peuteunyok
Kalam laot ie raya ba
Nabi Musa jak bak laot
Tungkat mukjizat sajan neuba

Neupoh laot deungon tungkat
Ie jisurot jiplueng rata
Cit tanle ie leumah kareueng
Leumah sinan teuduek keureunda

Nabi Musa meuhoi rakan
Neuyue gulam keureunda raja
Keudroe gobnyan teumpoeh gulam
Neujak tanom sajan saudara

Neujak tanom sajan Ibrahim
Meunan neukheunle ureueng tuha
Ishak sinan Nyakkob sinan
Ka meuhimpon Kuk ngon Kuk-Ha

Lheueh nibak nyan neu khanduri
Peujamei faki ngon `ulama
Neu khanduri hana macam
Uroe malam neusie unta

Dumna ureueng neubri seudeukah
`Ulama Syiyah `Alem `Ulama
Bah dumnan khaba nyan dilee
Dang-dang meuteumei calitra Musa

Calitra Yusuf lon peutamat
Teungoh meuhat waktu dhuha
Tanggai duwa buleuen Haji
Wahe akhi ta peurcaya

Ie Beudoh,2-12-1400 Hijrat
Tammat.11-11-80

Mulai kereuja,20-11-1400
Tamat,2-12-1400
Mulai, 29-9-1980
Tammat,11-11-1980

Uroe Jeumeu`at,14 Safa 1429 H
Atawa 22 Februari 2008 M,poh
3.25 seupot tamat lon salen
Hikayat Nabi Yusuf nibak harah
Jawoe keu harah Laten.Fotokopy
Hikayat nyoe lon puwoe dari
Rumoh Teungoh,Ujong Blang,
Kecamatan Beutong,Aceh Barat.

T.A. Sakti
(Drs.Teuku Abdullah Sulaiman,SH)

Iklan

3 pemikiran pada “Hikayat Nabi Yusuf

  1. Teurimeng geunaseh, ateuh hikayat nyoe……
    ka ulon kopi mangat jeut lon baca-baca di rumoh, atueh ijin droeneuh lon ucap lafai terimeng geunaseh…

    teuma meunyona Hikayat aneuk glueh neutulong kirem siat bak email ulon,, seumoga beu jeut keu amai droenuh dalam taingat riwayat nabi…

    • jeuet neucok laju asai keu droe pribadi!. Like aneuk glueh, neuci lakee bak blog: Medya Hus Seniman Aceh!.TA

  2. salam,cukop get hikayat nyoe tgku,menyena izin tlong bri keulon

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s